Νὰ κριθῇ κάθε Ἄνοιξις ἀπὸ τὴν …χαρά της!

Νὰ κριθῇ κάθε Ἄνοιξις ἀπὸ τὴν ...χαρά της!

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!

Νὰ κριθῇ κάθε Ἄνοιξις ἀπὸ τὴν χαρά της…
ἀπὸ τὸ χρῶμα του τὸ κάθε λουλοῦδι
ἀπὸ τὸ χάδι του τὸ κάθε χέρι
ἀπ’ τ’ ἀνατρίχιασμά του τὸ κάθε φιλί…

Μίλτος Σαχτούρης

Γιούλη

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply