Ὑπέρ-προσφορὲς τουρκικῶν τουριστικῶν καταστημάτων σὲ …σωσίβια!!!

Black Friday στὰ …σωσίβια!!!
Ἤ, ἄλλως, ὅταν τὸ μεταναστευτικὸ γίνεται ἁπλῶς business.

Στὶς ἀγορὲς τῆς Σμύρνης (Izmir) μπορεῖς νὰ εὕρῃς χειροποίητα χαλιά, ὡραῖα μαντήλια καὶ καλὰ …σωσίβια!!!

Συνέχεια

Οἱ μνῆμες δὲν σβήνουν…

27-29 Αὐγούστου 1922…
Ὁ Κοσμᾶς Καλεντέρογλου, μὲ τὶς δύο ἀδελφές του, τρέχει νὰ σωθῇ στὸ Γαλλικὸ προξενεῖο τῆς Σμύρνης…
Ἐκεῖ ἕνας γνωστὸς τὸν βάζει μέσα…
Ἑκατοντάδες Ἕλληνες στριμωγμένοι παντοῦ, ἐπάνω σὲ μπόγους, μὲ γυναῖκες καὶ μωρὰ νὰ κλαῖν, ψυχικὰ συντρίμια, περιμένουν τὸ μοιραῖο…

Οἱ μνῆμες δὲν σβήνουν... Συνέχεια

Βιάζοντας Ἑλληνίδες στὴν Σμύρνη…

Αὐτὴν τὴν φωτογραφία τὴν ἀπεμόνωσα ἀπὸ ἕνα video.
Ἦταν τόσο γρήγορο, ποὺ ἐὰν δὲν τὸ ἔβλεπες δύο-τρεῖς φορές, δὲν θὰ καταλάβαινες τὸ τὶ δείχνει…

Συνέχεια

Φωτογραφίες ντροπῆς

Τὸ ξίφος τοῦ Τρικούπη, τὰ παράσημά του καὶ οἱ ἐπωμίδες του, τὸ χιτώνιό του (δὲν εἰκονίζεται) ὡς λάφυρα, σὲ προθῆκες τοῦ Τουρκικοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου.

Συνέχεια

Βελτιώνεται ἡ τιμὴ ὅσο μικραίνει ἡ …νύφη!!!

Ὅσο πιὸ μικρὴ ἡ νύφη, τόσο καλλιτέρα ἡ τιμή!!!

Ἐτησίως εἴκοσι (20) κορίτσια ἀπάγονται στὴν Σμύρνη, ἐνῶ στὶς οἰκογένειές τους δίνονται χρήματα ἔναντι σιωπῆς.

Ἀπεκαλύφθη ὅτι στὰ χωριὰ Σιριμλὶ καὶ Ὀλγκουνλὰρ τοῦ νομοῦ Σμύρνης, ἔχει γίνει «παράδοσις» κορίτσια νὰ ἀπάγονται καὶ ἀκολούθως νὰ δίνονται χρήματα στὶς οἰκογένειές τους, ὥστε νὰ τὰ παντρέψουν διὰ τῆς βίας. Συνέχεια

Φωτιές …«τυχαῖες»;

Πρῶτα πῆρε φωτιὰ ἡ Σμύρνη (μία ἔκτασις ὅσο ὁλόκληρη ἡ Εὔβοια), σημειώνω πὼς εἶναι τὸ ΝΑ.ΤΟ.ΙΚΟ στρατηγεῖο LANDCOM (Allied Land Command) στὴν βάση Şirinyer.

Φωτιές ...«τυχαῖες»; Συνέχεια