Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (γ) (Ἢ, ἀντισυνταγματικῶς κομμουνιστικοποιηθήκαμεν!!!)

Γενικὴ Γραμματεία πρωθυπουργοῦ πλέον τὸ Πολιτικὸ Γραφεῖο Πρωθυπουργοῦ, ἀπὸ τὸ 2011.
Ἀπόφασις τοῦ GAP.Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (γ) (Ἢ, ἀντισυνταγματικῶς κομμουνιστικοποιηθήκαμεν!!!)1

 

ἐθνικὸ τυπογραφεῖον

Ὑπογράφουν, κατὰ πῶς βλέπετε, Κάρολος Παπούλιας, Γεώργιος Παπανδρέου, Γεώργιος Παπακωνσταντίνου.

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (γ) (Ἢ, ἀντισυνταγματικῶς κομμουνιστικοποιηθήκαμεν!!!)2
Μούγκα στὴν στρούγκα τὰ κοπρόσκυλα τῶν κομμάτων.
Μοῦγκα διότι οἱ λέσχες, οἱ στοὲς καὶ οἱ τράπεζες αὐτὸ διέταξαν!!!

Δῆλα δή…
Οἱ λεγόμενες «μνημονιακὲς ὑποχρεώσεις» τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνώντων μας ἐμπεριεῖχαν, σαφῶς καὶ τὸν ὅρο τῆς μετατροπῆς τοῦ πολιτεύματός μας, δίχως νὰ ἐρωτηθοῦμε, σὲ κομμουνιστικό.
Στὴν πραγματικότητα ἡ παραβίασις τοῦ Συντάγματος, μόνον γιὰ αὐτό, εἶναι καταφανὴς καὶ ἀκυρώνει κάθε ἄλλο νομομαγείρεμά τους, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι, ἀναγνωρίσιμον κι ἀποδεκτό!!!
Πέραν λοιπὸν τῶν ὅποιων ἀντισυνταγματικῶν νόμων, τῶν ὅποιων νομομαγειρευμάτων καὶ τῶν ὅποιων ἀνθελληνικῶν πράξεών τους, ἔχουμε ἀκύρωσιν τοῦ ἰδίου τοῦ πολιτεύματος.
Μία ἀκύρωσις ποὺ σήμερα προσπαθοῦν νὰ γίνῃ καὶ …«συνταγματική», μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου, μὰ καὶ τοῦ Συντάγματος!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Καὶ μὴν πεταχθῇ κάποιος νὰ μᾶς πῇ πὼς μόνον ἡ γραμματεία ἄλλαξε, διότι καλὸ θὰ ἦταν, πρὶν τὸ κάνῃ, νὰ βουτήξῃ ὁλίγον τὴν γλῶσσα του στὸ μυαλό του καὶ νὰ σκεφθῇ τὸ τὶ πραγματικὰ μᾶς συμβαίνει!!!

 

Οἱ …«κατάλληλοι» δικαστές, στὶς …«κατάλληλες» θέσεις, τὴν …«κατάλληλον» στιγμή!!!

Οἱ ...«κατάλληλοι» δικαστές, στὶς ...«κατάλληλες» θέσεις, τὴν ...«κατάλληλον» στιγμή!!!3Ὅπως κι ἐὰν τὸ δῇ κάποιος, αὐτὲς οἱ …«συμπτώσεις» δὲν παλεύονται.
Συμπτώσεις δικαστικές, μὲ πανομοιότυπες ἀποφάσεις, ποὺ …«νομιμοποιοῦν» τὴν συνταγματικὴ ἐκτροπή, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ὑφίσταται… Ἴδια πρόσωπα, στὶς ἴδιες …«περίεργες» ἀποφάσεις, καὶ πάντα κατὰ τοῦ (πραγματικοῦ) Δημοσίου συμφέροντος.
Πρόσωπα ποὺ δὲν ἦσαν πάντα ἔτσι, ἀλλὰ ποὺ γιὰ κάποιους λόγους ἔγιναν ἔτσι…
Συνέχεια

Τὸ ἔγκλημα Παπακωνσταντίνου εἶναι …μικρότερο ἀπὸ τοῦ κάθε ἀπόρου ποὺ πουλᾶ κουλούρια, δίχως ἄδεια!!!

Ὁ Παπακωνσταντίνου  «καταδικάσθηκε» γιὰ πλημμέλημα (!!!)  γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ, μὲ ποινὴ φυλακίσεως ἑνὸς ἔτους, μὲ ἀναστολή, πράγμα ποὺ σημαίνει τελικὰ γύρω στὰ 800 εὐρῶ πρόστιμο δηλαδή… Συνέχεια

Ὅλοι …«ἀθῶοι» μαζὺ μὲ τὸν Παπακωνσταντίνου.

Ὅλοι ...«ἀθῶοι»  μαζὺ μὲ τὸν Παπακωνσταντίνου.Επειδή η υπόθεση Παπακωνσταντίνου τελείωσε επιτέλους και επειδή ουδείς άλλος πρόκειται να δικασθεί στο μέλλον, είναι πλέον προφανές ότι για την χρεοκοπία μας και για ότι κακό έχει γίνει σε αυτήν την χώρα, που κατάντησε

Συνέχεια

Καὶ (δυστυχῶς) μόνον ὁ Παπακωνσταντίνου δικάζεται…

Καὶ (δυστυχῶς) μόνον ὁ Παπακωνσταντίνου δικάζεται...Ο Παπακωνσταντίνου δικάζεται από σήμερα, επειδή λένε ότι επιχείρησε να σβήσει τρία ονόματα συγγενών του από την λίστα Λαγκάρντ.

Ο Βενιζέλος, που επιχείρησε να σβήσει όχι τρία ονόματα αλλά όλη την λίστα, (διότι αυτό σημαίνει πρακτικά η για χρόνια απόκρυψή της μ

Συνέχεια

Ἡ ἐσχάτη …«ἀντίστασις» (κατὰ τῆς φυλακῆς) τῶν βο(υ)λευτῶν εἶναι ὁ …ἐκβιασμός!!!

Τελικῶς ὅταν ἀνήκῃς σὲ αὐτοὺς τοὺς κύκλους, τοὺς πολὺ …κλειστούς, τῶν …βολεμένων βο(υ)λευτῶν ἔχεις ἕναν ἄλλον …ἀέρα.
Πῶς νά τό κάνουμε;
Γνωρίζεις πράγματα ποὺ οἱ κοινοὶ θνητοί, δῆλα δὴ ἐμεῖς, ὁ …«κυρίαρχος λαός» οὔτε γνωρίζουμε, οὔτε φανταζόμαστε, οὔτε θὰ μάθουμε ποτέ μας.
Κι ὅταν κάπου κάπου, γιὰ πολὺ συγκεκριμένους λόγους, «διαῤῥέουν» κάποιες πληροφορίες, ποὺ τοὺς ἐκθέτουν, παραμένει ἐντὸς …εἰσαγωγικῶν ἡ ὅποια «διαῤῥοή». Συνέχεια