Φαινομενικῶς (καὶ …μόνον!!!) κερδίζει ἔδαφος ἡ παγκοσμιοποίησις!!!

Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ ἄρθρον:

Συνέχεια

Ψηφίζουν (καί) οἱ Γάλλοι;

Ὑπάρχει κάποιος πού νά νομίζῃ ὅτι ὁ λαός τῆς Γαλλίας ἐπιλέγει ἕναν μελλοντικό πρωθυπουργό, ποὺ τοῦ ὑπόσχεται ὅτι ἡ τρομοκρατία θὰ εἶναι ἕνα καθημερινὸ φαινόμενο καὶ οἱ πολῖτες «πρέπει νὰ ζήσουν μ᾽ αὐτό»;

Δήλωσις:
«Terrorism will be a Fact of Daily Life»

Συνέχεια