Βαδίζοντας στὰ κομμουνιστικὰ «ἄπαρτα κάστρα»

Αὐτὴν τὴν ὥρα, πρὶν ἀπὸ 68 χρόνια ἀκριβῶς, Ἐλεύθεροι Ἕλληνες κατελάμβαναν τὴν κορυφὴ στὸ Βίτσι κι ἔβαζαν τὴν Ἑλλάδα ὁριστικῶς στὸν ἐλεύθερο κόσμο.

Συνέχεια

Ξενοκίνητος ἀνταρσία ἤ ἐμφύλιος;

Ἀντηχεῖ ὁ Γράμμος ἀπὸ τὰ τραγούδια!!!

29 Αὐγούστου 1949.
Νίκη τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἐπὶ τῶν κομμουνιστῶν στὸν Γράμμο. Τέλος τοῦ τριετοῦς Ἐφιάλτου!

Τὸ τρίτο καὶ τελευταῖο μέρος τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἐναντίον τοῦ λεγομένου ΔΣΕ, ὁ ΠΥΡΣΟΣ Γ’, μὲ ἀντικειμενικὸ σκοπὸ τὴν κατάληψη τοῦ τελευταίου ὀχυροὺ τῶν ἀνταρτῶν, τὶς ὀροσειρὲς τοῦ Γράμμου, ἄρχισε μὲ πολὺ καλοὺς οἰωνοὺς καὶ ἀρίστη προετοιμασία για τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ στὶς 25 Αὐγούστου. Οἱ ἡμέρες ἡσυχίας ποῦ ἐπηκολούθησαν τῆς Νίκης στὸ Βίτσι, στὶς 17 Αὐγούστου, εἶχαν ὅμως δώσῃ τὴν εὐκαιρία καὶ στοὺς ἀντάρτες νὰ προετοιμασθοῦν καὶ νὰ ἀναμένουν τὸν ἀντίπαλο μὲ ὑψηλὸ ἠθικό. Μάλιστα, ὁ Ζαχαριάδης σὲ μήνυμα ποὺ ἔστειλε πρὸς τοὺς μαχητὲς τοῦ ΔΣΕ στὶς Συνέχεια

Διαφαινόμενον τέλος τῆς κομμουνιστικῆς προδοσίας

Αὔγουστος 1949. Γράφεται τὸ τέλος τῆς Κομμουνιστικῆς Ἀνταρσίας.

17 Αὐγούστου, καταλαμβάνεται τὸ Βίτσι. Ἀπομένει ὁ Γράμμος Συνέχεια

Ῥεβανσισμὸς τοῦ ΚΚΕ, ποὺ καλὰ κρατεῖ

Ὁ Ῥεβανσισμὸς τοῦ ΚΚΕ καλὰ κρατεῖ!

Κυκλοφορεῖ ντοκυμαντὲρ 45 λεπτῶν μὲ τίτλο: «Τί κι ἂν ἔπεσε ὁ Γράμμος, ἐμεῖς θὰ νικήσουμε».

Συνέχεια

Εὐθύνες Μπελογιάννη στήν ἐκτέλεση Γιαννούλη τό 1948;

Ὁ καπετὰν Γιῶργος Γιαννούλης

Ο Γιώργος Γιαννούλης, καπετάνιος των ανταρτών στον Γράμμο, είναι μια χαρακτηριστική τραγική μορφή, των μαύρων εκείνων ημερών. Δοξάσθηκε από τους ομοϊδεάτες του που τον θαύμαζαν για τις πολεμικές του αρετές, αλλά εκτελέσθηκε στον τόπο των μαχών, με εντολή του Νίκου Ζαχαριάδη, γενικού γραμματέα του ΚΚΕ. Και στην υπόθεση αυτήν φαίνεται να εμπλέκεται και ο Νίκος Μπελογιάννης, που η άκριτη εκτέλεσή του μετά από απόφαση στρατοδικείου, έδωσε αφορμή στην Αριστερά να τον «καθαγιάσει» αν και δεν είναι λίγες οι φωνές που ισχυρίσθηκαν ότι η ανακάλυψή του από την Αστυνομία οφειλόταν σε «καρφί» της ζαχαριαδικής ομάδας. Συνέχεια

Πρωθυπουργικές ὀνειρώξεις;

Ένας Πρωθυπουργός, με ύφος οράματος, ποζάρει μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα ισχύος του Πλανήτη με τον τρόπο που άλλοι ποζάρουν δίπλα σε ακριβά αυτοκίνητα ελπίζοντας ότι κάποιοι θα νομίσουν ότι είναι δικό του.

Πρωθυπουργικές ὀνειρώξεις; Συνέχεια