Βιβλιοσχολιάζοντας τὸ «Μὲ τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα»

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις διότι πρόκειται γιὰ αὐστηρῶς προσωπικὲς ἀπόψεις. Παρακαλῶνται λοιπὸν πολὺ οἱ διάφοροι ΚΛΙΚοσυλλέκτες νὰ μείνουν μακρυά!!!
(Ξέρουν αὐτοί…!!!)

Τὸ 2013, ἕνα μικρὸ θὰ ἔλεγα βιβλιαράκι, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Πελασγὸς» τοῦ Γιάννη Γιαννάκενα, εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος. Συγγραφεὺς ὁ ἱστορικός μας Δημήτριος Μιχαλόπουλος.


Τὸ ἐν λόγῳ ἔργο ἔφθασε στὰ χέρια μου τὸ …2017 καὶ μία πρώτη, πολὺ γενική, παρουσίασίς του ἔγινε ἐδῶ:

Μὲ τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα

Συνέχεια

Δυστυχῶς τὸ κακὸ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ …1821!!!

Δυστυχῶς τὸ 1821 δὲν εἴχαμε τὴν κατάλληλο ἡγεσία. Εἴχαμε τὸν Μαυροκορδάτο καὶ τὸν Κωλέττη. Συνέχεια

Γιὰ μίαν σημαία… (α)

…θὰ ἔπρεπε νὰ εἴμαστε πανέτοιμοι νὰ θυσιασθοῦμε, ἂνευ δευτέρας σκέψεως.
Καί, πράγματι, ἔτσι εἶναι γιὰ πολλούς, ἀλλὰ πλέον ὑπὸ πολλοὺς …ὅρους!!!
Διότι ἡ σημαία πρέπει νὰ ἑνώνῃ κι ὄχι νὰ διασπᾷ.
Ἡ σημαία πρέπει νὰ εἶναι κοινὸ τῶν ἀγώνων σύμβολον κι ὄχι στόχος.

Τὴν εἰκόνα μοῦ ἔστειλε φίλη, μαζὺ μὲ πολλὲς ἄλλες, ποὺ δείχνουν τὰ ἐπιτεύγματα τῶν …«ἀναρχικῶν» πρακτόρων καὶ ὑπαλλήλων τοῦ πSoros.
Αὐτὴ ὅμως εἶναι ἡ μία ἄποψις.

Εἶναι βέβαια ὀξύμωρον τὸ νὰ εὐαγγελίζονται ἐπαναστατικὲς προθέσεις ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἔμμισθοι «ἐμπαναστάτες» τῆς τσέπης τους, μαζὺ μὲ τοὺς ἀνεγκεφάλους ὁπαδούς τους, ὅταν δὲν ἀναγνωρίζουν, δὲν τιμοῦν, δὲν ὑψώνουν τὸ ἴδιο αὐτὸ ἐπαναστατικότατον σύμβολον μίας ἀγωνιώδους προσπαθείας ἀπελευθερώσεως, ἑνὸς λαοῦ, ποὺ γιὰ αἰῶνες τελοῦσε ὑπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό. Εἶναι, ἐπισήμως, παρανοϊκὸ τὸ νὰ ἀκυρώνουν, νὰ καταργοῦν, νὰ προσβάλουν, νὰ καταδιώκουν, νὰ στιγματίζουν καὶ νὰ καταστρέφουν τὸ βασικότερον καὶ σημαντικότερον σύμβολον μίας ἐπαναστατικοτάτης πράξεως, ὅπως εἶναι ἡ σημαία μας. Μεγαλυτέρα γελοιότης καὶ ἀπόδειξις ἀπὸ αὐτήν, δηλωτικὸ τῆς ψευδολογίας, τοῦ ὑπανθρωπισμοῦ καὶ τῆς παπαρολογίας ποὺ τοὺς διακρίνει, δὲν ὑπάρχει. Συνέχεια

Ὑπάρχουμε μόνον γιατί μᾶς …δανείζουν;

Οἱ #μενουμευρώπηδες μᾶς λὲν ὅτι εἴμαστε ἕνα κράτος, ποὺ ζεῖ μὲ δανεικὰ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἐπαναστάσεως. Μάλιστα (λὲν πώς) ὅ,τι δανειστήκαμε, τὰ …..φάγαμε.

Αὐτὸ ποὺ δὲν σοῦ λὲν οἱ σύγχρονοι κοτζαμπάσηδες καὶ Φαναριῶτες εἶναι τὰ ἑξῆς: Συνέχεια

Ὥρα νά ἐκμεταλλευθοῦμε τόν Παρθενώνα;

Βλέπω ὅτι εἶστε πολλοὶ ποὺ συζητᾶτε σοβαρὰ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ γίνῃ ἡ Ἀκρόπολις πασαρέλλα. (Γιὰ τοὺς Τούρκους στὴν Ἁγια-Σοφιὰ ποὺ ἔκαναν τὸ ἴδιο, καὶ τοὺς Ἄγγλους ποὺ ἔκαναν τσιμπούσια στὴν αἴθουσα τῶν κλοπιμαίων, φωνάζαμε, ἔτσι;)
Τί νά πῶ! 
Ἄντε, καὶ τὴν Τσικνοπέμπτη, σήμερα, στὴν Ἀκρόπολι ῥὲ παιδιά! Ἄλλωστε τὸ ἔχουμε ξανακάνει. Γιὰ νὰ «διαφημισθοῦμε» στοὺς ξένους πάντοτε. Παρθενῶνα ἔχουμε νὰ πουλήσουμε· τί ἄλλο ἔχουμε;… Συνέχεια

Τὰ κόμματα τῆς ὑποτελείας τοῦ …1827. Ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται

του Παντελη Καρύκα

hellasforce.com

Η επαναστατημένη Ελλάδα το 1827 στέναζε βαριά λαβωμένη.

Συνέχεια