Ἰταλία στὸ στόχαστρον γερμανικῆς προπαγάνδας

Ἀρχισαν τὴν ἐπίθεση τὰ πληρωμένα πιστόλια τῆς Γερμανίας ἐνάντιον τῶν Ἰταλῶν.

Ἰδοῦ τὸ ἐξώφυλλο τοῦ γερμανικοῦ Spiegel μὲ τίτλο «Ciao amore!» καὶ ὑπότιτλο πὼς «Ἡ Ἰταλία αὐτοκαταστρέφεται καὶ παρασύρει καὶ τὴν Εὐρώπη».

Φαίνεται πὼς πραγματικὰ τώρα, μὲ τὴν ἰταλικὴ κρίση, τελειώνει ὁ χρόνος ζωῆς τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης.

Βεβαία γιὰ τὰ δικά τους χάλια οἱ Γερμανοὶ οὔτε λόγο…
Μόλις ἐχθὲς ἡ Standard&Poor’s προχώρησε σὲ ὑποβάθμιση τῆς Deutsche Bank, τοῦ γερμανικοῦ τραπεζικοῦ κολοσσοῦ, που κλωνίζεται ἐπὶ χρόνια ἀπὸ ἀπανωτὰ σκάνδαλα καὶ βλέπει τὴν μετοχή του νὰ καταῤῥέῃ διαρκῶς. Τῆς ἐν λόγῳ ἑταιρείας ὁ ἐτήσιος τζίρος ἀπὸ τὰ 53,4 δισεκατομμύρια τὸ 2001, ἔχει πέση σήμερα μόλις στὰ 26,4 δισεκατομμύρια!!!
Τ
ζίρος ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ καλυφθῇ ἀπὸ ἀλλοῦ.

Τὸ ὑπαλληλικὸ προσωπικὸ ὅμως τῆς Deutsche Bank παραμένει σχετικὰ σταθερό. Ἀπὸ τὰ 100.996 τὸ 2011, στὰ 99.744 σήμερα!
Ἐκεῖ βλέπετε οἱ ἐργαζόμενοι εἶναι «ἱερὲς ἀγελάδες», ἀναφορικῶς μὲ τοὺς «ὑποαναπτύκτους τεμπέληδες» τῆς Νοτίου Εὑρώπης.

Θεοφανάκης Στέφανος.

 

(Visited 567 times, 1 visits today)
Leave a Reply