Θὰ σὲ πῶ Δῶρο!!!

Θὰ σὲ πῶ Δῶρο!!!

Σὲ εἶπαν…: τρελλό… ἀνισόῤῤοπο… ἀκραῖο… ἐξτρεμιστή… ἐπιπόλαιο…

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Μία καλὴ ἔρευνα εἶναι πάντα εὐπρόσδεκτος στὴν σελίδα μας. Μία ἐπίπονος κι ἐμπεριστατωμένη ἔρευνα, μὲ ὅλο τὸ ἀναγκαῖον ἀποδεικτικὸ ὑλικό, εἶναι στολίδι γιὰ τὴν σελίδα μας. Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα …κερνᾶ ἱστορία!!!

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις ΜΟΝΟΝ μὲ ἐνεργὸ σύνδεσμο καὶ δίχως παρεμβάσεις στὸν τονισμό!!!

Τὰ κείμενα εἶναι πολυτονισμένα. Ἐὰν κάποιος δὲν βολεύεται, δὲν πειράζει, καλὸν δρόμο νὰ ἔχῃ… Ὁποιαδήποτε παρέμβασις σὲ κείμενον δηλώνει ἀσέβεια πρὸς τὸν γράφοντα καὶ δική του καφρίλα. Ἐὰν δὲν τοῦ ἀρέσουν αὐτὰ ποὺ γράφουμε, δὲν μᾶς ἐνοχλεῖ. Ὑπάρχουν πολλὲς πορτοκαλιὲς σὲ πολλὰ χωράφια. Ἀπὸ τὸ δικό μας τρεφόμαστε ἐμεῖς!!! Τὰ κείμενά μου δὲν τὰ γράφω … Συνέχεια

Δὲν ὑπάρχουν συμπτώσεις (καὶ μὲ τὴν Κεραμέως)

Δὲν ὑπάρχουν συμπτώσεις (καὶ μὲ τὴν Κεραμέως)

Τυχαῖο ; Πρὸ ἡμερῶν, ἡ «φέρελπις» ὑπουργὸς παιδείας καὶ θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως ἀπεφάσισε τὴν ἀπαλειφῆ τῶν στοιχείων θρησκεύματος καὶ ἰθαγενείας στὰ στοιχεῖα ποὺ τηρῶνται στὸ σχολεῖο καὶ στοὺς τίτλους καὶ πιστοποιητικὰ σπουδῶν τῆς δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως.

Ῥαγιαδισμὸς μὲ τὰ ὄλα του…

Ῥαγιαδισμὸς μὲ τὰ ὄλα του…

Ἀπὸ τὴν Εὗα Μεταξᾶ: Ὁ πλήρης ἐξευτελισμὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰδεώδους.

Πῶς βλέπουν οἱ καλλιτέχνες τό μέλλον τῆς Εὐρώπης;

Πῶς βλέπουν οἱ καλλιτέχνες τό μέλλον τῆς Εὐρώπης;

Πῶς βλέπουν οἱ καλλιτέχνες τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης. Στὴν Ὀλλανδία ἔγινε μέσα ἂπ΄τὸ διαδίκτυο ἕνας διαγωνισμὸς ἰδεῶν, γιὰ τὸ πὼς βλέπουν οἱ διάφοροι καλλιτέχνες τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης. Ὅλα τὰ ἔργα ἐτέθησαν ὑπὸ τὴν κρίση τοῦ κοινοῦ ποὺ τὰ βαθμολόγησε.

Ἔθνος κατεδικασμένο εἰς θάνατον

Ἔθνος κατεδικασμένο εἰς θάνατον

Τὴν ὥρα ποὺ στὴν Κύπρο γίνεται τῆς ἀνισοῤῤοπίας τὸ κάγκελον, ἐφ΄ ὅσον σύσσωμος ἡ προσκυνημένη (φερομένη ὡς) πολιτικὴ ἡγεσία καὶ γελοιοποιεῖ καὶ λοιδωρεῖ καὶ ἀπειλεῖ τὸν 16χρονο ποὺ κατέβασε τὴν τουρκικὴ σημαία, ἐδῶ, ὅλος ὁ (φερόμενος ὡς) πολιτικὸς κόσμος πανηγυρίζει ποὺ ἐπεστράφη ἡ σημαία στοὺς εἰσβολεῖς καὶ βιαστὲς τῶν Κυπρίων.

Ἡ ἀρχαιολογία τῶν νομισμάτων

Ἡ ἀρχαιολογία τῶν νομισμάτων

Τὴν Κυκλικὴ κατασκευὴ στὸ πίσω μέρος τοῦ νομίσματος, τὴν ὀνόμασαν οἱ Ρωμαῖοι CLOACINA, ποὺ θὰ πῆ καθαρτήριο! Τέτοιο ἦταν ἕνας μυητικὸς χῶρος, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν ἁπλῶ ἡ κυκλικὴ δεξαμενὴ ἢ καὶ ὁ περίβολος ὁλοκλήρου του ἱεροῦ. Οἱ ἱέρειες παροῦσες, τὰ σκαλοπάτια ποὺ φέρνουν τοὺς ἀνθρώπους ἐκεῖ καὶ πίσω ὁ πύργος πηγὴ φωτός.

Ἰδιοφυείς πλαστογράφοι ἤ κράτη ἀπατεῶνες;

Ἰδιοφυείς πλαστογράφοι ἤ κράτη ἀπατεῶνες;

Ἡ ἱστορία μὲ τὴν Ἀντωνιάδου ποὺ παρίστανε τὸ child prodigy τῆς ΝΑSΑ μοῦ θύμισε μία ταινία ποὺ συμπτωματικὰ εἶδα πολὺ πρόσφατα, τὸ Catch me if you can (2002) μὲ τὸν Ντὶ Κάπριο, βασισμένο σὲ πραγματικὰ γεγονότα ποὺ συνέβησαν στὴν Ἀμερικὴ τὴν δεκαετία τοῦ ’60.