Βρακώθηκαν καὶ οἱ …ξεβράκωτοι

Ἔτσι! Νὰ χαίρεσθε τὸν ξεβράκωτο ποῦ τὸν σωβρακώσατε, ἐσεῖς οἱ ἀλῆτες συριζανελῆτες!

«Ἡ βόρεια Ἑλλὰς εἶναι Ἑλλάς, ἡ δυτικὴ Βουλγαρία εἶναι Βουλγαρία. Δὲν ὑπάρχει ἄλλη Μακεδονία πέραν ἀπὸ τὴ δική μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη Μακεδονία καὶ δὲν ὑπάρχει ἄλλη στὸν κόσμο.»

Συνέχεια

Διαγγέλματα κουλτουριάρικα ἀπὸ τὴν Ἰθάκη

Παπαρδέλες καὶ φληναφήματα ἔχουν πεῖ ὅλοι, μηδενὸς ἑξαιρουμένου. Καὶ οἱ προηγούμενοι. Ἀλλὰ τὸ βραβεῖο τῆς παπαρδέλας τὸ κερδίζει μὲ διαφορὰ ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Οἱ ἀριστερὲς παπαρδέλες εἶναι τοῦ ἀρίστου εἴδους καὶ γιὰ αὐτὸ βγαίνουν πρῶτες. Εἰδικεύονται στὴν συμβολικὴ παπαρδέλα, μὲ λίγο ἄρωμα ἀριστερᾶς διανοήσεως, μὲ ἀποσυμβολισμοὺς ὑψηλῶν νοημάτων καὶ μὲ χωροχρονικὲς μεταφορὲς μίας ἀλληγορικῆς ἀμφισημίας, ἐμβαπτισμένης σὲ ποιητικὴ διάθεση καὶ σὲ ταξικὴ αὐτογνωσία. Οἱ δεξιοὶ εἶναι βλάκες σὲ αὐτά. Συνέχεια

Φασιστικὸς χολερικὸς ἰὸς ποὺ ἐξαπλώνεται ἀδιακρίτως

Μόνον ἐγώ νοιώθω ἔτσι; Πεῖτε μου καὶ ἐσεῖς…

Δέν αἰσθάνεσθε σάν μία ἀῤῤώστια νά ἔχῃ κατακλύσῃ τήν χώρα; Συνέχεια

Ἰδέες καὶ προτάσεις ἀντιδράσεως καὶ ἀντιστάσεως

Περὶ συλλαλητηρίων καὶ μορφῶν ἀντιστάσεως – Πρότασις

 Ἔχουμε ζήση καὶ πάρη μέρος σὲ τοὐλάχιστον 4-5 συλλαλητήρια γιὰ τὴν Μακεδονία καὶ τοὐλάχιστον σὲ ἄλλα τόσα ἐναντίον τῶν Μνημονίων. Τὰ ἀποτελέσματα γνωστά. Ξύλο καὶ δακρυγόνα στοὺς διαδηλωτές, ἐνῶ τὰ ἐπίμαχα ζητήματα τελικὰ ἐκτελούνται ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις «ἀβρόχοις ποσί».
Δὲν ἱδρώνει κάποιου τὸ αὐτί.
Περιφρονοῦν καὶ περιγελοῦν ἑκατοντάδες χιλιάδες πολιτῶν. Ἀλλά γιατί; Συνέχεια

Θυσία Κουκκίδου

Ἡ Θυσία τοῦ Ἥρωος Κουκκίδου

Ὁ Κυριάκος Γιαννακόπουλος, παιδὶ ἀκόμη, πουλοῦσε τσιγάρα στὴν Πλάκα, γεννημένος πρὶν ἀπὸ ἔνδεκα χρόνια στὸ Θησεῖο. Ἔτυχε τὴν στιγμὴ τῆς Θυσίας νὰ στρέψῃ τὸ βλέμμα του πρὸς τὴν Ἀκρόπολη:  Συνέχεια

Φθειρόμεθα ἐμεῖς γιὰ νὰ …ἐκπαιδεύουμε τοὺς Τούρκους!!!

Ὑπῆρχε στὴν Σπάρτη ἕνας νόμος-πρόβλεψις, τοῦ νομοθέτου Λυκούργου, ποὺ ᾤριζε τὸ ἑξῆς:
Ἀπεθάῤῤυνε τοὺς Σπαρτιάτες ἀπὸ τὸ νὰ πολεμοῦν τὸν ἴδιο ἐχθρὸ συχνὰ καὶ σὲ κοντινὰ χρονικὰ διαστήματα. Συνέχεια