Γιὰ ὅλα τὰ κακὰ τῆς Μοίρας μας φταῖν οἱ …περιπτερᾶδες!!!

Γιὰ ὅλα τὰ κακὰ τῆς Μοίρας μας φταῖν οἱ ...περιπτερᾶδες!!!
Ὁ γύφτος ὁ Γιακουμάτος λέει πὼς «κάποιοι κερδοσκοποῦν εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ».
Τὸ λέει γιὰ τοὺς περιπτεράδες καὶ τὰ κυλικεῖα…

Ἔνας ὑπουργὸς τῆς κυβερνήσεως, ἡ ὁποία φορολογεῖ ἀνύπαρκτα εἰσοδήματα, ληστεύει ἐν ψυχρῷ περιουσίες, παρανομεῖ συνεχῶς καὶ καταπατᾶ τὸ Σύνταγμα, μᾶς λέει πὼς οἱ περιπτεράδες καὶ τὰ κυλικεῖα κερδοσκοποὺν εἰς βάρος τοῦ λαοῦ.
Ὁ γύφτος.

Γελάει ὁ κόσμος.

Συνεκτικὸς Ἱστός

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply