Δὲν ξεχνῶ τί ξεφορτωθήκαμε…

«Μπῆκαν πυρκαγιὲς γιὰ νὰ μᾶς ἀποσταθεροποιήσουν.»
Τσίπρας, Σκουρλέτης, Τόσκας
Συνέχεια

Ἐν ὑπηρεσίᾳ…

Δὲν ἔχανε ὁμιλία τοῦ Τσίπρα ὁ ἀρχηγὸς τῆς ΕΛ.ΑΣ. Συνέχεια

Γιατί μᾶς μιλοῦν γιά …«καταγωγή» κι ὄχι γιά ἐθνικότητες;

Μὲ ἀφορμὴ ἕνα πρόσφατο δημοσίευμά μας:

Διότι καὶ ὁ ἐγκληματίας δὲν πρέπει νὰ ἔχῃ ἐθνικότητα

…ἀπεφάσισα νὰ ἀπαντήσω σὲ κάποιων τὰ ἐρωτήματα. Συνέχεια

Δὲν …ὑπάρχουν αὐτὰ ποὺ ζοῦμε!!!

Ὁ νέος Ὑπουργὸς Προστασίας (λέμε τώρα) τοῦ Πολίτου, τοῦ ὁποίου ὁ υἱὸς κατεδικάσθη γιὰ τρομοκρατία, σὲ ποινὴ φυλακίσεως 14 μηνῶν, ἀλλὰ μὲ τριετῆ ἀναστολή!!!…

Συνέχεια

Θά παραιτηθῆ κάποιος δήμαρχος ἤ περιφερειάρχης;

Κάποιος ὑπεύθυνος πολιτικῆς προστασίας;
Κάποιος ἀστυνομικός διευθυντής;
Κάποιος ἐπί κεφαλῆς σχεδιασμῶν ἀντιμετωπίσεως ἐκτάκτων γεγονότων;

Συνέχεια

Χαρὰ τῶν …σαρκοβόρων παραπληροφορητῶν!!!

Βλέποντας μόνον καὶ μόνον τὴν μία καὶ μοναδική, κατὰ κύριον λόγον, εἰκόνα ποὺ κυκλοφορεῖ γιὰ τὴν (φερομένη ὡς) «νεό-ναζιστική» ἐγχώριο (ποιός ἦλθε;) ὀργάνωσιν Combat 18 (Hellas), ἡ μοναδικὰ (στὰ ὅρια τῆς ὑστερίας) ἀντίδρασίς μας θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὁ ἔως δακρύων γέλως μας. Συνέχεια