Ὁ πραγματικὸς φασισμός μας!

Ὁ πραγματικὸς φασισμός μας!
Ἐχθὲς λοιπὸν συνειδητοποίησα, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά,  πὼς τὸ χάρβαλο ποὺ ὑπάρχει μέσα στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν δὲν θεραπεύεται μὲ τίποτα! Μόνον τελειώνει!  Εὐτυχῶς!

Θὰ ξεκινήσω μὲ μίαν ἀναφορὰ στὴν χθεσινή μας  ἀνάρτησιν μὲ τίτλο:

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ν. Μιχαλολιάκο.

Ἡ συγκεκριμένη ἀνάρτησις δημοσιεύθηκε σὲ σελίδα κοινωνικῆς δικτυώσεως καὶ σχολιάσθηκε μὲ τρόπον …ἀνήθικον! Ἀφῆστε δὲ ποὺ πολὺ γρήγορα πρόφτασαν καὶ τὴν ἔσβησαν!
Γιατί ἀνήθικον τρόπο; 
Θὰ σᾶς πῶ.
Ὅταν δέχεσαι νὰ σοῦ καταλαμβάνουν τὶς πλατεῖες καὶ τὶς ὁδοὺς, πρὸ κειμένου νὰ προσευχηθοῦν κάποιοι ἀλλόθρησκοι, τὸ ἀνέχεσαι,  τὸ θεωρεῖς φυσικότατον καὶ τέλος πάντων δὲν ἀντιδρᾶς, (ἀναμένοντας ἴσως ἀπὸ  ἄλλους νὰ τὸ κάνουν), ἀποδεικνύεις πὼς ἤ φοβᾶσαι νὰ τὰ βάλῃς μὲ αὐτοὺς ποὺ προσεύχονται δημοσίως, ἤ συμφωνεῖς μαζύ τους. 
Δὲν ὑπάχει ἄλλη ἀπάντησις! (Κατὰ τὸ ἤ εἶσαι ἔγκυος ἤ δὲν εἶσαι!)
Ἐὰν ὅμως συμφωνῇς, αὐτομάτως ἀποδεικνύεις πὼς εἶσαι ὑπὲρ τῆς ἀνεξιθρησκείας.
Σωστά;
Χμμμ… Λᾶθος! Ἐν τελῶς λᾶθος!
Διότι οἱ χριστιανοὶ δέχονται τὸν ἰσλαμισμὸ καὶ τὴν θρησκεία τοῦ Ἰσραῆλ, ὥς κάτι φυσικότατον, ἀλλὰ ἀρνοῦνται νὰ δεκτοῦν τὴν πραγματικὴ ἀνεξιθρησκεία, τὸν παγανιστὴ ἤ τὸν ἄθεο. (Ἀφῆστε τὸ τὶ γράφουν οἱ νόμοι! Ἡ ἴδια ἡ κοινωνία μας εἶναι ἀπείρως πιὸ …εἰδική!!!)
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια μας!
Κι αὐτὸ λέγεται φασισμὸς ἀγαπητοί μου!!! Ἀπόλυτος, στυγνὸς καὶ ὑπάνθρωπος φασισμός!

Δέχομαι τόν χριστιανό ἐν ᾦ εἶμαι ἰσλαμιστής; Δέχομαι τόν ἰσλαμιστή ἐν ᾦ εἶμαι χριστιανός; Δέχομαι καί τόν Ἑβραῖο ἐάν εἶμαι κάτι ἀπό τά προηγούμενα; Καί γιατί δέν δέχομαι τόν ἄλλον, τόν ἄθεο ἤ τόν παγανιστή;
Εἶμαι ἤ δέν εἶμαι ἀπροκάλυπτα ὑποκριτής; Ἔεεεεεεεε;;;;;

Ἄς δοῦμε ὅμως καὶ τὴν ἄλλην πλευρὰ τοῦ ζητήματος.
Τί σημαίνει Ἕλλην; Σημαίνει ἤ ὄχι ἀνεξίθρησκος;
Μᾶλλον κάτι τέτοιο σημαίνει, κατὰ πῶς διαβάζουμε στὴν ἱστορία μας.
Μποροῦν ὅμως νά μοῦ ἀπαντήσουν οἱ  Ἕλληναράδες γιά τό ἐάν ἀναγνωρίζουν δικαίωμα πατριωτισμοῦ στούς παγανιστές καί στούς ἀθέους; 
Θὰ σᾶς ἀπαντήσω ἐγὼ κυρίες καὶ κύριοι!
Δὲν τοὺς τὸ ἀναγνωρίζετε!
Νὰ μὴν ὑπάρχουν στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν σκέτο! Αὐτὸ θέλετε! (Ναί, εἶμαι ἐξοργισμένη καὶ γιὰ πρώτη φορὰ ἀπευθύνομαι σὲ δεύτερο πληθυντικὸ πρόσωπο! Συνήθως χρησιμοποιῶ πρῶτο ἐνικό!)
Καί ποιός σᾶς εἶπε πώς ἡ πραγματική Ἑλλάς χρειάζεται φανατισμούς καί μονομέρειες;  

Καί ποίου παρακαλῶ κληροδότημα εἶναι ἡ ἔννοια Ἑλλάς; Τῶν πάσῃς φύσεως φανατικῶν κάφρων ἤ τῶν ἐλευθέρως σκεπτομένων; Καί ποιός εἶναι ἐλευθέρως σκεπτόμενος ἐάν δέν εἶναι αὐτός πού ἐπιτρέπει στόν ὁποιονδήποτε νά λειτουργῇ κατά πῶς τόν ἐξυπηρετεῖ καί τοῦ ἀρέσει;

Ξέρετε, καθημερινῶς ἴσως νὰ ἐμπλέκομαι σὲ καβγάδες, διαφωνίες καὶ συγκρούσεις. 
ΠΟΤΕ ὅμως δὲν ἔχω ἐμπλακεῖ σὲ κάποιαν διένεξιν διότι ὁ συνομιλητής μου πιστεύει σὲ αὐτὸ ἤ στὸ ἄλλο!
Ναί, ἔχει ὅλα τὰ δικαιώματα τοῦ κόσμου νὰ λατρεύῃ τὸν θεό του, τὴν ὁμάδα του ἤ τὸ κόμμα του!
Θὰ διαφωνήσω καὶ θὰ συγκρουστῶ ὅμως μαζύ του στὰ πάντα, ἐὰν προσπαθήσῃ εἶτε νὰ μὲ προσηλυτίσῃ εἶτε νὰ μοῦ ἐπιβάλλῃ τὰ δικά του πιστεύω,  εἶτε ἀκόμη καὶ νὰ μὲ φιμώσῃ! Ἤ θὰ διαφωνήσω, ἀκόμη καὶ θὰ τὸν πολεμήσω, ἐὰν ἐκφράζῃ αὐτὴν τὴν συμπεριφορὰ σὲ ἄλλους!
Ἐὰν ζῶ σὲ μίαν δημοκρατία (λέμε τώρα) ἤ ἐὰν ἐπιθυμῶ νὰ ζήσω σὲ δημοκρατία, τότε ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ νὰ δέχομαι κάθε διαφορετικότητα! Σὲ κάθε ἄλλην περίπτωσιν δὲν συζητᾶμε γιὰ δημοκρατία ἀλλὰ γιὰ καφροκρατία! Τὴν χώρα δῆλα δὴ ποὺ ὁ περισσότερο κάφρος θὰ βασιλεύσῃ! Ἔτσι δέν εἶναι;

Καὶ καλά….
Ἔρχεται ὁ παγανιστὴς καὶ καταθέτει τὶς ἀπόψεις του. Σεβαστές. Συμφωνῶ δὲν συμφωνῶ, ὀφείλω νὰ τὶς ἀκούσω καὶ νὰ καταθέσω τὶς δικές μου γνώσεις, ἐὰν φυσικὰ τὸν ἐνδιαφέρουν.Τὸ ἐὰν ὅμως θὰ τὶς ἀκούσῃ, θὰ τὶς μελετήσῃ κα θὰ τὶς ἐρευνήσῃ,  ἤ ὄχι, εἶναι ἀποκλειστικῶς δικό του θέμα. Τί πρέπει νά κάνω; Νά τοῦ ἀνοίξω τό κεφάλι γιά νά τόν κάνω νά τίς ἀντιληφθῇ; Καί γιατί ἐγώ νά εἶμαι πιό ἔξυπνη ἀπό αὐτόν; 
Σαφῶς κι ἔχω ἀποδείξεις (κι ὄχι ἐνδείξεις, ἐπιθυμίες, δοξασίες) γιὰ αὐτὰ ποὺ πιστεύω. Μπορῶ ὅμως νά τά χώσω μέσα σέ κάποιο κεφάλι πού δέν θέλει νά τίς ἐλέγξῃ καί νά τίς ἐρευνήσῃ, διά τῆς βίας;  Ἔχω τό δικαίωμα;
Καὶ γιὰ νὰ λέω τὴν πλήρη ἀλήθεια, δὲν θέλω… Δὲν θέλω νὰ ἀσχοληθῷ μὲ τὸ ἐὰν θὰ ἤ δὲν θὰ λάβῃ τὴν πληροφορία ποὺ θὰ τοῦ δώσω, ἐφ’ ὅσον, δίχως νὰ ἐρευνήσῃ, ἔχει προαποφασίσει γιὰ τὸ …ὀρθόν.
(Σὲ τελικὴν ἀνάλυσιν πολὺ πιθανὸν νὰ κάνω λᾶθος καὶ οἱ ἀποδείξεις μου νὰ εἶναι μερικῶς ἐνημερωμένες. 
Τί νά κάνουμε; Ἄς μοῦ τὶς καταρρίψῃ κι ἄς καταθέσῃ τὶς δικές του.
Ἐὰν ὅμως δὲν ἔχῆ ἀποδείξεις ἀλλὰ ἔχει πίστη, βασιζομένη στὶς δοξασίες καὶ στὶς φημολογίες, τότε γιατί νά δεκτῶ τόν λόγο του;)

Πιάστηκα ἀπὸ τὸν παγανιστή, ἀλλὰ ἀκριβῶς τὰ ἴδια, γιὰ νὰ μὴν πῶ περισσότερα, ἔχω νὰ καταθέσω γιὰ τὸν χριστιανὸ ἤ τὸν ἰσλαμιστή. 
Τὸ ἔγραψα ὅμως ἤδη. Δὲν μὲ ἀφορᾷ τὸ τὶ πιστεύει, πῶς τὸ πιστεύει καὶ γιατὶ τὸ πιστεύει. Μὲ ἀφορᾷ ὅμως τὸ νὰ μοῦ ἐπιτρέπῃ, ὅπως ἄλλως τὲ κάνω κι ἐγώ, νὰ λειτουργῶ ἐλεύθερα, ἄνευ πιέσεων, ὑσβιστικῶν σχολίων καὶ ἀπειλῶν!
Ἐὰν αὐτὸς ἔχῃ τὸ δικαίωμα μίαν φορὰ νὰ ὑποστηρίζῃ καὶ νὰ προασπίζεται τὶς θέσεις του, τότε ἄλλην μία τὸ ἔχω κι ἐγώ.

(Βέβαια, θὰ βιαστοῦν κάποιοι νὰ πετακτοῦν καὶ νὰ φωνάξουν πὼς ἐγὼ εἶμαι μειοψηφία κι αὐτοὶ πλειοψηφία.
Καλά… Ἄς τὸ πιστεύουν! Ἦταν πλειοψηφία! Τώρα ἄλλοι εἶναι πλειοψηφία….)

Τί νά γράψω λοιπόν γιά τήν διαγραφή τῆς παραπάνω ἀναρτήσεως;
Συζητᾶμε γιά μίαν καλλίτερην Ἑλλάδα ἀλλά ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά ξεκουνήσουμε χιλιοστό ἀπό τίς θέσεις μας;
Καί καλά; Μέ ποιόν τρόπο θά κτιστῇ αὐτή ἡ Ἑλλάς; Μέ τά παλαιά ὑλικά πού οὐσιαστικῶς εἶναι μόνον γιά κατεδάφισιν καί ἀνακύκλωσιν;

Ἔγραψα παρὰ πάνω γιὰ δημοκρατία.
Χμμμ…..
Μεγάλη μπουκιὰ φᾶε, μεγάλην κουβέντα μὴν πῇς….
Ποιά δημοκρατία μωρέ; Εἴμαστε ἐμεῖς ἔτοιμοι, ἱκανοί καί πρόθυμοι νά ἔχουμε δημοκρατία;
Χά!
Στὴν δημοκρατία, γιὰ ὅσους δὲν τὸ γνωρίζουν, σημαίνει πὼς θὰ ὁμιλοῦν ὅλοι!
Κι αὐτοὶ μὲ τοὺς ὁποίους συμφωνοῦμε ἀλλὰ κι αὐτοὶ μὲ τοὺς ὁποίους διαφωνοῦμε!
Καὶ θὰ καθόμαστε νὰ τοὺς ἀκοῦμε, μᾶς ἀρέσει δὲν μᾶς ἀρέσει!
Ὅλα  ὅμως ἔχουν καλῶς μὲ τὸ τμῆμα τῶν ὁμοϊδεατῶν μας!
Τὰ προβλήματα ἀρχίζουν ἀπὸ τὸ τμῆμα τῶν διαφωνούντων!
Αὐτοὺς ὀφείλουμε ὁπωσδήποτε νὰ τοὺς …φιμώσουμε!
Σωστά;

Ἔτσι δέν ἰσχυρίζονται οἱ ἐντός καί οἱ ἐκτός βο(υ)λῆς; Ἔτσι δέν μᾶς ἔχουν μάθει τόσους αἰῶνες; Ἔτσι δέν θά θέλαμε νά εἶναι ὅλοι γύρω μας;
Νὰ ζήσουν αὐτοὶ μὲ τοὺς ὁποίους συμφωνοῦμε καὶ νὰ ψοφήσουν αὐτοὶ μὲ τοὺς ὁποίους μᾶς χωρίζουν ἰδεολογικὰ χάσματα!
Νὰ χαρῶ δημοκρατία τοῦ κ@λου ἐγώ!
Νὰ χαρῶ καὶ κάτι δημοκράτες τοῦ κ@λου ἐπίσης!
(Ἐκεῖνον τόν Βολταῖρο γιατί τόν ἀντιγράφετε διαρκῶς; Μήπως νά σᾶς τόν ἐξηγήσῃ  κάποιος; Ὄχι στὰ γαλλικά! Στὰ Ἑλληνικὰ τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν παρακαλῶ!) 

 Βγαίνει λοιπὸν ὁ Χί, τῆς Ἄλφα παρατάξεως, καὶ καταθέτει τὶς ἀπόψεις, προτάσεις, ἐρωτήματα. 
Ἐφ΄ ὅσον αὐτὸς εἶναι ἀντιθέτου παρατάξεως ἀπὸ τὴν δική μας, (ἄς ποῦμε πὼς ἐμεῖς εἴμαστε τῆς Βῆτα παρατάξεως) τότε δὲν τὸν ἀκοῦμε!
-Βρὲ κάτσε κάτω… Ἴσως νὰ λέῃ κάτι σωστό!, λέει κάποιος παρατηρητής. 
-Ὄχι, δὲν τὸν ἀκούω! Εἶναι ἄλλης ἰδεολογίας! 
-Βρὲ καλέ μου ἄνθρωπε, δὲν ὑπάρχει ἀπόλυτον καλὸ κι ἀπόλυτον κακὸ μαζύ!
-Σκασίλα μου, εἶναι τοῦ ἄλλου κόμματος!

Καὶ τσοῦπ, σηκωνόμαστε κι ἀποχωροῦμε ἀπὸ τὸ κΥνοβούλιον!
Χειροκροτοῦν οἱ ἀνεγκέφαλοι ἀπὸ κάτω!!!
-Ζήτω, οἱ δικοί μας ἀπεχώρησαν!

Τί λέτε μωρέ;
Γιά ποιόν λόγο ὑπάρχει τό κΥνοβούλιον; Γιά νά πίνουν τά καφεδάκια τους ἤ γιά νά συζητοῦν, μήπως καί καταφέρουν νά ἐπιλύσουν, σοβαρότατα ἐθνικά ζητήματα; Γιατί νά πληρώνουμε κάποιους πού εἶναι «ὑπέρ ἄνω» κι ἀποχωροῦν ὅταν ὁμιλῇ ὁ τῆς ἄλλης παρατάξεως; Ἔ;
Ὑπέρ ἄνω τίνος θέματος εἶναι;

Ἄς μὴν μπῶ σὲ παραδείγματα, διότι ΟΛΟΙ ὅσοι εἶναι μέσα στὸ κΥνοβούλιον ἔχουν κατὰ καιροὺς συμπεριφερθεῖ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο! Ἀπλῶς εἶναι ἀποδεκτὸν τὸ νὰ γυρνᾶ ὁ βο(υ)λευτὴς τὴν πλάτη στὸν ἄλλον βο(υ)λευτή! Σωστά;
Καὶ δὲν βρέθηκε κάποιος ἐκεῖ μέσα νὰ οὐρλιάξῃ:

«βρέ ἠλίθιοι, βρὲ ἀνέντιμα ὑποκείμενα, βρὲ κατακάθια τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, ὅπως σέ ἐσᾶς ἐδόθῃγ τὸ δικαίωμα ἀπὸ τὸ λαὸ νὰ παραυρίσκεστε μέσα σὲ ἐτοῦτην τὴν αἴθουσα, ἄλλο τόσο ἔχει δώσει τὸ ἀντίστοιχον δικαίωμα στὴν ἄλλην παράταξιν, ὁ ἴδιος λαός,  νὰ παραυρίσκεται ἐπίσης μέσα σὲ αὐτὴν τὴν αἴθουσα!!!»

Ἀλλά ποιός νά τολμήσῃ νά πῇ τίς σκέψεις του φωναχτά; (Ἐάν φυσικὰ ὑπάρχῃ κάποιος ποὺ μπορεῖ νὰ τὶς κάνῃ αὐτὲς τὶς σκέψεις ἀκόμη! Διότι δὲν τοὺς ἔχω πλέον ἱκανούς οὔτε γιὰ ἐτοῦτο τὸ ἁπλούστατον!!!!) 
Κι ὅμως… αὐτὴ εἶναι ἡ δημοκρατία μας! Καὶ δὲν θέλουμε μὲ τίποτα νὰ τὴν ἀλλάξουμε! Μὰ μὲ τίποτα!

Εἶναι βλέπετε σὰν τὴν ὁμάδα! Κόκκινες, πράσινες, κίτρινες σημαῖες στὰ γήπεδα καὶ οἱ ὁπαδοὶ νὰ τσιρίζουν ἀπὸ τὶς ἐξέδρες! Μπορεῖ μήπως κάποιος νά μοῦ βρῇ τήν ἐλαχίστη διαφορά ἀπό τίς κομματικές παρατάξεις;
Κόκκινες, κίτρινες, πράσινες σημαῖες καὶ οἱ ὁπαδοὶ τσιρίζουν ἀπὸ τὶς ἐξέδρες! Ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὰ γήπεδα!
Εἶχαν δὲν εἶχαν δῆλα δή, μᾶς ξαναπέταξαν στὰ παλιὰ καὶ γνωστὰ μονοπάτια: διχασμός!

Ἀλλά τί διχασμός; Πότε προκύπτει ἕνας διχασμός; 
Μήπως ὅταν δέν ὑπάρχει λόγος καί διάλογος; (Μήπως τελικῶς ὅταν δέν ἀντέχεται ὁ ἀντίλογος;)
Μήπως ὅταν ὁ μέν ἔχει τό ἀλάθητον τοῦ πάπα κι ὁ δέ(ν) τό ἀλάθητον τοῦ πατριαρχείου;
Οἱ συγκρούσεις ἀγαπητοί μου συμβαίνουν ὅταν οὐδεῖς ἐκ τῶν συνομιλητῶν δέχεται νὰ ξεκουνήσῃ κατ΄ ἐλάχιστον ἀπὸ τὶς ὅποιες πεποιθήσεις του! Ὄχι διότι δύναται νὰ τὶς ὑπερασπιστῇ καὶ νὰ τὶς τεκμηριώσῃ, (οἱ περισσότεροι, οἱ πάρα πολὺ περισσότεροι δὲν γνωρίζουν κἄν αὐτὲς τὶς πεποιθήσεις! Ἀπλῶς μαϊμουδίζουν!) ἀλλὰ διότι ἔτσι ὑπαγορεύει ἡ ἰδεολογία τοῦ χώρου, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἀνήκει!
Τρία πουλάκια κάθονται…
Καὶ χὰ χὰ χά…

Συνεπῶς ὁ νέος μας διχασμὸς δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ ἀρχές, ἀξίες, ὄνειρα ἀλλὰ μὲ συμφέροντα! 
Ναί, συμφέροντα!

Διότι ἐὰν εἶχαν πράγματι ἰδεολογίες οἰ κρατοῦντες, μία θὰ ὑπερίσχυε ὅλων! Αὐτὴ ποὺ λέγεται κοινὸ καλό, ἐθνικὸ συμφέρον, πατριωτικὴ συνείδησις!
Ἀλλὰ ἐδῶ ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ γελοίους ποὺ ἐπιθυμοῦν μόνον νὰ κερδίσουν ἐντυπώσεις καὶ περισσότερα ποσοστὰ στὶς κομματικὲς ἐπιδοτήσεις! Ὄχι νὰ προσφέρουν!
Κι ἀπὸ πίσω τους πάντα οἱ ἀγέλες!

Καὶ τὶ ἀγέλες!
Χειρότερες δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς συμβῇ!
Ἔχουν κι αὐτὲς τὸ ἀλάθητον! Μόνον ποὺ αὐτὲς εἶναι κάτι χειρότερο!
Δὲν ἔχουν οὔτε κἄν τὴν δυνατότητα νὰ ἀντικρύσουν τὴν πραγματικότητα!
Δὲν ἀντέχουν νὰ δοῦν γιὰ παράδειγμα πὼς ἡ δική τους παράταξις χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὴν CIA, βλέπουν πὼς μόνον τῶν ἄλλων οἱ παρατάξεις χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὴν TEXACO ἤ τὸν Λευκὸ Οἶκο ἤ τὸν Πούτιν ἤ τὴν Τουρκία ἤ τὸν Σόρος ἤ τὴν ΕΚΤ…. Ἤ συνδυασμὸ αὐτῶν… (Διότι οὐδέποτε ἕνας ἐπενδυτὴς, ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν του, θὰ τοποθετήσῃ τὰ χρήματά του μόνον σὲ μίαν ἐπένδυσιν! Θὰ κάνῃ διασπορὰ τοῦ κινδύνου!)  
Δὲν ἀντέχουν ἐν ὁλίγοις νὰ σταθοῦν μὲ τὴν πλάτη ἐμπρὸς σὲ κάποιον καθρέπτη καὶ νὰ ἀντικρύσουν τὴν δική τους καμπούρα! Μόνον τῶν ἄλλων βλέπουν… 
Καὶ νὰ οἱ διχόνιες… Νὰ οἱ ξυλοδαρμοί… Καὶ σὲ λίγο οἱ φόνοι! 

Ναί, σὲ λίγο θὰ τοὺς δοῦμε κι αὐτούς!
Αὐτὸ τὸ αἷμα δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ τὸ ἀποφύγουμε!
Καὶ δὲν θὰ τὸ φέρουν ἄλλοι… Ἐμεῖς θὰ τὸ φέρουμε!
Ἐμεῖς καὶ ἡ καφροδημοκρατία ποὺ ἔχουμε. Διότι γιὰ δημοκρατία δὲν ἀντέχουμε!

Πρὶν σᾶς ἀφήσω κάτι τελευταῖο. 
Ἴσως νὰ σᾶς φαίνεται περίεργος ὁ τρόπος ποὺ πέρασα ἀπὸ τοὺς θρησκευτικοὺς φανατισμοὺς στοὺς κομματικοὺς φανατισμούς.
Συνέβησαν παραλλήλως διάφορα γεγονότα ἐχθές, ποὺ ἀπὸ μόνα τους τὰ ἔδεσαν μεταξύ τους, ἀποκαλύπτοντας τὴν γύμνια τοῦ ἤθους κάποιων, ποὺ δυστυχῶς, ἀποτελοῦν τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῆς κοινωνίας μας.
Τὸ κόμμα τους, αὐτὸ ποὺ ψήφισαν στὶς τελευταῖες ἐκλογές, εἶναι τὸ καλλίτερον κι ὅλα τὰ ἄλλα βρωμοῦν καὶ ζέχνουν! 
Στόχος τους δὲν εἶναι νὰ ἀναδείξουν τὰ καλὰ τοῦ χώρου τους ἀλλὰ νὰ καταδείξουν τὰ στραβὰ καὶ τὰ ἀνάποδα τῶν ἀπέναντι! 
Αὐτὸ ὅμως ἐμέναν δὲν μοῦ ἀρέσει!
Ἐὰν ἔχω βάλει σὰν στόχο μίαν θέσιν ἐργασίας, μὲ τὸ νὰ ἀποδείξω πὼς αὐτὸς ποὺ τὴν κατέχει τώρα εἶναι ἀνίκανος, δὲν μὲ κάνει ἐμέναν αὐτομάτως ἱκανότερόν του. 
Τὸ τὶ εἶμαι, ἤ δὲν εἶμαι, εἶναι τὸ ζητούμενον! Κι αὐτὸ πρέπει νὰ ἀποδείξω!
Ἔλα λοιπὸν Ἑλληναρά μου νὰ μοῦ ἀποδείξῃς πὼς ἀξίζεις κι ἄφησε τὸ τὶ εἶναι ἤ δὲν εἶναι οἱ ἄλλοι!
Γίνε καλλίτερος. Γίνε πραγματικὸς Ἕλλην!
Σὲ κάθε ἄλλην περίπτωσιν πᾶψε… Οἱ φελοί, οἱ κουράδες καὶ οἱ κάφροι στὸν ἴδιον ἀφρὸ ἐπιπλέουν!

Φιλονόη. 
Υ.Γ. 1. Ἐπιλέγω νὰ στέκομαι ὥς παρατηρητὴς πάντα τῶν γεγονότων. Ἀρνοῦμαι νὰ ἐνταχθῶ ὁπουδήποτε! Μὰ ὁπουδήποτε! Οὔτε ἤμουν, οὔτε εἶμαι μὰ καὶ δὲν θὰ εἶμαι σὲ κάποιο κόμμα! Ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὄχι τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, εἶναι τελικῶς ἀτομικός, ὄχι συλλογικός. Κουράζει, ἀλλὰ εἶναι μονόδρομος!

Υ.Γ.2. Δὲν θέλω νὰ μὲ σώσῃ κανεῖς σας! Ὅσο περισσότεροι ἔφθασαν γιὰ νὰ μὲ σώσουν, τόσο περισσότερο βούλιαξα! Θὰ τὸ κάνω μόνη μου! Μὲ τὸν δικό μου τρόπο! Καὶ ἤ ποὺ θὰ σωθῶ ἤ ποὺ θὰ χαθῶ πρώτη!

Υ.Γ.3. Δὲν καταπιάστηκα ὅμως διόλου μὲ ὁμάδες… Ὅπως ἔλεγα ὅμως στοὺς φίλους μου τοὺς Κρητικούς, ὅταν ζοῦσα στὴν Μεγαλόνησο, ἀπὸ ὁμάδα εἶμαι ….ΟΦΙΣ! Ὄχι ὁ χριστιανικός… Ὁ ἄλλος… Ὁ …ἄγνωστος!

 

 φωτογραφία

 

 

 

 

 

 

(Visited 49 times, 1 visits today)
Leave a Reply