Ὁ …«πολιτιΖμένος» ΕΝΦΙΑ;

Ὁ ...«πολιτιΖμένος» ΕΝΦΙΑ;

Ὅλα αὐτὰ τὰ ὑποκείμενα ποὺ ὑποστηρίζουν τὸν ΕΝΦΙΑ ὡς «πολιτιζμένο» φόρο, ποὺ ἰσχύει σὲ ὅλα τὰ «προηγμένα» κράτη, θὰ πρέπη νὰ παρουσιάσουν καὶ μία ἀναλογιστικὴ μελέτη, πρὶν ποῦν τὶς ἀνοησίες τους.
Πόσα εἶναι τά εἰσοδήματα στά κράτη αὐτά, ποιές εἶναι οἱ πραγματικές ἀξίες τῶν ἀκινήτων καί τί ποσοστό εἶναι αὐτός ὁ φόρος; Συνέχεια

Τὴν ἀπογραφὴ τὴν θυμόσαστε;

Τὴν ἀπογραφὴ τὴν θυμόσαστε;1ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ…

Το Μάιο έγραφαν στα blog:

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ…   

ΥΠΟΨΙΕΣ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΝΕ ΠΟΛΛΕΣ…     Συνέχεια

Τὸ χαράτσι εἶναι περισσότερο ἀντισυνταγματικό ἀπὸ τὴν εἴσπραξί του!!!

Τὸ χαράτσι εἶναι περισσότερο ἀντισυνταγματικό ἀπὸ τὴν εἴσπραξί του!!!Πολλὰ πανηγύρια βλέπω ἐδῶ τριγύρω, κι αὐτὸ δὲν εἶναι καλὸ γιὰ κανέναν μας.
Ἄλλο νὰ συνειδητοποιοῦμε τὸ τὶ ἔχουν ἐπιβάλῃ κι ἄλλο νὰ νομίζουμε πὼς συνειδητοποιοῦμε.

Τὸ πρόβλημα τῆς κυβερνήσεως παραμένει στὸ ὅ,τι ἔχει ἀποφασίσῃ τὴν ἐπιβολὴ ἑνὸς ἀντισυνταγματικοῦ μέτρου, μὲ ἔναν ἀκόμη πιὸ ἀντισυνταγματικὸ τρόπο.
Δῆλα δή. Γιὰ ἕνα περιουσιακὸ στοιχεῖο ποὺ ἔχω φορολογηθῇ, εἶτε ἐγώ, εἶτε κάποιος δικός μου, καὶ λέγεται ἀνοικοδόμησις Συνέχεια

Εἴμαστε ἠλίθιοι καί συζητᾶμε γιά πληρωμή χαρατσίου μέσῳ ΔΕΗ;

Εἴμαστε ἠλίθιοι καί συζητᾶμε γιά πληρωμή χαρατσίου μέσῳ ΔΕΗ;Πολλὰ πανηγύρια βλέπω ἐδῶ τριγύρω, κι αὐτὸ δὲν εἶναι καλὸ γιὰ κανέναν μας.
Ἄλλο νὰ συνειδητοποιοῦμε τὸ τὶ ἔχουν ἐπιβάλλῃ κι ἄλλο νὰ νομίζουμε πὼς συνειδητοποιοῦμε.

Μᾶς ἔχουν ἐπιβάλλει ἕνα ἀντισυνταγματικὸ μέτρον μὲ μίαν ἀκόμη πιὸ ἀντισυνταγματικὴ διαδικασία. Οὐσιαστικῶς μᾶς ἔχουν πείσῃ, διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται, πὼς ὄχι μόνον πρέπει νὰ πληρώσουμε, ἀλλὰ ἐὰν δὲν πληρώσουμε εἴμαστε παράνομοι καὶ φυσικὰ θὰ ἀναβαπτισθῇ σὲ ἠθικὸν καὶ νόμιμον τὸ νὰ μᾶς κόψουν τὸ ῥεῦμα!
Κάνουμε πλάκα;

Συνέχεια

Ὁ στόχος μας εἶναι πάντα τὸ χαράτσι!

Ὁ στόχος μας εἶναι πάντα τὸ χαράτσι!

 

δκαμερικοςμνεςχουμεπέσειθύματατςξυμωρίας «συνταγματολόγων» καλοιπνπροσκυνημένων, λιθίωνκαατοχρηζομένωνσωτήρων.
Τκύριονμέλημάτουςφυσικπαραμένεινεσπράξουν, πμίανγορποδυνατενπιβιώσ!
Στεγνώσαμε! Οτεσάλιοδνκυκλοφορε!
διαφορονγιτνπείνα, τοςστέγους, τςλιποθυμίεςπαιδινπσιτία,  τςατοκτονίες, τςδημεύσειςπεριουσιν
Τος νδιαφέρει μόνον δική τους πιβίωσις. Κοντόφθαλμοι γάρ, δυνατον ν δον λίγο παραπέρα π τν μύτη τους! 
δυνατον ν κατανοήσουν πς δν σκοτώνς τν κατσίκα πο σ τρέφει, διότι θ ψοφήσς συντόμως κι σύ!
προκάλυπτα πλέον στηρίζουν μόνον τος χρηματοδότες τους πο φυσικ εναι ο τοκογλύφοι. 
Ατ παραμένει   μέγιστος δείκτης τς νυπάρκτου εφυΐας τους!

Συνέχεια

Λίγο ἀκόμη καὶ τὸ παίρνουν πίσω τὸ χαράτσι!

Λίγο ἀκόμη καὶ τὸ παίρνουν πίσω τὸ χαράτσι!

Λίγο, τόσο δ λίγο…
Κοντεύουμε ν τος κάνουμε ν τ φτύσουν…
Τ επαμε… 
Μν τ ξαναλέμε…
Χαράτσια, κι ατ δι τς βίας, μόνον π τουρκοκρατίας…
Συνέχεια