Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»;

Καὶ μὴν ἀκούσουμε τὸ γνωστό: «Δὲν εἴχαμε τὴν κατάλληλη γραμματοσειρά», διότι ΟΥΔΕΝ ψευδέστερον!!! Αὐτὰ τὰ παραμύθια ἀλλοῦ, διότι ἀπὸ γραμματοσειρὲς πλέον ΒΡΩΜΑ ὁ τόπος τῶν ἐκδόσεων.
Μὰ καὶ νὰ μὴν …«βρωμοῦσε», ΔΕΝ γίνεται σὲ τμῆμα βιβλίων νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ ἄλφα γραμματοσειρὰ καὶ σὲ ἄλλο τμῆμα, τῶν ἰδίων βιβλίων, νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ βήτα. Ἐδὼ κάτι βρωμᾶ πολὺ ἄσχημα καὶ μάλιστα συζητᾶμε γιὰ ξεκάθαρη, συνειδητὴ καὶ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΓΜΕΝΗ ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ἀλφαβήτου.
(Νά πιστέψῳ πώς εἶναι ἡ συνέχεια τῆς ἐπιθέσεως πού ἐδέχθη τό ἀλφάβητον μέ τήν «γραμματική» τῆς Φιλιππάκη ἤ νά δεκτπω πώς εἶναι …τυχαῖον;)
Συνέχεια

Εἴχαμε κάποτε μία ὡραία Ἑλληνικὴ γλῶσσα!

Τα ελληνικά  ήταν και παραμένουν μία δύσκολη γλώσσα. Υπήρχε, όμως, στα παλαιότερα χρόνια μία ηθική υποχρέωση των πολιτικών, των δημοσιογράφων και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης να μιλούν και να γράφουν σωστά ελληνικά.

Για να δείχνουν τον σεβασμό τους προς την πανάρχαια γλώσσα μας και για να γίνονται παράδειγμα προς μίμησιν από τον λαό. Σήμερα δυστυχώς ακούμε και διαβάζουμε σοβαρά γλωσσικά ολισθήματα από –υποτίθεται- μορφωμένους ανθρώπους. Καταγράφω χαρακτηριστικά τα ακόλουθα: Συνέχεια

Ἡ συμμορία τοῦ «Μονοτονικοῦ» ξανακτυπᾶ!!!

Ἡ συμμορία τοῦ «Μονοτονικοῦ» ξανακτυπᾶ!!!Συμμορία;
Ὤ, ναί!!! Συμμορία!!! Περὶ συμμορίας πρόκειται!!!
Καὶ τὶ συμμορία!
Καλοπληρωμένη, καλολαδωμένη κι ἀρκούντως λοβοτομημένη. Ἐγκληματική, καταστροφική, ἐθνοκτονική!!!
Στόχευσαν τὴν ἀντίληψί μας ἐδῶ καὶ μερικὲς δεκαετίες καὶ συστηματικῶς ἐκπαιδεύουν τοὺς «ΤΑΛΙΜΠΑΝ» τους, πρὸ κειμένου νὰ τοὺς ἐξαπολύσουν, ὡς ζωντανὲς βόμβες, μέσα στὰ σχολεῖα καὶ νὰ καταστρέψουν τὰ μυαλὰ τῶν παιδιῶν μας!!!
Ἡ συμμορία τοῦ «Μονοτονικοῦ»!!! Τὰ εἰσαγωγικὰ στὸ «μονοτονικό», διότι πρόκειται γιὰ ἀτονικό, γλωσσοφονικό, πνευματοκτόνο σύστημα.
Ἄνθρωπος ποὺ δὲν γνωρίζει τὴν γλῶσσα του καὶ τὴν ἱστορία του εἶναι χαμένος! Συνέχεια

Καὶ «τὸ Βῆμα» λογοκρίνει.

Στὶς 8 Σεπτεμβρίου 2013 ἡ παρακάτω  δημοσίευσις ἔγινε στὴν ἐφημερίδα Παρόν.
Ἡ ἐπιστολὴ εἶχε σταλῇ στὸ Βῆμα, ὡς ἀπάντησις στὴν ἐπιστολὴ Πετράκου, ἀλλὰ ἠγνοήθη.

Ἀπὸ τὸν κύριο Α. Ν. Κουνάδη, ὁμότιμο καθηγητὴ Ε.Μ.Π. καὶ ἀκαδημαϊκό, πήραμε καὶ δημοσιεύουμε τὴν ἀκόλουθο ἐπιστολή: Συνέχεια

Βρὲ καλῶς τοὺς «γλωσσολόγους»!!!!Ἐξ αἴφνης, κι ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν τοὺς βλέπαμε, δὲν τοὺς ἀκούγαμε, δὲν τοὺς ἀντιλαμβανόμασταν, μᾶς προέκυψαν οἱ γλωσσολόγοι, ὑπερασπιστὲς τῆς μανδᾶμ Φιλιππάκη καὶ τῶν συνεργατῶν της. (Μανδάμ Φιλιππάκη εἶναι ἡ μανδὰμ ποὺ συνέγραψε τὴν νέα γραμματική τοῦ δημοτικοῦ!!)

Καί γιατί παρακαλῶ νά μήν ἐμφανισθοῦν; Πῶς θά δικαιολογήσουν τόν μισθό τους;

Συνέχεια

Ποιοί «γλωσσολόγοι» εἶναι γλωσσολόγοι;

Στὴν προσπάθειά μου νὰ κατανοήσω τὴν λογικὴ αὐτῶν ποὺ καταφέρονται κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης μὲ τὶς πράξεις τους, ἄν καὶ γλωσσολόγοι, ἀνεζήτησα πολλὰ στὸ διαδίκτυον.
Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ ἐρεύνησα ἦταν τὰ τυπικὰ προσόντα ποὺ ἀπαιτοῦνται ἀπὸ κάποιον γιὰ νὰ λέγεται γλωσσολόγος.
Ἔμαθα λοιπὸν πὼς γιὰ νὰ εἶναι κάποιος γλωσσολόγος κι ὄχι κάτι ἄλλο, ἀπαιτοῦνται δύο πολὺ σοβαροὶ πυλῶνες-γνώσεις. Ὁ ἕνας λέγεται Ἀρχαῖα Ἑλληνικὴ γλῶσσα, καὶ εἶναι δεδομένον πὼς θὰ τὴν κατέχουν, κι ὁ ἄλλος λέγεται σανσκριτικὴ γλῶσσα, κι ἐπίσης θεωρεῖται αὐτονόητον πὼς θὰ τὴν κατέχουν!

Συνέχεια