Γιατί ἐμεῖς;

φωτογραφία ληφθείσα ἀπὸ τὸν Ἰωσὴφ Παπαδόπουλο, στὸ συλλαλητήριον τῆς 20ης Ἰανουαρίου 2019

Γιατί; Μὰ διότι δὲν εἴμαστε αὐτὸ ποὺ μᾶς πρέπει…
Διότι δὲν μάθαμε (ἤ, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ξεμάθαμε) νὰ ἐκτιμοῦμε αὐτὸ ποὺ ἔχουμε, νὰ τὸ συντηροῦμε, νὰ τὸ καλλιεργοῦμε, νὰ τὸ ἐπαυξάνουμε, νὰ τὸ μοιραζόμεθα καὶ νὰ τὸ πολλαπλασιάζουμε.
Διότι βολευθήκαμε σὲ «περασμένα μεγαλεία ποὺ διηγῶντας τα νὰ κλαῖς…» παίζοντας ῥόλους πτωχῶν συγγενῶν καὶ ἀτυχησάντων…
Διότι ἀρκούμεθα στὰ ψίχουλα ποὺ θὰ μᾶς πετάξουν οἱ …ἐλεήμονες τοῦ κόσμου μας.
Διότι ἀν τί νὰ σταθοῦμε στὰ πόδια μας, ἀναζητοῦμε διαρκῶς μπαστουνάκια καὶ στηρίγματα καὶ «σωτῆτες»…
Διότι τελικῶς ἔχουμε παραιτηθῆ ἀπὸ τὰ δικαιώματα μά, κυρίως, ἀπὸ τὶς ὐποχρεώσεις μας…
Συνέχεια

Ὑλοτομώντας ἐλεύθερα (γιὰ «ἀναπτυξιακοὺς λόγους») στὴν Ζίτσα

H ιταλική εταιρεία Geotec σήμερα το πρωί έβαλε μπροστά τα αλυσοπρίονα και άρχισε να κόβει δάσος στην Ζίτσα με σκοπό την έρευνα για την εξόρυξη πετρελαίου.

Συνέχεια

Φωτιά στήν …γειτονιά μας;

 

Ἡ Σερβία δέχεται ἀπειλές, ἀνοικτὲς πλέον, ἀπὸ τὴν πSoro-Ἀλβανία, ποὺ ἐπὶ πλέον ἐλέγχεται καὶ στηρίζεται οἰκονομικὰ καὶ ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ.
Ἤδη ἔχει (2010) ἀναγνωρισθεῖ καὶ ἡ ἑβραϊκὴ θρησκεία στὴν γείτονα, ὡς ἐπίσημος θρησκεία, συνοδευομένη φυσικὰ ἀπὸ τὶς ἀνάλογες ἐξαγγελίες, ποὺ δηλώνουν ξεκάθαρες θέσεις ὑπὲρ Ἀλβανίας καὶ σαφὴ ἐπιθετικότητα κατὰ Σερβίας κι Ἑλλάδος… Συνέχεια

Παλεύοντας νὰ σταθῇ στὰ πόδια της…

Ἡ Ἤπειρος τὸ 1913, παλεύει νὰ σταθῇ στὰ πόδια της.
Οἱ μάχες ποὺ πρὶν λίγο καιρὸ ἔληξαν νικηφόρα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά, ἔφεραν τὴν πολυπόθητο ἔνωση τῆς Ἠπείρου μὲ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Ἀλλὰ ὁ πόλεμος πάντα ἀφήνει βαθειᾶ σημάδια στὸν λαό.Παλεύοντας νὰ σταθῇ στὰ πόδια της...
Συνέχεια

Ἀλλάζουν τά σύνορα στήν χερσόνησο τοῦ Αἵμου;

Τάσεις αὐνομίας, τάσεις ἐπεκτατικές, τάσεις ἀλλαγῆς συνόρων.
Σὲ κάθε μεριὰ τῆς χερσονήσου βράζουν τὰ αἵματα. 
Ἀκόμη καὶ πρωθυπουργοὶ τάσσονται ἀνοικτὰ πλέον πρὸς τὴν ἐπέκτασιν τῶν συνόρων τους…
Εἶναι ὅμως κάτι τέτοιο δυνατόν πλεόν ἤ ὄχι 

Συνέχεια

Ἡ ἐλπίς πεθαίνει τελευταῖα! Ἡ Πατρίς ὄμως δὲν σώζεται μὲ ἐλπίδες!

Ἐγώ πάντως τὸ ἀπόλαμβάνω! (Ποὺ λέει ὁ λόγος….)

Ἔχουμε τὸν μεγάλο βεζίρη, ἔχουμε καὶ τὰ ἀλβανά ποὺ κατάφεραν κι ἔφτιαξαν μειονότητες στὴν χώρα μας!! Τώρα, θὰ κάνουν καὶ μίαν ἀναβάθμισι σὲ ἀπογόνους Τσάμηδων καὶ τό θέμα ἔκλεισε!!!

Εὐθῦνες; Ὑπάρχουν; Ο μεγαλύτερες εθνες εναι δικές μας! Γιατί ψηφίσαμε καὶ ξαναψηφίσαμε τὶς ἴδιες κουδουνίστες, ποὺ μᾶς τοὺς ἔφεραν. Γιατί ὅσους μᾶς ἔφεραν, μὴ σκεπτόμενοι συνέπειες, τοὺς πήραμε στὶς Συνέχεια