Τὸ μόνο δημιουργικό μας ταξείδι…

Τὸ μόνο δημιουργικό μας ταξείδι...

Τὸ μόνο δημιουργικὸ καὶ θαυμαστὸ ταξείδι στὴν ζωή, εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ νὰ γνωρίζουμε τὸν ἑαυτό μας…

Ἐκεῖ, στὸ βάθος αὐτῆς τῆς  διαδρομῆς, ἀνακαλύπτουμε τὴν κόλαση ἤ τὸν παράδεισό μας…..
Καὶ μόνον αὐτὸ ἀξίζει νὰ φέρουμε εἰς πέρας ὄσο ζοῦμε……
Τὴν ἀνακάλυψη τοῦ πραγματικοῦ μας ἑαυτοῦ……

Ἀναζητώντας τον εἶναι εὔκολο νὰ τὸν διαφοροποιήσουμε ἂν ὄντως τὸ ἐπιθυμοῦμε, πρὸς τὸ καλλίτερο, νὰ γίνουμε ζηλευτοὶ ἄνθρωποι τῆς προσφορᾶς καὶ τοῦ μεγαλείου…..,ἢ νὰ χάσουμε τὴν μοναδικὴ εὐκαιρία βελτιώσεως καὶ σωτηρίας…

Γιούλη

Leave a Reply