Βιομηχανία …αὐτό-ἀθῳώσεως τῆς (κάθε) δούρου!!!

Ἡ μανδὰμ δούρου εἶναι περιφερειάρχης λέει.
Ἡ μανδὰμ δούρου, πρὸ ἑνὸς ἔτους περίπου, ὅταν οἱ νεκροὶ ἀπὸ τὶς πλημμῦρες τῆς Μάνδρας ἀκόμη δὲν εἶχαν καταμετρηθῆ, ἔσπευσε νὰ …αὐτό-ἀθῳωθῇ, κάνοντας μήνυσιν στὸν …ἑαυτόν της!!!

Συνέχεια

Δίχως τοὺς προσωπικούς του κλακαδόρους μένει στὸ σπίτι!!!

Ἀκόμη μία Ὕβρι διέπραξε ὁ Τσίπρας, ἐχθὲς ποὺ ἐπεσκέφθη τὸ Μάτι μὲ τοὺς Ψινάκη, Δούρου! Συνέχεια

Φίλοι, ὁ μοναδικὸς ἀνθρώπινος Πλοῦτος (β)

Ὁ Σωκράτης ὅταν ἐρωτήθη γιὰ τὸ ποιὸ εἶναι τὸ ἀπόκτημα ποὺ συμφέρει περισσότερο εἶπε: «ὁ σταθερὸς φίλος».

Σωκράτης ἐρωτηθεὶς γιὰ τὸ τὶ κτῆμα συμφορώτατον εἶπε: «φίλος βέβαιος».

Ὁ Ἀρχηγὸς ΓΕΣ, Ἀντιστράτηγος Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς, στὸ ἀνθρωπιστικὸ ΡΟΤΑΡΥ.

Ὁ ἕνας ροταριανὸς βραβεύει τὸν ἄλλο.

Συνέχεια

Ὑβρις ἀνικάνων…

Τὸ τ(ρ)ό(τ)σκα θεωρεῖ πὼς τὸ Μάτι εἶναι μία αὐθαιρεσία καὶ πρὸς τοῦτον δὲν παραιτεῖται…

Ἤ, κατὰ πῶς ἰσχυρίσθη ἀργότερα, μετὰ τὶς τόσες ἐξοργισμένες κραυγὲς μας, δὲν ἔγινε δεκτὴ ἡ παραίτησίς του…!!! Συνέχεια

Θά παραιτηθῆ κάποιος δήμαρχος ἤ περιφερειάρχης;

Κάποιος ὑπεύθυνος πολιτικῆς προστασίας;
Κάποιος ἀστυνομικός διευθυντής;
Κάποιος ἐπί κεφαλῆς σχεδιασμῶν ἀντιμετωπίσεως ἐκτάκτων γεγονότων;

Συνέχεια

Ὑπάρχουν καὶ γυναῖκες μὲ κιλὰ @ρχίδια!!!

Ἐφ΄ ὅσον οἱ ἄνδρηδοι (κατὰ πῶς λέει κι ὁ φίλος μου ὁ Ἀνδρέας), οἱ γυναικοῦλες καὶ τὰ γυναικωτὰ συμπεριφέρονται καὶ  ἄνανδρα καὶ ὕπουλα καὶ εὐθυνόφοβα…

Συνέχεια