Ὅταν θά αἰσθανθοῦν δυνατοί, τί θά πάθουμε;

Ὅταν θά αἰσθανθοῦν δυνατοί, τί θά πάθουμε;Ἡ  στιγμὴ τῆς ἐντάσεως στὸ λιμάνι, ὅταν 1000 ΑΦΓΑΝΟΙ ἐπιχείρησαν νὰ καταλάβουν τὸ πλοῖο Blue Star .

H AΠΟΛΥΤΗ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ!!!

Τοὺς καλοδέχεσαι μαζὺ μὲ τοὺς πρόσφυγες!
Τοὺς ταΐζεις, τοὺς ποτίζεις, τοὺς δίνεις καταλύματα….
Καὶ δεν ἔχουν ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΕΒΑΣΜΟ στὴν χώρα ποὺ τοὺς ὑποδέχεται, γιὰ νὰ περιμένουν τὴν σειρά τους, λὲς καὶ τὸ καράβι χωρᾶ ἀπεριόριστο ἀριθμὸ ἀτόμων !

Χώρια τὰ σκουπίδια ποὺ πετοῦν δεξιὰ κι ἀριστερά, μετατρέποντας τοὺς χώρους ποὺ περνοῦν σὲ χωματερές!

Καὶ σὰν νὰ μὴν φθάνῃ αὐτό, συνασπίζονται καὶ ἔχουν τὸ θράσος νὰ κάνουν καὶ ντοῦ!!!
Δεν σέβονται οὔτε τὴν φιλοξενία οὔτε τίποτα, παρ΄ ὅλο πού, ὑποτίθεται πώς, βρίσκονται σὲ πιὸ ἀδύναμη θέση, ὡς φιλοξενούμενοι μιᾶς χώρας, ποὺ δὲν τοὺς κάλεσε καὶ τοὺς παρέχει ὅ,τι μπορεῖ, στερώντας ἀπό τοὺς κατοίκους της ἀνάλογες ὑπηρεσίες, ὅπως πχ ἰατροφαρμακευτικές.

Τί θά σεβασθοῦν ὅταν αἰσθανθοῦν δυνατοί;
Ἀναρωτήθηκε ποτέ κάποιος;

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply