Ὑπάρχει κάτι ἑλληνικό γιά νά …φᾶμε;

Σὲ μίαν συσκευασία (ὁποιανδήποτε) βλέπουμε στὴν γραμμὴ παραγωγῆς (τοὐλάχιστον) τέσσερεις χῶρες, ἐκτὸς φυσικὰ τῆς χώρα μας!!!

Συνέχεια

Δέν ὑπάρχουν Μακεδόνες ἀγρότες;

Εἶδα κι ἐγὼ τὴν κινητοποίηση τῶν ἀγροτῶν, ποὺ ἔχει προγραμματισθῆ γιὰ τὴν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων τῆς ΔΕΘ ἀπὸ τὸν πρωθυπουργό, καὶ πῆγα νὰ χαρῶ!

Συνέχεια

Ξανὰ τὰ ἴδια μὲ τοὺς ἀγρότες…

Καπελωμένοι, κλείνουν τοὺς δρόμους, κατὰ τὰ προσφιλῆ τῶν ἐργατοπατέρων τους..
Οὔτε μία φορὰ πιὰ νὰ σηκώσουν κεφάλι…
Οὔτε μία φορὰ νὰ πετάξουν τὰ συνδικαλιστικὰ καθάρματα στὰ ἀζήτητα…
Οὔτε μία φορὰ νὰ δράσουν χωρὶς αὐτά……. Συνέχεια

Σιγὰ μὴ φοβήθηκαν τοὺς ἀγρότες!!! Διχόνοιες ἐνσπείρουν!!!

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες διαβἀζω γιὰ τὰ τόσα πολλὰ ποὺ κατάφεραν οἱ συμπολῖτες μας ἀγρότες…
Καὶ φυσικὰ χαμογελῶ, διότι ΔΕΝ κατάφεραν κάτι!!! Γιὰ τὴν ἀκρίβεια κατάφεραν ΤΙΠΟΤΑ, ἐφ΄ ὅσον δὲν πρόλαβαν νὰ δόσουν ἀγῶνες…
Ἄλλες φορές, στὸ παρελθόν, θυμᾶμαι γιὰ ἑβδομάδες κλειστοὺς δρόμους, ἀποκλεισμένες πόλεις, πάγωμα τῶν συναλλαγῶν καὶ τοῦ ἐμπορίου καὶ οἱ ἀγρότες στὸ τέλος, ὅταν πιὰ εἶχε παραλύσῃ ἡ χώρα, νὰ κερδίζουν ψίχουλα… Καὶ τώρα….
Τώρα, μόλις εἶπαν πὼς κατεβαίνουν, διότι μόλις τὸ εἶπαν, ἔσπευσαν οἱ κυβερνῶντες νὰ συνδιαλαγοῦν μαζύ τους καὶ νὰ ἀνεβάσουν τὰ ὅρια φορολογίας καὶ τὶς ἐλαφρύνσεις τους. Συνέχεια

Μήπως εἶναι καλλίτερα νά στραφοῦμε ἀπό τώρα στήν τοπική αὐτονομία;

Ἀπὸ τὸν Δῆμο Θάσου ἀπεφάσισαν φορολόγησι τῶν τραπεζικῶν κινήσεων, καθῶς ἐπίσης τῶν ἀντιστοίχων κινήσεων τῆς ΔΕΗ καὶ τοῦ ΟΤΕ. Καὶ πολὺ καλὰ ἔκαναν.
Διότι δὲν γίνεται νὰ συμπεριφέρονται ἐτοῦτες οἱ ἐπιχειρήσεις ὡς δημόσιοι φορεῖς καὶ ταὐτοχρόνως νὰ κοστολογοῦν τὶς παροχές τους, σὰν νὰ μὴ δικαιούμεθα ἐκπτώσεως καὶ ἐλαφρύνσεως.
Βέβαια, κατὰ βάσιν δὲν φταῖνε αὐτοὶ ἀλλὰ τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ποὺ ἔχει μάθει μόνον νὰ ἁρπάζῃ! Οὐσιαστικῶς λοιπὸν Συνέχεια

Οἱ Βούλγαροι εἶναι γιὰ δουλειὰ καὶ οἱ Ἕλληνες γιὰ …τὶς καφετέριες!

Στην συγκομιδή ροδάκινων το καλοκαίρι ,ήρθαν μέχρι κι  από την Αλβανία οι Αλβανοί,για να πάρουν το πολύτιμο μεροκάματο,μιας κι οι Ελληνες- με το 25% ανεργίας- ήταν στις πλαζ και λιάζονταν!

Στον τρύγο πια,οι επίσης εξαθλιωμένοι Ελληνες,που κλαίνε και χτυπιούνται πως δεν υπάρχει δουλειά και δεν τα βγάζουν πέρα,προτίμησαν

Συνέχεια