Λευκο-κρανίτικη …«σωτηρία»!!!

Λευκὰ Κράνη: πρώτα τὸν σώζουν καὶ μετὰ βγάζουν …σέλφις μαζύ του…!!!!

Συνέχεια

Γελώντας μὲ τὸν Ποῦτιν

Οἱ ὀλιγάρχες γελοῦσαν μὲ τὸν Ποῦτιν ὅταν ὑπεσχέθη νὰ διπλασιάσῃ τὸ ῥωσσικὸ Α.Ε.Π. τὸ 2003….

Δὲν τὸ ἐδιπλασίασε ὅμως μόνον!
Τὸ 1999 τὸ ῥωσσικὸ Α.Ε.Π. ἦταν μόλις 195 δισεκατομμύρια $ (περίπου ὅσο τῆς Ἑλλάδος σήμερα, μετὰ ἀπὸ ἑπτὰ χρόνια κρίσεως!!!).

Συνέχεια

Θυμάτων …«προστάτες»!!!

Ὁ Σαντὰμ Χουσεΐν σκότωνε τοὺς δικούς του ἀνθρώπους. Συνέχεια

Λέμε …«ὑπερανοσία» καὶ τὸ ἐννοοῦμε!!!

Τὰ γάντια εἶναι γιὰ …ἀδελφές!

Τὰ «Λευκὰ Κράνη» ἔχουν …ἀνοσία στὸ Σαρίν…!!! Συνέχεια

Λέμε προβοκάτσια καὶ τὸ …ἐννοοῦμε!!!

ΤΖΙΜΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ-ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ

Αν δεν ήξερα καλά τον Γρηγόρη, δεν θα πίστευα λέξη απ’ την απίθανη ιστορία που μου μετέφερε. Όχι ότι δεν λέει κι αυτός τις υπερβολές του, αλλά εδώ μιλάμε για γεγονότα τεκμηριωμένα.

Ο θείος του, που τον είχα δει κάνα-δυο φορές στο σπίτι του Γρηγόρη, είχε ένα οικόπεδο στην Πελοπόννησο. Είχε βάλει και ένα λυόμενο μέσα, κι επειδή είχε πρόβλημα με το νερό έκανε γεώτρηση να φτιάξει πηγάδι.
Είχαν κάνει κι άλλοι στην περιοχή κι οι περισσότεροι είχαν επιτυχία.
Συνέχεια

Οὐιγοῦροι Τοῦρκοι ἀπειλοῦν τήν Κίνα;

Κείμενο ἀπὸ τὸ RadioLiberty ἀναφέρει γιὰ Οὐιγούρους Τούρκους ποὺ ἐκπαιδεύονται κάπου στὴν Μέση Ἀνατολὴ στὸ πλευρὸ τοῦ ISIS καὶ ἀπειλοῦν τὴν Κίνα.

Γνωστὸ τὸ RadioLiberty γιὰ τοὺς σκοπούς του. Συνέχεια