Κάθε δαπάνη ποὺ μειώνουν αὐξάνει τὶς αὐτοκτονίες, ἀλλὰ σώζει τὶς τράπεζες!!!

Μείωσαν τις δαπάνες για την Υγεία και αύξησαν το ποσοστό των αυτοκτονιών. Κάθε δαπάνη ποὺ μειώνουν αὐξάνει τὶς αὐτοκτονίες, ἀλλὰ σώζει τὶς τράπεζες!!!2

Όμως κατάφεραν κι έσωσαν από την χρεοκοπία τις …τράπεζες.Κάθε δαπάνη ποὺ μειώνουν αὐξάνει τὶς αὐτοκτονίες, ἀλλὰ σώζει τὶς τράπεζες!!!3

Ο αριθμός των αυτοκτονιών συνδέεται άμεσα με τα ποσοστά της ανεργίας και άρα της φτώχειας.Κάθε δαπάνη ποὺ μειώνουν αὐξάνει τὶς αὐτοκτονίες, ἀλλὰ σώζει τὶς τράπεζες!!!1

Σίγμα

 

(Visited 58 times, 1 visits today)
Leave a Reply