Ἄν δὲν κρατᾶμε ὁ ἕνας τὸ χέρι τοῦ ἄλλου…

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!Ἄν δὲν κρατᾶμε ὁ ἕνας τὸ χέρι τοῦ ἄλλου...

 

Τὸ μήνυμα σαφές…
Ἄν δὲν κρατᾶμε  ὁ ἕνας τὸ χέρι τοῦ ἄλλου, ἀπομακρύνονται καὶ οἱ ψυχές…
Καὶ τότε ὅλες οἱ εὐτέλειες καὶ οἱ φόβοι μπαίνουν καὶ κάνουν χορό…

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply