Δικτατορία ἀκόμη δὲν γνωρίσαμε…

…τώρα ξεκινᾶ.
Κι ὅσοι ἀρέσκονται νὰ πιστεύουν πὼς ἔζησαν δικτατορίες, νὰ …γυρίσουν ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρά, γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουν τὸν ὕπνο τους, διότι παραμένουν βαθύτατα νυκτωμένοι. Συνέχεια

Φόβος καί ἡττοπάθεια γιά νά ἀποκρυβῇ τί;

Οἱ ΗΠΑ ἔχουν ἀλλάξει ἡγεσία – καὶ πολιτική. Μεταξὺ ἄλλων ὁ σκληρὸς ἐμπορικὸς πόλεμος καὶ οἱ δασμοὶ πλήττουν τὸν βαρὺ πυρήνα τῆς Γερμανίας, τὴν αὐτοκινητοβιομηχανία.
Οἱ ΗΠΑ τελειώνουν τὴν Γερμανία (συνεπῶς καὶ τὴν γκλομπαλιστικὴ Ἡνωμένη Εὐρώπη τους).


Συνέχεια

Φθάνει νὰ πῇς τὶς λάθος λέξεις καὶ …χάνεσαι!!!

Θέλουμε λοιπὸν νὰ κινούμεθα στὰ (φερόμενα ὡς) κοινωνικὰ δίκτυα, νὰ συνδιαλεγόμεθα μὲ τοὺς γνωστοὺς καὶ  τοὺς φίλους μας, νὰ παραμένουμε σιδηροδέσμιοι τῶν νέων, εὐφυϊῶν συσκευῶν τηλεφώνου μας… Νὰ ἐξελισσόμεθα (ποιός ἦλθε;) τέλος πάντων…
Μᾶς ἀρέσει ὅλο αὐτὸ καὶ πρὸς τοῦτον σπεύδουμε νὰ υἱοθετήσουμε κάθε νέα δυνατότητα προσβάσεώς μας σὲ αὐτά. Βλέπετε, πέραν τῆς …κοινωνικοποιήσεώς μας, ἐπὶ πλέον διασφαλίζεται (γιὰ κάποιους ἀπὸ ἐμᾶς) καὶ ἡ ἐπαγγελματική τους ὕπαρξις.
Συνεπῶς ὅλα αὐτὰ τὰ τουΐτια καὶ  τὰ φατσοβιβλία χαρακτηρίζονται πλέον ὡς …«ἀναγκαία κακά», ποὺ ναὶ μὲν ἔχουν τὰ στραβά τους, ἀλλὰ εἶναι πάντα χρήσιμα καὶ ἀπαραίτητα, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ὑπολοιπόμεθα σὲ τεχνολογικὲς εὐκολίες καὶ δυνατότητες.

Τὰ ἀναγκαία κακά, πάντα, ἐπιφυλάσσουν, οὔτως ἢ ἄλλως, ὑποχωρήσεις, ἐκπτώσεις καὶ συμβιβασμούς. Ψιλὰ γράμματα, ἀλλὰ οὐσιώδη, ὅσο ἡ «πολιτικὴ ὀρθότης» ἀποκτᾶ μεγαλύτερο βῆμα στὶς ζωές μας. 

Φυσικά, σιγὰ σιγά, διαπιστώνουμε πὼς …«ἐξαφανίζονται» ἄνθρωποι, δημοσιεύσεις, ἀπόψεις… Ἔτσι, μὲ ἕνα ΚΛΙΚ, κάποιοι διαγράφονται μὴ ἔχοντας μέλλον καί, φυσικά, παρελθόν, θυμίζοντάς μας μεθόδους Χίτλερ, Στάλιν, Λένιν καὶ λοιπῶν …διαφωτιζτῶν τῆς ἀνθρωπότητος!!!

Συνέχεια

Θυσιασμένοι λαοί στά πετρελαϊκά συμφέροντα; (β)

Οἱ λαοὶ δὲν θυσιάζονται στὰ πετρελαϊκὰ συμφέροντα.
Οἱ λαοὶ δὲν θυσιάζονται γιὰ νὰ μεγαλώσουν τὶς περιουσίες τους αὐτοὶ ποὺ ἤδη τοὺς τὶς λεηλάτησαν.
Οἱ λαοὶ θυσιάζονται μόνον γιὰ νὰ παραμένουν θύματα αὐτῶν ποὺ διαχειρίζονται τὶς τύχες τους.
Οἱ λαοὶ θυσιάζονται γιὰ νὰ μὴν ἀντιληφθοῦν πὼς θυσιάζονται ἀδίκως, πρὸ κειμένου κάποιοι νὰ διατηρήσουν ἀκεραία τὴν ἐξουσία τῶν λαῶν στὰ χέρια τους καί, φυσικά, οὐδέποτε οἱ λαοὶ νὰ φθάσουν στὴν ἀνεξαρτησία τους.
Συνέχεια

Χρηματοοικονομικὴ κρίσις. Τὸ ἀναγκαῖον στάδιον τῆς πλανητικῆς ἀπελευθερώσεως

 

Νέα χρηματοπιστωτικὴ κρίσις πιθανὸν νὰ ἐντείνῃ τὸν Δυτικὸ ἐμφύλιο πόλεμο στὴν Οὐάσινγκτον, στὴν Εὐρώπη, στὴν Βραζιλία καὶ ἀλλοῦ.

τοῦ B. Fulford,
2018-05-29

Οἱ Σιωνιστὲς ἀπέτυχαν στὴν πρόσφατο προσπάθειά τους νὰ ἐκτροχιάσουν τὴν εἰρηνευτικὴ συμφωνία μὲ τὴν Βόρειο Κορέα, χρησιμοποιώντας τὸν πράκτορά τοτς Τζον Μπόλτον γιὰ νὰ ἐκδώσῃ προκλητικὲς δηλώσεις. Ἡ κίνησις αὐτὴ ὑποτίθεται ὅτι θὰ συντονιζόταν μὲ μίαν ἐπίθεση κατὰ τῆς Νοτίου Κορέας ἀπὸ ἔνα Ἰσραηλινὸ ὑποβρύχιο ποὺ θὰ προσποιεῖτο ὅτι εἶναι Βορειοκορεατικό, λὲν οἱ πηγὲς τοῦ Πενταγώνου. Τὸ ἀποτέλεσμα ὅμως ἦταν, πὼς οἱ Σιωνιστὲς ἔχασαν ἀκόμη ἕνα ὑποβρύχιο κοντὰ στὴν Νότιο Κορέα. Συνέχεια

Δίκαια τῶν λαῶν ποὺ ὁρίζονται ἀπὸ …πολυεθνικές!!!

Τὸ 1986 δούλευα στὸ ξενοδοχειο St. Nicolas Bay στὸν Ἅγιο Νικόλαο.
Εἶχα ἕναν πελάτη Ἀμερικανό, δὲν θυμᾶμαι τὸ ἐπωνυμό του, μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια, ἀλλὰ τὸ μικρό του ὄνομα ἦταν William καὶ τὸν φωνάζαμε mr Bill. Καλὸς ἄνθρωπος, εὐκατάστατος (ἑλληνιστὶ φραγκάτος), σοβαρός, μετρημένος μὲ ἀγάπη στὸν διάλογο. Συνέχεια