Καταρρέουν!

Καταρρέουν!Ὁ πρωθυπουργὸς ἀλλάζει. Ἔτσι τοῦ κάπνισε κι ἀλλάζει. 

Δὲν πάει σὲ ἐκλογές. 

Δὲν ἔχουν περιθώρια τώρα. Διότι τί θά γίνῃ ἐάν τούς ξαποστείλουμε; (Ποὺ θὰ τοὺς ξαποστείλουμε…) 

Πῶς θά μᾶς «σώσουν»;

Ἂς ἔλθῃ κάποιος ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς τοὺς κουδουνισμένους νὰ ἰσχυριστῇ πὼς δὲν εἴμαστε ἤδη χρεοκοπημένοι. 

Ναί, εἴμαστε χρεοκοπημένοι τεχνητῶς.

Ναί, μᾶς ἔστησαν ὁλόκληρο παιχνίδι ὅλες αὐτὲς οἱ ἐταιρεῖες οἰκονομικῶν δολοφόνων μαζύ μὲ τὰ δικά μας σούργελα, ποὺ τὸ μόνον ποὺ ἔμαθαν στὴν ἀγγλική ἦταν τό «YES SIR»…

Ναί, μποροῦμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε (καὶ θὰ ἀπαλλαγοῦμε) ἀπὸ κάθε μορφῆς χρέους διότι ὅλο εἶναι ψευδές, τεχνητὸ καὶ μὲ τέτοιον τρόπο στημένο ὡςτε νὰ αὐτοκαταρρίπτεται.

Πρός τοῦτο δὲν ἔφτιαξαν αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα κυβέρνησι; Αὐτό δέν πασχίζουν νά νομιμοποιήσουν; 

Ὁ πρωθυπουργὸς λοιπὸν «δὲν ἄντεξε» στὴν πίεσι. Ἔβγαλε καὶ τὸν Μπένυ παγανιὰ πρὸ κειμένου νὰ συγκεντρώσῃ τοὐλάχιστον 180 ψήφους καὶ νὰ μᾶς «σώσῃ» ἀπὸ τὸν κακό μας τὸν καιρό. 

Ὠραία κομπίνα. Θαυμάσια. Μόνον ποὺ τὴν ἀντιληφθήκαμε γρήγορα. Κι ἔτσι δὲν ἔπιασε.

Ὁ κόσμος δὲν κοιμᾶται. Περιμένει. 

Ὁ λαός, ποὺ τόσο ἀπαξιωτικῶς τὸν ἀντιμετωπίζουν, ὄχι μόνον δὲν κοιμᾶται, ὄχι μόνον περιμένει, ἀλλὰ θεωρεῖ δεδομένη καὶ τήν κάθαρσι. 

Ἀγνοεῖ τὸν τρόπο. Ἀλλὰ τὴν θεωρεῖ δεδομένη. 

Σήμερα βλέπουμε μίαν νέα κυβέρνησι ποὺ πασχίσῃ νὰ μᾶς παραπλανήσῃ ἐκ νέου. Τὸ γνωρίζουμε.

Πασχίζει νὰ μᾶς σύρῃ ἐκ νέου κάπου ποὺ διόλου καλὰ δὲν θὰ εἶναι γιὰ ἐμᾶς….

Βλέπουμε τὸν GAP νὰ προσποιεῖται ἀδυναμία. Καλὰ νὰ τοῦ πεῖτε.. Μᾶς ἔπεισε..

Βλέπουμε καὶ νέα φιντάνια νὰ στρίβουν μουστάκια, νὰ σηκώνουν μανίκια καὶ νὰ μᾶς ἐτοιμάζουν νέα παραπλανήματα.

Ζοῦν στὸν κόσμο τους. 

Ναί, ὁ λαὸς δὲν αἰσθάνεται δυνατὸς καὶ ἱκανὸς νὰ ἀναλάβῃ μόνος του τὰ ἡνία τῆς χώρας, ἀλλὰ δὲν ἀνέχεται καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ θέατρον τοῦ παραλόγου. 

Τὸ τὶ θὰ γίνῃ εἶναι ἁπλούστατον νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε. 

Τὸ πότε ἐπίσης.

Ὅπως καὶ τὴν ἐξακολούθησι τῆς παραστάσεως. (Ἔχουν μίαν ἀνόητη ὅμως μανία νὰ κρατοῦν τὰ προσχήματα εἴπαμε…)

Ἀναρωτιέμαι ὅμως γιὰ κάτι…

Ἐν τάξει, θέλουν νὰ φαίνονται «καθῶς πρέπει»… Ἴσως πιστεύουν ἀκόμη πὼς μετροῦν, πὼς ἀξίζει ὁ λόγος τους, πὼς ἔχει σημασία καὶ βαρύτητα ἡ παρουσία τους..  

Ὁ GAP λέει πὼς φεύγει… (Εἴπαμε, λέει…) 

Ἡ κυβέρνησίς του καί τό κόμμα του γιατί μένουν; 

Δέν ἔπρεπε ἀμέσως νά πᾶμε σέ ἐκλογές; 

Πραξικόπημα στό πραξικόπημα κάνουν;

Καὶ καλά, δὲν πᾶνε σὲ ἐκλογές… Εἶναι πιὸ φωστῆρες ἀπὸ ἐμᾶς οἱ φωστῆρες… 

Αὐτόν τόν πρόεδρο τί τόν κρατοῦν; 

Τήν στιγμή ποὺ ὅλα καταρρέουν, τί στό καλό τήν θέλουν τήν μαριονέτα; Τί καταλαβαίνουν;

Τί γάντζωμα στήν ἐξουσία εἶναι αύτό; Τί πᾶθος; Τί ἀσθένεια; 

Γιατί ἔχω τήν αἴσθησι πώς τήν στιγμὴ τῆς καταρρεύσεως τους θά ἐπέλθῃ κι ὁ θάνατός τους;

Διότι καταρρέουν… Τὸ ξέρουμε… 

Δὲν εἶναι πλέον μόνον διαίσθησις… Εἶναι κοινὴ λογική…

Ἡ στιγμή, τό ΠΑΦ, τό ΜΠΑΜ… εἶναι μίαν ἀνάσα ἀπὸ τὸ τώρα…

Γελῶ…. 

Γελῶ μὲ τὴν καρδιά μου πλέον! 

Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο μᾶς κρατοῦν ὁμήρους, ὅλοι αὐτοί, μόνοι τους θὰ κάνουν τὰ πάντα γιὰ νὰ μᾶς ἀπελευθερώσουν. 

Οὔτε καὶ οἱ ἴδιοι ἀντιλαμβάνονται τὸ τί κάνουν. Ὅλοι τους νομίζουν πὼς ὑπηρετοῦν πιστὰ τοὺς ἀφεντᾶδες τους.

Ἀλλὰ κατὰ βᾶθος δουλεύουν γιὰ ἐμᾶς. 

Παράδοξον; 

Ἴσως… Ἀλλὰ ὅλο καὶ πιὸ ξεκάθαρο… 

Καταρρέουν! Ὅλοι τους! Δεξιοί, ἀριστεροί, σοσιαλΗστές, φασίστες… Ὅλοι τους.. Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀσέλγησαν στὸ σῶμα τῆς Ἑλλάδος καταρρέουν… Σβήνουν… Κι ὅσο πλησιάζει ἡ στιγμή, τόσο πιό μεγάλος πανικὸς τοὺς καταλαμβάνει…

Καταρρέουν…

Τελειώνουν…

Σβήνουν…

Κι ἐμεῖς σιγὰ σιγὰ ἀντιλαμβανόμαστε πὼς ἡ στιγμὴ φθάνει…

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Δὲν ἔχω ἐλπίδες πλέον. Μόνον βεβαιότητα γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα!

φωτογραφία

 

(Visited 12 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Καταρρέουν!

  1. Είναι άραγε τυχαίο ότι ο ΓΑΠ καθυστέρησε τόσο πολύ τις διαδικασίες ώστε την ημέρα που έληγε η θητεία του ως προέδρου του ΠΑΣΟΚ, να είναι ακόμη πρωθυπουργός, ώστε τελικά να παραταθεί η προεδρία εντός του κόμματος ΠΑΣΟΚ για άλλους 6 μήνες;

    Ο ΓΑΠ έπαιζε με τον πολιτικό χρόνο ωσάν γνήσιος ιός. Και κατά την άποψη μου, το «σαν» στην τελευταία πρότασι περιττεύει. Είναι ένας πραγματικός ιός του πολιτικού συστήματος και δημιούργησε εσκεμμένα και σχεδιασμένα μια τρύπα στην ασφάλεια λειτουργίας του, φράζοντας μεθοδικά κάθε πιθανή διέξοδο, είτε ειρηνική είτε βίαια.

Leave a Reply