Χαράτσια στὴν ἀνάσα τους καὶ φόροι στὴν ἐλπίδα…

Χαράτσια στὴν ἀνάσα τους καὶ φόροι στὴν ἐλπίδα...Δὲν ἔχεις Ὄλυμπε θεούς, μηδὲ λεβέντες ἡ Ὄσσα,
γυναῖκες πιὰ δὲν σὄμειναν ποὺ νὰ γεννοῦν λεβέντες
Οἱ ἄνδρες τώρα σκύβουν στὸ δόσιμο, στὸ χρῆμα.
Χαράτσια στὴν ἀνάσα τους καὶ φόροι στὴν ἐλπίδα.
Ἀλλάζουν τὴν λευτεριὰ μὲ τὸ πικρὸ φαΐ τους…
Στὸν ἔνδοξο τὸν θάνατο κανεὶς δὲν θυσιάζει…
Ὁ νιὸς τὴν ἀνδροσύνη του μὲ χρῆμα λογαριάζει… Συνέχεια

Σὲ ἐκείνους ποὺ σήκωσαν τὴν Πατρίδα στὰ χέρια τους!

Ἀφιέρωμα στὴν 17η Μαρτίου τοῦ 1821 καὶ σὲ ἐκείνους ποὺ  ἐμπρὸς στὸ εἶναι τους καὶ στὸ ἔχει τους ξαφνιάστηκε ἡ φύσις…
Σὲ ἐκείνους ποὺ σήκωσαν τὴν Πατρίδα στὰ χέρια τους…

Ἀδέρφια, ἐτούτη τὴν ἡμέρα οἱ πρόγονοί μας, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ἔκαναν τὸ ἀδύνατο δυνατό. Ἄλλάξαν τὸ ἄδικο σὲ δίκαιο καὶ κυρίως  μετέτρεψαν τὸ παράλογο σὲ ὑπέρλογο. Συνέχεια

Νὰ ποιὸς ἦταν ὁ Βενιζέλος.


Νὰ ποιὸς ἦταν ὁ Βενιζέλος.1
Σήμερα θὰ μᾶς γράψει ὁ φίλος μου ὁ Δημήτρης Νικητάκης ἕνα κείμενον γιὰ τὸν Ἐλευθέριον Βενιζέλον.

Τὸν ἔχει μελετήσει σὲ βάθος, πολλὰ χρόνια τώρα…

Ὅλα αὐτὰ ποὺ γράφει εἶναι πέρα γιὰ πέρα ἀληθή… 

Θὰ σᾶς συμβούλευα, ὅλους ἐσᾶς ποὺ θὰ ἔχετε ἀντιρρήσεις, νὰ ἐρευνήσετε τὶς πηγές του.

Εἶναι πολὺ μαρτυριᾶρες! 

Ἕνας ἁπλὸς πατριώτης χονδρομπακάλης μπορεῖ νὰ σώσῃ τὴν οἰκονομία!

Σήμερα γράφει ὁ Δημήτρης. Σκέψεις του καὶ ἀπόψεις ἔχω μεταφέρει κι ἄλλες φορὲς, ἀλλὰ μόνον σὲ ἀποσπάσματα. Ὁ Δημήτρης εἶναι οἰκονομολόγος.  Καὶ μάλιστα ἐπιτυχημένος οἰκονομολόγος. Καὶ δὲν εἶναι κομματόσκυλο. Ἄρα ἔχει τοὐλάχιστον τρία θετικά:

  • κρίνει βάσει οἰκονομίας τὰ οἰκονομικὰ δεδομένα κι ὄχι βάσει κρυφῶν πόθων.
  • δὲν σέρνει πίσω του «ἀμαρτίες» καὶ γραμμὲς. 
  • δὲν χρωστάει ποὐθενὰ καὶ σὲ κανέναν. Οὔτε ταξίματα οὔτε ὐπογραφές.

Αὐτὰ λοιπόν, μὲ βάσει τὰ προσωπικά μου κριτήρια, κάνουν σημαντική τὴν Συνέχεια