Διαπλοκὴ μὲ συνέχεια καὶ συνέπεια

O Ἄδωνις «ἔχει χάση πάσα ἰδέα γιὰ τὸ FBI» καὶ τὸ καλεῖ νὰ «πάρῃ μαθήματα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀστυνομία» μὲ ἀφορμὴ τὸ θέμα τῆς Novartis.

Συνέχεια

Ὕφεσις …«ψήνεται» γιά τίς παγκόσμιες οἰκονομίες ἀπό τίς τράπεζες;

Τὸ δολλάριο καὶ ἡ Ἐγγλέζικη λίρα χάνουν ἔδαφος.
Ἐὰν αὐτὸ συνεχισθῇ, εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἐνδείξεις ὅτι ἡ παγκόσμιος οἰκονομία ὁδεύει σὲ ὕφεση συντόμως.

Ἀμερικανοὶ καὶ Ἄγγλοι πάντα προσαρμόζουν τὴν ἰσοτιμία ὥστε νὰ ξεπεράσουν σὲ 15 μῆνες τὴν κρίση.
Τὰ βραχυπρόθεσμα ἐπιτόκια στὶς ΗΠΑ ξεπερνοῦν τὰ μακροπρόθεσμα.
Στιγμὴ περισυλλογῆς.
Συνέχεια

Ὑπῆρξε ἔμμεσος ἀναγνώρισις «μακεδονικῆς γλώσσης» ἀπό τήν Ἑλλάδα;

Πρὶν τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ οὐδέποτε εἶχε ἀναγνωρίση μακεδονικὴ γλῶσσα, ἔμμεσα ἢ ἄμεσα.

Συνέχεια

Χαρτογραφώντας τήν, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, Ἑλληνικὴ Μακεδονία

Ἡ Μακεδονία τεκμηριώνεται γιὰ πρώτη φορὰ μὲ ἐπιστημονικὴ γεωγραφικὴ ἀκρίβεια ὡς κομμάτι τῆς Ἑλλάδος, δηλαδὴ μὲ γεωγραφικὲς συντεταγμένες, τὸν 2ο μ.Χ ἀπὸ τὸν Ἕλληνα γεωγράφο Κλαύδιο Πτολεμαῖο.
Ἡ καταγραφὴ γίνεται στὸ 3ο βιβλίο του, στὸ 12ο κεφάλαιο καὶ στὸν δέκατο πίνακα ποὺ περιγράφει τὴν Ἑλλάδα. Συνέχεια

Λέει περισσότερες ἀλήθειες ἀπὸ τὸν Τσίπρα ὁ Ζάεφ

Ὁ Ζάεφ ὅπως ἔχω πῆ λέει τὴν ἀλήθεια.
Οἱ δικοί μας πολιτικοὶ εἶναι ποὺ ψεύδονται.

Συνέχεια

Ἱστορικὲς φαιδρότητες μὲ τοὺς Ίλλυριοὺς

Ὁ Ἰλλυρισμὸς εἶναι μία θεωρία ποὺ διαδίδει ὅτι κάποιο σύγχρονο ἔθνος ἢ λαός, εἶναι ἀπόγονος, ἢ καὶ συνέχεια, τῶν ἀρχαίων Ἰλλυριῶν. Συνέχεια