Μὲ ἕνα ὄνειρο τρελλό…

Μὲ ἕνα ὄνειρο τρελλό...Ὄνειρο ἀπατηλό…
Ξεκινήσαμε οἱ δυό μας…

Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε γιὰ τὴν παραπάνω φωτογραφία.
Ἀλλὰ ἀκόμη δὲν τολμοῦμε…
Ὄχι διότι δὲν θὰ συμβῇ, ἀλλὰ διότι ἀπέχουμε χρονικῶς ἀπὸ τὴν στιγμὴ ἐκείνη ποὺ θὰ δοῦμε μέσα στὸ κλουβὶ τοὺς δεσμοφύλακες τῶν θηρίων…
Ὅπου θηρία, βᾶλτε ἐμᾶς…
Ὅπου δεσμοφύλακες βᾶλτε ὅποιον θέλετε… Εἶτε δημοσιοκάφρους, εἶτε πολιτικούς, εἶτε τρομοκράτες, εἶτε συνδικαλιστές, εἶτε δασκάκους, εἶτε ἀκόμη καὶ τοὺς «ντουντουκαδόρους» ποὺ κυκλοφοροῦν γιὰ νὰ ἐλέγχουν ἐμᾶς καὶ νὰ μᾶς ἐπαναφέρουν ἐν τάξει.

Ὅμως θὰ συμβῇ…
Ἁπλῶς ὅταν θὰ συμβῇ, θὰ εἴμαστε ΟΛΟΙ τὸ ἴδιο καὶ τὸ αὐτό!!!
Ὅλοι μας δῆλα δὴ πραγματικὰ θηρία!

Φιλονόη

Σημείωσις

Διορθῶστε τὸ «ἀπατηλό» στὸ παρακάτω τραγούδι, διότι τὸ ὄνειρο δὲν εἶναι ἀπατηλό, παρὰ μόνον λίγο μακρυνὸ ἀκόμη.

Ὅσο γιὰ τὴν …ἀγάπη ποὺ χάθηκε, κρατῆστε το ὅπως ἔχει…
Ναυάγησαν τὰ πάντα… Κι ὅσα ἀκόμη τὸ ἀπέφυγαν, κοντεύουν νὰ ναυαγήσουν…
Γιατί;
Μὰ διότι ἔτσι ἔπρεπε… Ἔτσι ἔπρεπε γιὰ νὰ μηδενίσουμε…
Ὅλα λάθος τὰ εἴχαμε πιάσῃ…
Κι ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ θὰ τὰ πιάσουμε τώρα πιά…

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply