Ἱερὰ Σιωπή…

Κάποιες φορὲς ἡ σιωπὴ εἶναι ἐκείνη ποὺ μπορεῖ νὰ περιγράψῃ τὰ πάντα, ὅταν τὰ λόγια εἶναι ἀνίκανα νὰ τὸ κάνουν.

Συνέχεια

Θὰ ἔχης ὅμως …πλεονεκτήματα!!!

Μπορεῖ νὰ κάηκες, ἀλλὰ δὲν θὰ πληρώσης ΕΝΦΙΑ…
Τὴν δήλωση ἔχεις χρόνο ἔως τὸν Σεπτέμβριο νὰ τὴν καταθέσῃς…
Οἱ τράπεζες σὲ πιστώνουν γιὰ κἅνα ἑξάμηνο…
Καί, φυσικά, ἔρχεται βοήθεια ἀπὸ τὴν Γερμανία γιὰ νὰ «σβήσουν» οἱ φωτιές… Συνέχεια

Ὑποψήφιοι …πρωθυπουργοί, ἀριστοτεχνικὰ προπαγανδισμένοι!!!

Εἶναι μερικὰ στοιχεία προπαγάνδας, ποὺ δὲν γίνεται νὰ περάσουν ἀπαρατήρητα.
Παρατηρώντας τα δέ, εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ …«προβλεύσουμε» τὸ μέλλον μὲ ἀκρίβεια (ὄχι  ἀπαραιτήτως χρονική!), πρὸ κειμένου νὰ προφυλακτοῦμε ἀπὸ τὰ νέα μας δεινά. Ἕνα τέτοιο στοιχεῖον εἶναι καὶ ἡ (ἂς ποῦμε) πρόβλεψις τοῦ τέλος κάποιων ἡγετῶν…

Συνέχεια

Θέλουμε νά ἀναδειχθῇ τό μνημεῖον τῆς Ἀμφιπόλεως;

Ἄχθος Ἀρούρης…

Συνέχεια

Ὑπὲρ …νηστεύσαντες!!!

Ἡμέρες νηστείας

Δεῖτε, φίλοι μου, πῶς βαπτίζεται τὸ κρέας ψάρι, κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς νηστείας, μέσα ἀπὸ τὸ ἐκπληκτικὸ ἔργο τοῦ Ἐμμανουὴλ Ῥοΐδη, «ἡ Πάπισσα Ἰωάννα».

Συνέχεια

Ζώντας γιὰ νὰ πληρώνουν τὰ …λύτρα τῆς «ἐλευθερίας» τους!

Γιὰ  τὸν Ἕλληνα ἑβροπαϊστὴ ὁ Εὐρωπαῖος ξεκινᾶ τὶς Κυριακές του μὲ ἕνα πόνημα τοῦ jean Jacques Rousseau.
Στὴν συνέχεια  καὶ ἀφοῦ διαβάσῃ στὸ internet τὴν frankfurter allgemeine καὶ τοὺς New York Times, ὑπὸ τοὺς ἤχους ἐναλλακτικῆς jazz, ἱππεύει τὸ ὑβριδικὸ αὐτοκίνητό του καὶ πηγαίνει νὰ βρῇ τὴν μητέρα τοῦ παιδιοῦ του γιὰ νὰ περάσουν μαζὺ τὴν Κυριακή, μιᾶς καὶ ἔχουν σαφῶς ἐπιλέξει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ νὰ ζοῦν χωριστὰ καὶ χωρὶς δεσμεύσεις.
Συνέχεια