Ξεπεσμὸς καὶ μνημόνια

Τὸ πρόσφατο φρικτὸ γεγονὸς τῆς δολοφονίας μιᾶς ὁλοκλήρου οἰκογενείας στοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους, ποὺ συνεκλόνισε τὸ πανελλήνιον, εἶναι μόνον τὸ τελευταῖο σὲ μίαν μακρὰν σειρὰ ἀπονενοημένων καὶ αἱματηρῶν συμβάντων, ποὺ παρακολουθοῦμε τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἴσως εἶναι πιὸ τραγικό, ἐξ αἰτίας τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θυμάτων καὶ τῆς καταλήξεως τοῦ αὐτόχειρος πατρὸς καὶ δράστου. Τὸ γεγονὸς πάντως ἐστάθη ἡ ἀφορμὴ γιὰ κάποιες σκέψεις μου, τὶς ὁποῖες θὰ διατυπώσω μὲ κάθε εἰλικρίνεια. Συνέχεια

Ἰσότης καὶ θάνατος

Ὁ θάνατος τοῦ ὁποιουδήποτε ἀνθρώπου, ἐνέχει ἕνα στοιχεῖο τραγικότητος. Προφανῶς ὁ θάνατος εἶναι ὁ μεγαλύτερος δημοκράτης, ἀφοῦ δὲν λογαριάζει κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ οἱ ἄνθρωποι θεωροῦν ὅτι εἶναι τόσο σημαντικά, ὥστε νὰ ξεχωρίζουν ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους.

Τὸν τελευταῖο καιρὸ γίναμε θεατὲς τοῦ θανάτου τριῶν διαφορετικῶν ἀνθρώπων. Οἱ δύο πρῶτοι θάνατοι ἦσαν ἀναμφισβήτητα περισσότερο τραγικοὶ καὶ ἀφοροῦσαν σὲ δύο ἠλικιωμένους ἀστέγους, ποὺ πέθαναν ἀπὸ τὸ κρύο καὶ ἀπὸ τὶς κακουχίες τῆς ἀνεστίου ζωῆς τους. Ὅπως τότε, τὸ 1941, ποὺ τοὺς εὕρισκαν κόκκαλο στὸν δρόμο.

Συνέχεια

Φθηνολογίες καλλιτεχνικὲς

Οἱ καλλιτέχνες, ὅπως καὶ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, πηγαίνουν πρὸς τὰ ἐκεῖ ὅπου εἶναι τὸ φαΐ. Μπορεὶ ὄχι ὅλοι, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι αὐτὸ κάνουν. Αὐτὸ συνέβαινε πάντα. Τὴν ἐποχὴ τῆς φεουδαρχίας πήγαιναν μὲ τοὺς βαρώνους, στὴν ἐποχὴ τῆς Ἀναγεννήσεως μὲ τοὺς εὐγενεῖς καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἔπειτα μὲ τοὺς ἀριστοκράτες. Πάντα για τὸ παντεσπάνι, τὴν προσωπικὴ καταξίωση καὶ καριέρα.

Συνέχεια

Ὑπάρχουν ἀκόμη ἐλπίδες σωτηρίας μας;

Πιστεύετε ὅτι ὑπάρχει ἐλπίς γιά αὐτήν τήν χώρα; Μὲ τις ὑπάρχουσες συνθῆκες δὲν τὸ πιστεύω. Ἔτσι θὰ πηγαίνουμε, καρκινοβατώντας, μέχρι να τελειώσουμε. Τὸ γράφει ἄλλωστε καὶ ὁ ἄθλιος ἀναρχοφασίστας στὴν βάση τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Κολοκοτρώνη «Καμμία ἐλπίδα!».
Συνέχεια

Θεωρώντας τὴν ἀπάτη ὡς …δικαίωμα!!!

Δὲν εἶναι οἱ 106 ποὺ ἀντέγραψαν καὶ κατέθεσαν τὴν ἰδίαν ἐργασία στὸ Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Οὔτε ὅτι ὁ ἀριθμὸς δηλώνει τὴν ἔκταση μιᾶς γενικευμένης νοοτροπίας ἐξαπατήσεως καὶ εὔκολης ἀνελίξεως, χωρὶς ἀντίκρυσμα οὐσίας. Συνέχεια

Ἱστορικὸ παράδειγμα πρὸς ἀποφυγὴν ἡ Κορέα

Ἡ κορέα καὶ ὁ χάρτης της, ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι.

 

Μὴν σᾶς ξεγελοῦν οἱ γεωγραφικοὶ προσδιορισμοί. Πρόκειται γιὰ τὴν ἴδια χώρα καὶ γιὰ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς λαὸ σὲ βοῤῥᾶ καὶ σὲ νότο. Πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο ἔθνος ποὺ μιλᾶ τὴν ἴδια ἀκριβῶς γλῶσσα, ποὺ ἔχει τοὺς ἰδίους προγόνους, τὰ ἴδια ἤθη καὶ ἔθιμα, ποὺ ἦσαν κάποτε ἀδέλφια. Συνέχεια