Θυμᾶμαι τὸ (κάθε) Μεσολόγγι…

Διότι ἐκεῖ ἔπεσαν πολλοὶ Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι.
Διότι ἐκεῖ ξεκίνησε ἡ ἀποκάλυψις τῆς Προδοσίας…
Διότι ἐκεῖ ἐτάφησαν τὰ ὄνειρα γιὰ Ἐλευθερία… Συνέχεια

Ξεκινώντας ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι…

Λίγη ἱστορία, γιὰ νὰ ἐνθυμούμεθα, ὅσο ἀντέχουμε, τὸ τὶ σημαίνει πραγματικὰ τὸ Μεσολόγγι.
Κι ὅταν λέμε «ἐνθυμούμεθα» ἀναφερόμεθα ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον στὰ ὅσα ἡ …«σεβαστή» Ἐθνικὴ Τράπεζα (τῶν Rothschild) μᾶς ἐπιτρέπει νὰ μάθουμε, ἐφ΄ ὅσον ὅλο τὸ ἱστορικό μας ἀρχεῖον παραμένει στὸν …διακριτική της ἔλεγχο καὶ στὸ ὑπέρ της φιλτράρισμα. Συνέχεια