Ὑπάρχει κάτι ἑλληνικό γιά νά …φᾶμε;

Σὲ μίαν συσκευασία (ὁποιανδήποτε) βλέπουμε στὴν γραμμὴ παραγωγῆς (τοὐλάχιστον) τέσσερεις χῶρες, ἐκτὸς φυσικὰ τῆς χώρα μας!!!

Συνέχεια

Δέν ὑπάρχουν Μακεδόνες ἀγρότες;

Εἶδα κι ἐγὼ τὴν κινητοποίηση τῶν ἀγροτῶν, ποὺ ἔχει προγραμματισθῆ γιὰ τὴν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων τῆς ΔΕΘ ἀπὸ τὸν πρωθυπουργό, καὶ πῆγα νὰ χαρῶ!

Συνέχεια

Ξανὰ τὰ ἴδια μὲ τοὺς ἀγρότες…

Καπελωμένοι, κλείνουν τοὺς δρόμους, κατὰ τὰ προσφιλῆ τῶν ἐργατοπατέρων τους..
Οὔτε μία φορὰ πιὰ νὰ σηκώσουν κεφάλι…
Οὔτε μία φορὰ νὰ πετάξουν τὰ συνδικαλιστικὰ καθάρματα στὰ ἀζήτητα…
Οὔτε μία φορὰ νὰ δράσουν χωρὶς αὐτά……. Συνέχεια

Δὲν ἀφήνουν τοὺς ῥοδακινοπαραγωγοὺς νὰ διαθέσουν ΔΩΡΕΑΝ τὰ προϊόντα τους!!!

Δὲν εἶναι οἱ ῥοδακινοπαραγωγοὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν δίδουν δωρεὰν τὰ προϊόντα τους, ἀλλὰ τὸ κράτος ποὺ τοὺς τὸ ἀπαγορεύει. Πρὶν λίγο μάλιστα ἡ κυβέρνησις ἀπεφάσισε νὰ ἱκανοποιήσῃ μερικῶς σχετικὸ αἴτημά τους καὶ νὰ αὐξήσῃ σὲ 10% ἀπὸ 5% τὸ ποσοστὸ τῆς ποσότητος τῶν προϊόντων ποὺ μποροῦν νὰ διαθέσουν νόμιμα, σὲ δωρεὲς, χωρίς φορολογικὴ ἢ ἄλλη ἐπιβάρυνσι. Συνέχεια

Σιγὰ μὴ φοβήθηκαν τοὺς ἀγρότες!!! Διχόνοιες ἐνσπείρουν!!!

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες διαβἀζω γιὰ τὰ τόσα πολλὰ ποὺ κατάφεραν οἱ συμπολῖτες μας ἀγρότες…
Καὶ φυσικὰ χαμογελῶ, διότι ΔΕΝ κατάφεραν κάτι!!! Γιὰ τὴν ἀκρίβεια κατάφεραν ΤΙΠΟΤΑ, ἐφ΄ ὅσον δὲν πρόλαβαν νὰ δόσουν ἀγῶνες…
Ἄλλες φορές, στὸ παρελθόν, θυμᾶμαι γιὰ ἑβδομάδες κλειστοὺς δρόμους, ἀποκλεισμένες πόλεις, πάγωμα τῶν συναλλαγῶν καὶ τοῦ ἐμπορίου καὶ οἱ ἀγρότες στὸ τέλος, ὅταν πιὰ εἶχε παραλύσῃ ἡ χώρα, νὰ κερδίζουν ψίχουλα… Καὶ τώρα….
Τώρα, μόλις εἶπαν πὼς κατεβαίνουν, διότι μόλις τὸ εἶπαν, ἔσπευσαν οἱ κυβερνῶντες νὰ συνδιαλαγοῦν μαζύ τους καὶ νὰ ἀνεβάσουν τὰ ὅρια φορολογίας καὶ τὶς ἐλαφρύνσεις τους. Συνέχεια

Οἱ Βούλγαροι εἶναι γιὰ δουλειὰ καὶ οἱ Ἕλληνες γιὰ …τὶς καφετέριες!

Στην συγκομιδή ροδάκινων το καλοκαίρι ,ήρθαν μέχρι κι  από την Αλβανία οι Αλβανοί,για να πάρουν το πολύτιμο μεροκάματο,μιας κι οι Ελληνες- με το 25% ανεργίας- ήταν στις πλαζ και λιάζονταν!

Στον τρύγο πια,οι επίσης εξαθλιωμένοι Ελληνες,που κλαίνε και χτυπιούνται πως δεν υπάρχει δουλειά και δεν τα βγάζουν πέρα,προτίμησαν

Συνέχεια