Ξεχασμένοι ἀλλὰ …χρήσιμοι «Αἰγαιο-Μακεδόνες»!!!

«Αἰγαιομακεδόνες……!!!»

Συνέχεια

Χρειαζόμεθα λοιπόν (καί) μακεδονικό κόμμα;

Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ; Σέ τί χρειάζεται καί ποιόν ἐξυπηρετεῖ κάτι τέτοιο;
Στό νά συσταθῇ ἕνα κόμμα πού θά ὑπερασπίζεται ἀποκλειστικῶς καί μόνον τά συμφέροντα τῆς Μακεδονίας ἤ στό νά παγιώσῃ τίς νεοταξίτικες ἀξιώσεις περί διαχωρισμοῦ κι ἀποκοπῆς τῆς Μακεδονίας μας ἀπό τόν Ἐθνικό κορμό;

Μήπως τελικῶς οἱ …ὑποψίες κάποιων δέν ἦσαν καί τόσο ἀόριστες κι ἀβάσιμες; Μήπως πίσω ἀπό αὐτές τίς ὑποψίες κρύβονται νέες εἰς βάρος μας μεθοδεύσεις;
Καί ποιός θά ἀπαντήση ὑπευθύνως;
Συνέχεια

Τὸ Μακεδονικὸ Παίγνιο Γεωπολιτικῆς, τοῦ Ν. Ἰ. Μέρτζου

 Ἡ Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν μὲ συνέπεια συνεχίζει τὸ κορυφαῖο ἐπιστημονικὸ καὶ ἐθνικὸ ρόλο ποὺ ἐπιτελεῖ στὰ Βαλκάνια. Οἱ ἐκδόσεις της πρωτοστατοῦν στὸ ζήτημα τῆς ἐπιστημονικῆς τεκμηρίωσης καὶ τῆς ὑπεράσπισης τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας. Στὴν τελευταία της ἐκδοση, διαβάζουμε τὴν μελέτη τοῦ Προέδρου της Νικολάου Ἰ. Μέρτζου, «Τὸ Μακεδονικὸ Παίγνιο Γεωπολιτικῆς». Η σύντομη ἀλλὰ ἒγκυρη μελέτη ἐξιστορεῖ εὐσύνοπτα τὴ διαχρονικὴ ἐξέλιξη τοῦ Ζητήματος καὶ τεκμηριώνει τὰ σοβαρὰ γεωπολιτικὰ συμφέροντα γιὰ τὰ ὁποῖα Ξένες Δυνάμεις, ἐναλλασσόμενες διαχρονικὰ μεταξὺ 1871-2012, τὸ χρησιμοποίησαν καί, μέχρι σήμερα, τὸ χρησιμοποιοῦν. Δημοσιεύει ἀδιάσειστα ἐπίσημα στοιχεῖα, συνήθως ἂγνωστα, καὶ προβαδίζει διότι καλύπτει πλήρως τὴ διαδρομὴ τοῦ Ζητήματος μέχρι τὸν Νοέμβριο 2012.

Ἀναφέρω ἐνδεικτικά ἀποσπάσματα:

Συνέχεια