Τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ καρκίνου τῆς μήτρας ὕποπτο γιὰ καρκίνο τῆς μήτρας!!!

Gardasil και Gervarix.

Yποπτο το νέο εμβόλιο για την αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Kίνδυνοι από το εμβόλιο

Ἡ φαρμακευτικὴ ἀπάτη τῶν ἐμβολίων.

Το Gardasil, το νέο εμβόλιο του ιού των κονδυλωμάτων (HPV, Human papilloma virus) της Merck, που χορηγείται με ένδειξη την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, προστέθηκε στο συνιστώμενο πρόγραμμα εμβολιασμών της Αμερικής στις 29 Ιουνίου 2006. Έως το τέλος του 2006, το Σύστημα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Ενεργειών Εμβολίων (VAERS) του Αμερικάνικου Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA), δέχτηκε 385 αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών για το Gardasil. Στο 66% των περιπτώσεων, δηλαδή σε 253 περιπτώσεις, χρειάσθηκε περαιτέρω διακομιδή σε ιατρείο ή νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις αναφορές, 12 ασθενείς ηλικίας 13-23 ετών νοσηλεύθηκαν σε νοσοκομείο για διάστημα έως και 5 ημερών. Μερικά από τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν, κατά σειρά συχνότητας, ήταν: Συγκοπή (55), ζάλη (41), πυρετός (41), εξάνθημα (33), παραισθησία και υπαισθησία (32), κνησμός (31), πονοκέφαλος (19), εμετός (16), μυαλγία (13), λεμφαδενοπάθεια (10), αρθραλγία (7), σύνδρομο Guillain-Barre (5).

HPV vaccine side-effects

Συγκοπή ονομάζεται η παροδική απώλεια της συνείδησης λόγω γενικευμένης εγκεφαλικής ισχαιμίας. Τα συγκοπτικά επεισόδια που συμβαίνουν μετά από εμβολιασμό θεωρούνται ακίνδυνα, όμως στην περίπτωση του Gardasil κάποια συνοδεύονταν και από άλλα νευρολογικά συμπτώματα ή τραυματισμούς λόγω πτώσης:

Συνέχεια

Μέ καθυστέρησι τῶν ἐμβολιασμῶν μειώνονται οἱ πιθανότητες ἐμφανίσεως ἄσθματος;

Δῆλα δή μέ ἀκύρωσι τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἀκυρώνονται;
Δὲν μᾶς λέγουν καλὰ οἱ ἐπιστήμο(υ)νες!!!!
Ἔ μὰ πρέπει νὰ ἐμβολιάζουμε τὰ παιδιά μας, ἔ μὰ νὰ καθυστεροῦμε τοὺς ἐμβολιασμοὺς γιὰ νὰ μειώσουμε τὶς πιθανότητες ἐμφανίσεως ἄσθματος. 
Γιατί ἄρα γέ ἡ καθυστέρησις νά ἀλλάζῃ τά ποσοστά;
Μήπως διότι βρίσκει περισσότερο χρόνο τό μικρό σωματάκι τῶν παιδιῶν νά βελτιώσῃ τήν κατάστασι τοῦ νευρικοῦ συστήματος; Δῆλα δή μήπως ἡ ὅσο τό δυνατόν μεγαλυτέρα δυνατότης ἀναπτύξεως τοῦ νευρικοῦ συστήματος, ἑνός νέου ὀργανισμοῦ, μειώνει κατά πολύ τίς πιθανότητες ἐμφανίσεως χρονίων παθήσεων;

Συνέχεια

Ἡ Γαλλία παρέπεμψε γιὰ τὰ ἐμβόλια φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες.

Ἡ Γαλλία παρέπεμψε γιὰ τὰ ἐμβόλια φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες.1
Τὸ ὅ,τι μία χώρα, σὰν τὴν Γαλλία (ἢ καὶ τὴν Ἰταλία, σὲ ἄλλες περιπτώσεις) ἀποφασίζει ἐπὶ τέλους νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὸ θέμα τῶν ἐμβολίων κατὰ τῆς γρίπης εἶναι πολὺ σημαντικό, διότι ἀνοίγει παράθυρα στὴν ἔρευνα, στὸν ἀπόδειξιν καί, καταληκτικῶς, στὴν ἀλήθεια.
Ἐπὶ πλέον συζητᾶμε γιὰ μίαν εὐρωπαϊκὴ χώρα, ἀπὸ αὐτὲς ποὺ πάντα συνήργουν κι ἐστήριζον τὸν τοκογλυφικὸ δικτατορισμό, τὸν ἐπεκτατισμὸ καὶ τὴν ἀποικιοκρατία, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, …«ἔτυχε» τὸ ἔδαφός της νὰ εἶναι μία ἀπὸ τὶς βάσεις – ἕδρες αὐτῶν τῶν παγκοσμίων σαπροφύτων. Κι ἔτσι τοκογλῦφοι τῆς Γαλλίας καὶ …Γαλλικὸ κράτος, ἐν πλήρῃ ἀρμονίᾳ, ἀλληλο-ἀθωώνοντο γιὰ κάθε …«παρατυπία», πρὸ κειμένου, μέσῳ τῆς διαπλοκῆς καὶ τῆς σιωπῆς, νὰ ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν.
Συνέχεια

Ἡ ἀνακάλυψις γονιδίων δέν ἰσοδυναμεῖ μέ ἐφεύρεσι;

Μά τί λέει τό δικαστήριον; Διότι δικαστήριον τὸ ἀπεφάσισε αὐτό!!!
Τί ἀπεφάσισε;
Ἀπεφάσισε πώς ἡ ἀνακάλυψις τῶν γονιδίων δέν εἶναι ἐφεύρεσις; Εἶναι ποτέ δυνατόν;
Εἶναι δυνατόν νά ἀποκλείῃ κάποιαν πολυεθνική ἀπό τό νά ἀσκῇ ἀπόλυτον ἔλεγχον στόν τρόπο διαβιώσεῶς μας ἤ ἀκόμη καί στό δικαίωμα ἐπιβιώσεῶς μας;
Μήπως κατάλαβαν κάτι λᾶθος οἱ δικαστές; Δέν ἔχουν συνειδητοποιήσῃ πώς ἐμεῖς δέν ἔχουμε λόγο στά τῆς Φύσεως ἔργα; Δέν ἔχουν συνειδητοποιήσῃ πώς ὅταν κάποια πολυεθνική ἀποκωδικοποιεῖ κάποιο γονίδιον αὐτό τό γονίδιον δέν μᾶς ἀνήκει;

Συνέχεια

Ὁ αὐτισμός εἶναι ἀποτέλεσμα ἐμβολιασμῶν;

Δὲν τὸ λέω ἐγώ. Ἰταλικὸ δικαστήριο τὸ λέει.
Κι ὄχι μόνον τὸ λέει, ἀλλὰ διατάζει ἀποζημιώσεις.
Μέ τίς κατεστρεμμένες ζωές τῶν παιδιῶν μας ὅμως τί γίνεται;
Ποιά ἀποζημίωσι θά ἔλθῃ νά καλύψῃ τόσα αὐτιστικά παιδιά;
Ποιός θά τούς φτιάξῃ τήν ζωή; Πῶς θά ἀποκατασταθῇ ἡ ὑγεία τους; Πῶς θά μπορέσουν αὐτά τά παιδιά νά ἀποκτήσουν ὅσα ἔχασαν;

Συνέχεια

Ἐσκεμμένη ἡ ἐξάπλωσις τοῦ καρκίνου μέσῳ τῶν ἐμβολίων;

Ἐσκεμμένη;
Μπᾶ…
Μᾶλλον δὲν ἔχουμε καταλάβει καλῶς…
Τίποτα δὲν εἶναι ἀθῶον πλέον..
Ἡ τροφή μας, τὸ νερό μας, ὁ ἀέρας μας… Τὰ πάντα εἶναι τόσο πολὺ δηλητηριασμένα, ποὺ τελικῶς ἀπὸ κάθε πλευρὰ βαλόμεθα στὸν τομέα τῆς ὑγείας μας.
Δῆλα δή ὁδηγούμεθα στόν ἀποπληθυσμό μας;
Ναί, κατὰ πῶς τὰ ἔχουν σχεδιάσει, στόχος τους εἶναι ἡ ἀπομείωσις τῶν πληθυσμῶν, παγκοσμίως καὶ φυσικὰ ἡ ἐξάρτησις τῶν ὅσων θὰ ἐπιβιώσουν ἀπὸ φαρμακευτικὲς ἀγωγὲς τέτοιες, ποὺ τελικῶς θὰ τοὺς ἐξουθενώνουν οἰκονομικῶς!!! Καὶ καταλήστευσις δῆλα δή…. Συνέχεια