Τυχαῖα ἐγκλήματα ἤ καλοσχεδιασμένες ἐνέδρες;

Τυχαῖα ἐγκλήματα ἤ καλοσχεδιασμένες ἐνέδρες;

Μεγάλος σάλος ἔχει γίνει μὲ τὴν δολοφονία τοῦ Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ στὴν Λιβύη.
Δὲν εἶναι καὶ λίγο ἐδὼ ποὺ τὰ λέμε νὰ σοῦ δολοφονοῦν ὁλόκληρον πρεσβευτή…
Καὶ μάλλιστα μέσα στὴν πρεσβεία σου, ποὺ θεωρητικῶς ὑπολογίζεται γιὰ οὐδέτερον ἔδαφος….

Ἀλλὰ ὅταν πρόκειται γιὰ τὰ ἀμερικανά, ὅλα μποροῦν νὰ συμβοῦν!
‘Υπηρετῶντας πιστὰ τὰ ἀφεντικά τους, αὐτὰ τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως, ἔχουν καταστρέψει τὸν πλανήτη ἀρκούντως γιὰ νὰ συντηροῦν τὸ ἀπύθμενο μίσος στοὺς λαοὺς ποὺ ἔχουν προσβάλλει.
Μίσος ἀθεράπευτον, ἰδίως ὅταν πρόκειται γιὰ διαρκὴ ἐγκλήματα.

Ἐδῶ καὶ σχεδὸν δύο χρόνια  εἴχαμε τὸ «τυχαῖον» φαινόμενον μὲ τὶς «πορτοκαλὶ ἐπαναστάσεις», γιὰ τὶς ὁποῖες ἀκόμη καὶ οἱ πλέον δύσπιστοι ἔρχονται σήμερα νὰ διαπιστώσουν πὼς οὐδόλως ἐπρόκειτο γιὰ ἐπαναστάσεις, ἀλλὰ γιὰ δακτύλους τέτοιους, ποὺ τελικῶς προσέφεραν στὸ «πιάτο» στοὺς κρατοῦντες, τὶς τοπικὲς κοινωνίες, ποὺ εἶχαν τὸν δικό τους τρόπο διακυβερνήσεως. (Καλός, κακός, αὐτὸς ἦταν. Ἦταν δικός τους!)
Βέβαια, ἄλλαξαν τὰ καθεστῶτα, ἀλλὰ δὲν ἄλλαξαν ἀκόμη, κατὰ πῶς τὰ ἐπιθυμοῦν οἱ κρατοῦντες, οἱ δομές.
Στόχος τους γιὰ παράδειγμα, δὲν ἦταν νὰ καταστρέψουν τὴν Λιβύη, ἀλλὰ τὰ ὅσα αὐτὴ πρέσβευε.
Παρ΄ ὅλα ὅμως ὄσα συνέβησα, ἐπισήμως «πόδι δὲν πάτησαν» ἐκεῖ. Κι αὐτὸ ἔπρεπε νὰ ἀλλάξῃ!
Νὰ καμφθοῦν οἱ ἀντιρρήσεις, οἱ διαφωνίες καθῶς ἐπίσης καὶ οἱ πιθανὲς δικές τους ἐσωτερικὲς ἀντιδράσεις.
Ἔτσι ξεκίνησε ὁ δεύτερος γύρος τοῦ παιχνιδιοῦ!
Κι αὐτὸς ὁ γύρος πλέον δεικνύει πεντακάθαρα τὸ ποῦ στοχεύουν αὐτοὶ ποὺ «κινοῦν τὰ νήματα».

Ἄλλως τέ, τὰ ἀμερικανὰ δὲν ἔχουν πρόβλημα νὰ θυσιάσουν μερικὲς ἐκατοντάδες «δικούς τους» πολίτες, πρὸ κειμένου νὰ φθάσουν στὸν σκοπό τους. Ὁ σκοπὸς ἀγιάζει τὰ μέσα. Ἔτσι δέν λένε;

Πολὺ φοβᾶμαι λοιπὸν πὼς ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ξεκινᾶ τὸ γλέντι.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ συμβοῦν ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ μᾶς κάνουν νὰ μὴν προλαβαίνουμε νὰ πάρουμε ἀνάσα.
Διότι ἀγαπητοί μου φίλοι οἱ ἰσλαμιστὲς εἶναι πράγματι ἀνεξέλεγκτοι ὅταν ἔτσι τοὺς ἔχουν προγραμματίσει. Ὅταν τοὺς ἔχουν φανατίσει ἤ τοὺς ἔχουν «πείσει» πὼς βάλλεται ἡ θρησκεία τους. (Τί μοῦ θυμίζει; Τί μοῦ θυμίζει;)
Ἀλλὰ οἱ ἴδιοι εἶναι  ἀρνάκια ὅταν οἱ θρησκευτικοί τους ταγοὶ ὑπαγορεύουν νὰ βγάλουν τὸν σκασμό.
Κι ἐδῶ ἐμένα μοῦ βρωμᾶ ….ἐξωτερικὸς ἐρεθισμός!

Τί θά δοῦμε;
Δὲν γνωρίζω.
Αὐτὸ ποὺ ἀντιλαμβάνομαι εἶναι πὼς μὲ ἀφορμὴ τὰ γεγονότα μὲ τοὺς ἰσλαμιστές, τὰ ἀμερικανά, ποὺ ὅμως ἐμεῖς αὐτὰ βλέπουμε, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι, πατοῦν ἐπισήμως πόδι στὴν Λιβύη καὶ στὴν Τυνησία.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην….
Τί στό καλό ταινία εἶναι αὐτή; Πῶς καί οἱ ἰσλαμιστές ἔμαθαν πρῶτοι γιά τό περιεχόμενόν της, τήν στιγμή πού ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄλλοι, (πλὴν ἐμοῦ) δέν εἴχαμε ἰδέαν;
Διότι ὁ κινηματογράφος εἶναι μεγάλη ἀγάπη γιὰ πολλούς.
Τὰ νέα του κυκλοφοροῦν ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ καὶ οἱ ἐνασχολούμενοι μαζύ του εἶναι πάντα ἐνημερωμένοι.
Γιατί ὅσους γνωστούς μου ἐρώτησα δέν γνωρίζουν τίποτα;
Μήπως εἶναι ἐν τελῶς ….στοχευμένη ἐτούτη ἡ πληροφόρησις; Μήπως ἀποσκοπῇ μόνον στήν ἐνημέρωσιν τῶν ἰσλαμιστῶν;
Βέβαια, κατόπιν ἐρεύνης, τὴν βρήκαμε τὴν ταινία τους.
Μία φτηνιάρικη παραγωγή, δίχως νὰ ἔχῃ κάτι σπουδαῖο νὰ πῇ.
Κι ὅμως… Διαδόθηκε τόσο γρήγορα….
Μήπως κι αὐτό εἶναι τυχαῖον; 

Τόσες φασαρίες… Νεκροί….. Ἀναταραχές….
Κι ὅλα αὐτά γιατί;
Γιά νά πατήσουν ταχύτερα στά μεσογειακά, κι ὄχι μόνον, ἐδάφη τά ἀμερικανά δίχως πολλές πολλές δικαιολογίες;

Γιὰ νὰ δοῦμε…
Ποῦ θά μᾶς βγάλῃ κι αὐτό τό νέο πορτοκαλοκιτρινοπράσινογαλανομπεζάκι ῥεῦμα…
Γιὰ νὰ δοῦμε…

Φιλονόη.  

φωτογραφία

(Visited 33 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Τυχαῖα ἐγκλήματα ἤ καλοσχεδιασμένες ἐνέδρες;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τυχαῖα ἐγκλήματα ἤ καλοσχεδιασμένες ἐνέδρες; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Νέα Τάξις πίσω ἀπό τά ἐπεισόδια τῶν ἰσλαμιστῶν; » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  3. Δὲν ὑπάρχει “γιὰ νὰ δοῦμε” Φιλονόη. Αὐτὸ τὸ νέον ποικιλόχρουν, ἤ ἀκριβῶς πορτοκαλοκιτρινοπράσινογαλανομπεζάκι ρεῦμα θὰ μᾶς βγάλῃ ὅπου ἀκριβῶς καὶ τὰ προηγούμενα: Οὐδαμοῦ! Ἐκτὸς βεβαίως καὶ ἄν ἀλλάξωμεν μυαλὰ πρᾶγμα μᾶλλον ἀπίθανον ὡς φαίνεται!….

    • Ἀπίθανον τίποτα δὲν εἶναι Νικόλαε. Μόνον ποὺ δὲν εἶναι τῆς πεπατημένης. Διότι μὲ τὸν τρόπο καὶ τὸν δρόμο ποὺ γνωρίζαμε μᾶς τελείωσαν ὅλα….

Leave a Reply