Βασιλευομένη ἤ ἀβασίλευτος δημοκρατία;

Σὰν σήμερα, τὸ 1974, γίνεται δημοψήφισμα γιὰ τὸ Πολιτειακὸ στὴν Ἑλλάδα.
Ὑπὲρ τῆς Ἀβασιλεύτου Δημοκρατίας ἐψήφισε τὸ 69,2%.
Μὲ αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα μπαίνει τέλος σὲ μίαν μακρὰ πορεία τοῦ Θρόνου στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἔφερε ἀναμφίβολα μεγάλα γεγονότα στὸν τόπο μας.

Βασιλευομένη ἤ ἀβασίλευτος δημοκρατία; Συνέχεια