Ἔχω πατέρα ἀστροφυσικό, μητέρα ἰατρό…

Νὰ σᾶς τὰ πῶ πιὸ ἁπλᾶ, ὡς ἀπόφοιτος γυμνασίου ποὺ εἶμαι, μήπως καὶ τὸ καταλάβετε;

ἔχω πατέρα ἀστροφυσικό..συγγραφέα… ὀμορφάνδρα… ὁ τέλειος ἄνδρας ρὲ παιδί μου. Ἐντάξει;
Καὶ ἐγὼ ὁ υἱός του, εἶμαι… ἀμόρφωτος…. ῥεμάλι… κακάσκημος… βρωμιάρης.. κατ’ ἐπιλογήν μου ἄνεργος καὶ κάθε φορὰ πού  μὲ κράζουν, λέω τὰ καλά του πατέρα μου.

Κάπως ἔτσι εἶναι καὶ ἡ σχέσις μας μὲ τοὺς προγόνους μας…..
Τί δὲν καταλαβαίνετε ;

Ζήσης Δούκας

Νά σᾶς τό πῶ κι ἐγώ κάπως πιό ἀναλυτικά;

Πρὸ μερικῶν ἐτῶν ἕνας πιτσιρικᾶς, 16χρονος τότε, ἐμάλωσε μὲ κάποιον ἄλλον πιτσιρικᾶ, συνομήλικό του. 
«Ξέρεις ποιός εἶμαι ἐγώ»; Λέει ὁ πρῶτος πιτσιρικάς;
«Ὁ πατέρας μου εἶναι ἰατρός, ἡ μάννα μου φαρμακοποιός, ἡ θειά μου ἀρχιτέκτων…»
«Ξέρεις ποιός εἶμαι ἐγώ», ἀπαντᾶ ὁ δεύτερος πιτσιρικᾶς.
«Ὁ πατέρας μου εἶναι πιλότος!» 

Ἐκύτταζα τὰ πιτσιρίκια κι ἐσυνειδητοποίησα αὐτὸ ποὺ μᾶς γράφει σήμερα ὁ Ζήσης. 
«Ξέρεις ποιός εἶμαι ἐγώ», θὰ ἔπρεπε νὰ λέγαμε.
«Αὐτὸς ποὺ θὰ γίνῃ ἀστροφυσικός, συγγραφεύς, ὀμορφάνδρας, πανεπιστήμων, ἐλεύθερος, Ἕλλην!»

Πόσοι ἀπό ἐμᾶς στρέφονται στό μέλλον πασκίζοντας νά γίνουν ἄξιοι ἀπόγονοι σπουδαίων προγόνων; 
Μήπως νά ἀφήσουμε τό ἐχθές στήν ἡσυχία του; Μήπως νά γίνουμε ἐμεῖς παράδειγμα φωτεινό;

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ῥὲ φίλε, μπορεῖς νά γίνῃς Κολοκοτρώνης; Γίνε καὶ βούλωσέ το!

Πρώτη δημοσίευσις 12 Νοεμβρίου 2012

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἔχω πατέρα ἀστροφυσικό, μητέρα ἰατρό…

  1. Ἀκριβῶς Φιλονόη: Τὸ παρελθὸν πρέπει νὰ τὸ χρησιμοποιοῦμε διὰ νὰ κατασκευάσωμεν τὸ αὔριον καὶ ὄχι νὰ τὸ ἐκεμταλλευόμεθα διὰ νὰ ζοῦμε τὸ σήμερα.

Leave a Reply