Χρήσιμοι ἤ περιττοί χαραμοφάηδες;

Σὲ μία γελοιογραφία τοῦ Δημήτρη Χαντζοπούλου ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, δύο φιγοῦρες, ποὺ ἀπὸ τὰ λόγια τους συμπεραίνουμε ὅτι πρόκειται γιὰ δημοσίους ὑπαλλήλους, συνομιλοῦν γιὰ τὸ φλέγον (τότε) θέμα τῆς ἐπικειμένου ἀξιολογήσεως στὸ Δημόσιο. Εἶναι ἀραχτοὶ στὶς καρέκλες τους, τὰ πόδια ἁπλωμένα νὰ ἀναπαύονται σὲ ἄλλες καρέκλες. Λέει ὁ ἕνας: «φοβᾶμαι τώρα μὲ τὴν ἀξιολόγηση μήπως μᾶς βγάλουν ἀχρήστους». Καὶ ἀπαντᾶ ὁ ἄλλος: «Αὐτὸ δὲν εἶναι τίποτα· ἐγὼ φοβᾶμαι μήπως ἀξιολογηθοῦμε καὶ εὑρεθοῦμε ἱκανοί».

Συνέχεια

Βιώνουμε …«συμπτώματα» Μεσοπολέμου;

Συμπτώματα Μεσοπολέμου δέν εἶναι αὐτά;

Δύο εἰδήσεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν ἦσαν ἡ ἀφορμὴ γιὰ κάποιες ζοφερὲς διαπιστώσεις! Συνέχεια

Θὰ δοῦμε σημαντικὲς καὶ ἀπότομες ἀνατροπὲς στὰ Σκόπια

Καὶ ναί… Πλησιάζει ἡ ὥρα ποὺ σᾶς περιέγραψα ἐπακριβῶς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ (καλοκαίρι τοῦ 2017) ὡς τὰ βήματα τῆς διαδικασίας ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν.

Ὥρα μας νὰ μάθουμε τὰ …μελλούμενα!!!

Ὑπὸ ἀναίρεσιν τὰ σύνορα τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου

Διαλύονται ταχύτατα τὰ Σκόπια!!!

Συνέχεια

Αὐτοὶ ποὺ φεύγουν καὶ αὐτοὶ ποὺ μένουν…

Σίγουρα ἡ οἰκονομικὴ κρίσις, ἔφερε πολλὰ ἄσκημα ἀποτελέσματα καὶ ἀνάγκασε τοὺς Ἕλληνες, νὰ ἀναζητήσουν ἕνα καλλίτερο αὔριο στὸ ἐξωτερικό.

Τὰ καλλίτερα μυαλά, ὁ ἀνθὸς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, πλέον δὲν μπορεῖ ἢ δὲν θέλει νὰ ζήσῃ στὴν Ἑλλάδα. 

Ἡ αἰτία γιὰ αὐτὸ τὸ γεγονός, δὲν εἶναι μόνον οἰκονομική.
Καὶ δὲν εἶναι σημερινὸ τὸ φαινόμενο.
Ὑπῆρχε πάντα, ἴσως σὲ μικρότερο βαθμό.

Συνέχεια

Τί εἶναι ὁ ἔρως;

Ὅ,τι πιὸ ὑπέροχο ἔχω διαβάσει περὶ ἔρωτος!!! Συνέχεια

Θά «ἔτρωγαν» ἢ τὸν Καμμένο ἢ τὸν Κοτζιᾶ…

…κι ἔφαγαν τὸν Κοτζιᾶ!!!

Ἢ ὁ Καμμένος ἢ ὁ Κοτζιᾶς θὰ «ἐτρώγετο».
Δὲν χωροῦσαν καὶ οἱ δύο.
Ὁ Τσίμπλας ἐν τέλει διάλεξε νὰ φαγωθῇ ὁ Κοτζιᾶς παρὰ ὁ Καμμένος, «διαβάζοντας» πὼς κάτι περὰ πάνω ἴσως νὰ γνωρίζῃ ὁ ἀμερικανοτραφὴς Καμμένος γιὰ τὴν διαφαινομένη ἀποτυχία τῆς ἐπαισχύντου «συμφωνίας» τῶν Πρεσπῶν.
Στὴν οὐσία ἔφθασε στὸ σημεῖον νὰ υἱοθετήσῃ πλήρως τὶς θέσεις καὶ τὶς πληροφορίες (;;) τοῦ Καμμένου. Συνέχεια