Οἱ Γερμανοί φταῖν γιά ὅλα;

Οἱ Γερμανοί φταῖν γιά ὅλα;Ἔγινε τῆς μόδας βλέπω.
Μετὰ τοὺς ἀεροψεκασμούς, ὁ Ῥωμιὸς ἀνεκάλυψε τὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ φταίει γιὰ τὸ μαῦρο του τὸ χάλι…
Τί; Πῶς; Ἡ διαφθορά;
Οἱ μαζικοί διορισμοί;
Οἱ πενηντάρηδες συνταξιοῦχοι μέ ἐφάπαξ σάν νά πούλησαν ἐργοστάσιο;
Ἡ ψῆφος ἐπί σαράντα χρόνια σέ δύο μαφιόζικες ὀργανώσεις ὑπύ τήν μορφή συναλλαγῆς.

Ὄχι, ὄχι.. τὶ εἶναι αὐτά πού λές τώρα;
Οἱ Γερμανοὶ φταῖν!!! Φταῖν μᾶλλον ποὺ δὲν ἔκαναν τὰ ἴδια μὲ ἐμᾶς. Ἴσως.
Πάντως ἐγὼ ὅπως τὸ καταλαβαίνω τὸ πρόβλημα τοῦ ὅτι φοροῦν κάλτσες καὶ δὲν γυρνοῦν ξυπόλητοι, δὲν τρῶν ὁλόκληρο τὸ καρποῦζι ἀλλὰ σὲ φέτες, δὲν ἔχουν ἤλιο ὅλον τὸν χρόνο…!!! Δὲν σπαταλοῦν τὰ λεφτά τους στὶς διακοπὲς ἀλλὰ τὰ σέβονται… καὶ ἄλλες ὀμορφιές.

Ὅπως ἀνεκάλυψε τὸ πρόβλημά του ὁ Ῥωμιός, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἔχει καὶ τὴν λύση.
Σιγὰ μὴν πρέπῃ νὰ ἀλλάξῃ κάτι.

Ἡ λύσις εἶναι νὰ βρίζῃ τοὺς Γερμανοὺς ὅλη τὴν ἡμέρα στο φουμποῦ!!!
Φοβερὴ ἰδέα, δὲν λέω…
Ἔτσι οἱ Γερμανοὶ δὲν ἔχουν ἰδέα καὶ παρὄτι βλᾶκες συνεχίζουν τὸν δρόμο τους ὅπως καὶ οἱ ξύπνιοι Ῥωμιοὶ τὸν δικό τους.

Δοβίστης Λαέρτης

ΥΓ: Συγγνώμη γιὰ τὴν γραφὴ ἀλλὰ εἶναι ἀπὸ τὸ κινητό, περπατῶντας γιὰ τὴν δουλειά… Βλέπεις οἱ Γερμανοὶ ἔχουν καὶ αὐτὴ τὴν κακιὰ συνήθεια: νὰ μᾶς βάζουν νὰ δουλεύουμε καὶ νὰ μὴν μᾶς βγάζουν ὅλους σὲ συντάξη μαζικά…

φωτογραφία

(Visited 113 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ Γερμανοί φταῖν γιά ὅλα;

Leave a Reply