Τό ὑπ΄ ἀριθμόν ἕνα πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος δέν εἶναι τό μνημόνιο

Ἕνας ἀγῶνας, σάν καί αὐτόν πού λαμβάνει χώρα κάθε μέρα στίς πλατεῖες τῶν μεγαλυτέρων πόλεων τῆς Ἐλλάδος καί κυρίως στήν πλατεία Συντάγματος δέν μπορεῖ νά μή λαμβάνη ὑπ΄ ὅψιν του τό ὑπ΄ ἀριθμόν ἕνα πρόβλημα τῆς χώρας πού εἶναι ὁ λαθρομεταναστευτικός ἐφιάλτης.

Προχθές κατέβηκα  στό Σύνταγμα γιά νά διαδηλώσω  ἐναντίον τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως πού μᾶς ἔφερε στήν χειρότερη θέσι τῶν τελευταίων 37 ἐτῶν, καί ἐναντίον τοῦ μνημονίου, βεβαίως. Πρίν ἀρχίσουν νά μαζεύονται οἱ Ἕλληνες ὀργισμένοι – προτιμῶ αὐτήν τήν λέξι ἀπ΄ αὐτήν τῶν ἀγανακτισμένων. Νομίζω, ἀνταποκρίνεται περισσότερο στήν πραγματικότητα καί δέν εἶναι εἰσαγώμενη – ἡ πλατεία εἶχε γεμίσει μικροπωλητές (μελαψούς λαθρομετανάστες, ) οἱ ὁποῖοι ἀνενόχλητοι καί μέ θράσος ἐπώλουν τήν, κατά κανόνα ἄχρηστη καί γελοία πραμάτεια τους. Παλαιότερα, σέ προεκλογικές συγκεντρώσεις κυρίως, τήν δουλειά αὐτή τήν ἔκαναν Ἕλληνες. Εἶχα τήν ἐντύπωσι ὅτι λόγω τῆς μαζικῆς καθόδου τῶν ὀργισμένων Ἑλλήνων στό κέντρο, θά ἐξαφανίζοντο. Ἀμ, δέ….Οὔτε φοβοῦνται, οὔτε ἐξαφανίζονται. Προφανῶς ἔχουν τίς πληροφορίες τους καί τήν προστασία τους.

Δέν θέλει πολύ νά ἐξοργιστῆ ἀκόμη περισσότερο κάποιος θερμόαιμος Ἕλλην καί νά ἀντιδικήση μέ κάποιον ἀπ΄ αὐτούς καί τότε κανείς δέν ξέρει τί θά ἐπακολουθήση. Ἐπειδή, κανείς δέν ξέρει ἐπίσης, ποιοί μπορεῖ νά εἶναι οἱ ὀργανωτές καί καθοδηγητές αὐτῆς τῆς καθόδου, εἶναι πολύ ἐπικίνδυνα τά πράγματα γιά ὅλους ἐμᾶς.

Σιγά – σιγά οἱ λαθρομετανάστες μέ τήν βοήθεια καί τῶν “ἀλληλεγγύων” καί τῆς κυβερνήσεως τῆς συμφορᾶς, προσπαθοῦν νά μᾶς ἐπιβάλλουν τήν παρουσία τους ἀναγκάζοντας μας σέ de facto ἀναγνώρισι τους.

Ὑποθέτω ὅτι οἱ ἐμπνευστές καί ὀργανωτές τῶν συγκεντρώσεων ἀπέτυχαν τήν καπήλευσι τους, μέχρι στιγμῆς. (ΠΑΜΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ).

Οἱ Ἑλληνικές σημαῖες εἶχαν ἀρχίσει νά κάνουν τήν ἐμφάνισι τους ἀπό τήν πρώτη ὥρα καί ὅσο περνοῦν οἱ μέρες γίνονται περισσότερες. Μήπως εἶναι καιρός νά συμβάλλουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες Πατριῶτες ὥστε νά συνεχιστῆ αὐτή ἡ προσπάθεια; Διεπίστωσα ὅτι ὁ κόσμος φοβᾶται νά κρατήση τήν Ἑλληνική σημαία ἤ τέλος πάντων συμπεριφέρεται λίγο μουδιασμένα!!! Μήπως ἐνοχλοῦνται οἱ λαθραῖοι ἤ οἱ ἀλληλεγγυοαναρχοσυριζοανταρσυοπαμεΐτες;

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply