Ἰδιαιτέρως προσφιλῆ τὰ σατανιστικὰ σύμβολα παγκοσμίως…!!!

Τὸ ἴδιο προσφιλῆ εἶναι καὶ ὅλα ἐκεῖνα τὰ «καλλιτεχνικά» ἔργα ποὺ ἐμφανίζουν τὸν ἄνθρωπο ὡς κάτι τελειωμένο, πεθαμένο, ξεψυχισμένο, φυλακισμένο, κομματιασμένο, ποδοπατημένο, ἐλεγχόμενον κι ἐξηρτημένο. Κι ὄλα αὐτὰ δὲν εἶναι ἄσχετα μεταξύ τους. Οὔτε φυσικὰ ἔτυχαν. Ἁπλῶς κι αὐτὰ ἐπέτυχαν.
Καί, βεβαίως βεβαίως, σαφὼς καὶ δὲν ἀπεφάσισαν ἔτσι ξαφνικά, εἰδικῶς ἐδῶ, νὰ μᾶς φορτώσουν τὶς ἀσκήμιες τῶν συμβόλων τους, ἰσχυριζόμενοι πὼς πρόκειται γιὰ …εἰκαστικὲς παρεμβάσεις.
(Εἰκαστικὲς παρεμβάσεις ὑποκειμενικῆς καθαρᾶ αἰσθητικῆς, δὲν ἀποδίδουν στό, ἀντικειμενικῶς καὶ καθολικῶς ἀποδεκτὸ ὡς αἰσθητικὰ ὡραῖο, ἕνα ἐλάχιστον λιθαράκι. Ἀντιθέτως ἀποδομοῦν τὴν αἰσθητική, τὴν προσβάλλουν, ἐνᾦ προβάλλοντας κάτι καθαρὰ ὑποκειμενικῆς αἰσθητικῆς, προκαλοῦν τὸ δημόσιον αἴσθημα, παγιώνοντας ἐπὶ πλέον καὶ συνθῆκες δημιουργίας αἰσθήματος φόβου στοὺς πολλούς, ποὺ προέρχονται ἐκ τῶν ὅσων παρουσιάζονται ὡς «ἔργα τέχνης». Ὅλος αὐτὸς ὁ μηχανισμὸς τῆς φρίκης, τελικῶς καὶ κρίνοντας μόνον ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, περισσότερο ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν ἐπιβολὴ συγκεκριμένων συμβόλων, διακριτικὰ καὶ σιωπηλά, παρὰ μὲ τὴν ἰδίαν τὴν αἰσθητική!)
Συνέχεια

Ξεράσματος …«τέχνη» ἤ ἐσχάτη πρόκλησις τῆς Ἑλληνικότητος!

Τέχνη ξεράσματος

Κι ἐπειδὴ κάθε ἡμέρα περνοῦσα ἀπὸ ἐκεῖ, ἀπορώντας, βλέποντας τὸ γεωτρύπανο νὰ τρυπᾷ, τὴν μπετονιέρα νὰ τσιμεντάρῃ ἀλλά κι ἐπειδὴ κάθε ἡμέρα θὰ  βλέπω τὸ «καλλιτεχνικό» αὐτὸ ἔκτρωμα…
…ζητῶ καὶ τὴν συμβουλή σας γιὰ τὴν ἀντίδρασή μου…!!!

Συνέχεια

Δυτικῆς κοινωνίας ἑστίες μολύνσεως

Τὰ παλαιὰ ἐλιτίστικα πανεπιστήμια τοῦ Χάρβαρτ, τοῦ Γέηλ, τοῦ Στάνφορτ κλπ, ἀποτελοῦν ἑστίες μολύνσεως τῆς δυτικῆς κοινωνίας.

Οἱ ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες, ποὺ κάποτε ἀποτελοῦσαν τὸ βαρύ τους πυροβολικό, ἔχουν ἐξελιχθῇ σὲ πεδία δράσεως νεο-μαρξισμοῦ καὶ μεταμοντερνισμοῦ, μὲ τὸν παραπεϊστικὸ τίτλο σπουδές (στάντις), ἀντικειμένων χωρὶς ἀντικείμενο. Συνέχεια

Μία μικρὴ ἀφρικανικὴ ἱστορία

Μία μικρὴ ἀφρικανικὴ ἱστορία

Ἡ Ἄνω Βόλτα, πρῴην γαλλικὴ ἀποικία, ἀπέκτησε τὴν ἀνεξαρτησία της τὸ 1960, χωρὶς νὰ ἀποκτήσῃ τὴν ἐλευθερία της, ἀφοῦ παρέμεινε ἐξηρτημένη ἀπὸ τὴν Γαλλία, ποὺ ὑποβοηθουμένη ἀπὸ τοὺς ἐντοπίους φυλάρχους, ὁλιγάρχες καὶ ξεπουλημένους πολιτικούς, ἐκμεταλλεύετο προνομιακὰ τὸν ἀγροτικό της πλοῦτο, κυρίως τὸ βαμβάκι.
Αὐτὴ ἦταν ἄλλωστε ἡ οὐσία τῆς «ἀνεξαρτησίας», ὄχι ἡ ἐλευθερία τῆς χώρας, ἀλλὰ ἡ μετατροπὴ τοῦ δαπανηροῦ καὶ αἱμοσταγοῦς ἀποικιοκρατικοῦ καθεστῶτος, σὲ τηλε-ἀποικιοκρατία. Συνέχεια

Ποιός (πραγματικά) διοικεῖ τήν Ἑλλάδα ἐδῶ καί 30 χρόνια;

Ἐρώτημα γιὰ δυνατοὺς …λύτες: Ποιός διοικεῖ τήν Ἑλλάδα ἐδῶ καί σχεδόν 30 χρόνια;
Νὰ δόσω καὶ μίαν βοήθεια…: τὸ παρατσοῦκλι του εἶναι «ὁ μικρός»…

 

Ὥρα ὅμως νὰ ἀπαντήσω στὸ σημερινό μας ἐρώτημα…

Ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια (ἀπὸ τὸ 1987 συγκεκριμένα), ἀκούγεται συνέχεια ἀπὸ ὑψηλὰ ἱσταμένους πολιτικοὺς κύκλους ἡ φράσις: «ἔ, ἐν τάξει. Θὰ τὸ λύσῃ ὁ μικρός»…
Ἀκούγεται ἐπίσης ἡ φράσις: «πῆγες ἀπ’ τόν μικρό;».
Συνέχεια

Ὁ κόσμος καίγεται κι αὐτοὶ …«κτενίζονται»!!!

Δήμευσις δημοσίου πλούτου, ὑπερφορολόγησις, δήμευσις ἰδιωτικῶν περιουσιῶν, ἀνεργία στὰ ὕψη, ἀμέτρητες ἐπιχειρήσεις μὲ λουκέτα, χιλιάδες ἄστεγοι, οὐρὲς στὰ συσσίτια, ἠλεκτρονικοὶ πλειστηριασμοί, παιδιὰ ὑποσιτισμένα, μισὸ ἑκατομμύριο Ἕλληνες πρόσφυγες (οἰκονομικοὺς μετανάστες τοὺς ἀποκαλοῦν, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα εἶναι πρόσφυγες, ἐφ΄ ὅσον διώκονται ἀπὸ τὸ ἐγχώριο καθεστώς), κατηργημένα σύνορα, ἑκατομμύρια λαθροέποικοι, ἐγκληματικότης στὰ ὕψη…
…κι αὐτὰ τὰ σιχάματα, γιὰ τὰ μόνα ποὺ ἐνδιαφερονται, εἶναι νὰ ἐπιταχύνουν τὶς διαδικασίες ὁλοκληρώσεως τῆς ἀτζέντας τοῦ πSoros:

Συνέχεια