Ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ἡ Ἀμερικὴ καὶ ὁ Χριστόφορος Κολόμβος

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ

Στὸ μικρὸ αὐτὸ βιβλίο ἀποδεικνύεται, βάσει χωρίων ἀρχαίων  συγγραφέων, ὅτι ἡ ἀμερικανικὴ ἤπειρος ἦταν πασίγνωστος ἤδη στοὺς Ἕλληνες τῆς ἀπωτέρου ἱστορικῆς περιόδου, οἱ ὁποῖοι -ἐξυπακούεται- Συνέχεια

Ἡ Ἐξέλιξις τῆς Ἑλληνικῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

 

Πρόκειται γιὰ λεύκωμα, μὲ ἐγχρώμους πίνακες τοῦ καραβογράφου Ἀντώνη Μιλάνου καὶ κείμενα τοῦ Δημητρίου Μιχαλοπούλου. Προσφέρεται δωρεὰν σὲ ὅποιον ἐπισκεφθῆ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἱστορίας Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας (Λαμπράκη 154, στὸν Πειραιά). Συνέχεια

Ἕνας ἀποκατεστημένος κόσμος, τοῦ Χένρυ Κίσσινγκερ

Χένρυ Ἀ. Κίσσινγκερ,

ΕΝΑΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.
Ο ΜΕΤΤΕΡΝΙΧ, Ο ΚΑΣΛΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.

Μετάφρασις καὶ σχολιασμός: Δημήτρης Μιχαλόπουλος

Αὐτὸ εἶναι τὸ βασικὸ βιβλίο τοῦ Κίσσινγκερ, ποὺ πρέπει νὰ διαβασθῆ ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, γιὰ νὰ καταλάβουν -ἐπὶ τέλους!- τὶ γίνεται στὸν τόπο τους. Στὴν πραγματικότητα, ὁ Κίσσινγκερ ἐξιστορεῖ τὴν κοσμοϊστορικῆς σημασίας διαμάχη τοῦ Μέττερνιχ (ἀνθρώπου τῶν Ῥότσιλντ) μὲ τὸν δικό μας, τ Συνέχεια

Ἡ Ξεχασμένη Ἐπανάστασις

Η ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΟΙ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥΣ,

1916-1920

 

Στὸ συγκεκριμένο ἔργο παρουσιάζεται καὶ ἀναλύεται τὸ κίνημα τῶν Ἑλλήνων Ἐπιστράτων, ἕνα ἀπὸ τὰ πολὺ λίγα «καθαρὰ» ἐπεισόδια τῆς Συγχρόνου Ἱστορίας τοῦ τόπου μας.
Συνέχεια

Ὁ Ἐθνικὸς Διχασμός. Ἡ ἄλλη διάστασις

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ. Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Παρουσιάζεται καὶ ἀναλύεται ἡ σκοπίμως παραγνωρισμένη φιλοσοφικὴ καὶ θρησκευτικὴ διάστασς τοῦ Ἐθνικοῦ Διχασμοῦ τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὰ ἔτη 1916-1920. Ἐξηγεῖται συγκεκριμένα ὅτι γενικῶς τὰ «φιλελεύθερα», «δημοκρατικά» καθεστῶτα κατὰ κανόνα στηρίζονται ὄχι βέβαια στὴν ποιοτικὴ ὑπεροχὴ ἀλλὰ στὴν ἁπλῆ ποσοτικὴ πλειοψηφία. Συνέχεια

Μὲ τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα

ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ.

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 1800-1834

 

Βάσει τοῦ δόγματος τοῦ MacKinder, Βρεταννοῦ καθηγητοῦ τῆς περιβόητης London School of Economics, χωρὶς τὴν γνώση τοῦ ὁποίου εἶναι ἀδύνατον νὰ καταλάβῃ κάποιος τὴν Νεωτέρα καὶ Σύγχρονη Ἑλληνικὴ Ἱστορία, ἐξηγεῖται στὸ βιβλίο αὐτὸ γιατὶ σκοτώθηκε ὁ Καποδίστριας καὶ γιατί, παραλίγο, νὰ θανατωθῇ στὴν λαιμητόμο ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Συνέχεια