Ὑπῆρξε ἔμμεσος ἀναγνώρισις «μακεδονικῆς γλώσσης» ἀπό τήν Ἑλλάδα;

Πρὶν τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ οὐδέποτε εἶχε ἀναγνωρίση μακεδονικὴ γλῶσσα, ἔμμεσα ἢ ἄμεσα.

Συνέχεια

Χαρτογραφώντας τήν, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, Ἑλληνικὴ Μακεδονία

Ἡ Μακεδονία τεκμηριώνεται γιὰ πρώτη φορὰ μὲ ἐπιστημονικὴ γεωγραφικὴ ἀκρίβεια ὡς κομμάτι τῆς Ἑλλάδος, δηλαδὴ μὲ γεωγραφικὲς συντεταγμένες, τὸν 2ο μ.Χ ἀπὸ τὸν Ἕλληνα γεωγράφο Κλαύδιο Πτολεμαῖο.
Ἡ καταγραφὴ γίνεται στὸ 3ο βιβλίο του, στὸ 12ο κεφάλαιο καὶ στὸν δέκατο πίνακα ποὺ περιγράφει τὴν Ἑλλάδα. Συνέχεια

Λέει περισσότερες ἀλήθειες ἀπὸ τὸν Τσίπρα ὁ Ζάεφ

Ὁ Ζάεφ ὅπως ἔχω πῆ λέει τὴν ἀλήθεια.
Οἱ δικοί μας πολιτικοὶ εἶναι ποὺ ψεύδονται.

Συνέχεια

Ἱστορικὲς φαιδρότητες μὲ τοὺς Ίλλυριοὺς

Ὁ Ἰλλυρισμὸς εἶναι μία θεωρία ποὺ διαδίδει ὅτι κάποιο σύγχρονο ἔθνος ἢ λαός, εἶναι ἀπόγονος, ἢ καὶ συνέχεια, τῶν ἀρχαίων Ἰλλυριῶν. Συνέχεια

Λόγῳ ἀκόμη μίας παραγραφῆς ἀκόμη ἕνας …ἀθῷος!!!

Ἐντάξει κ. Γεωργιάδη, τὸ καταλάβαμε,
τὰ ἀδικήματα ἔχουν….παραγραφῆ.

Συνέχεια

Δημοσιο-ὑπαλληλικὴ …ἀσυλία ποὺ ἐπίσης ἐμεῖς πληρώνουμε!

Ἀθωώθηκε δικαστικὸς ὑπάλληλος στὴν Κρήτη, ποὺ κατηγoρεῖ γιὰ πλαστογραφία πτυχίου καὶ ἀπάτη, καθὼς τὸ πτυχίο νομικῆς σχολῆς ποὺ εἶχε καταθέση, ἦταν πλαστό. Συνέχεια