Θεότης ἀρχέγονος ὁ Φιλόσοφος Ἔρως

Πολυθεΐα καὶ φιλοσοφία
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «πολυθεΐα καὶ φιλοσοφία» τῆς Οὐρανίας Τουτουντζῆ καὶ τοῦ Μαρίου Βερέττα.

Ὁ Παναγῆς Λεκατσᾶς, στὶς σημειώσεις του ἐπάνω στὴν θεογονία τοῦ Ἡσιόδου, μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ Ἔρως δὲν εἶναι ἁπλῶς ὁ παιχνιδιάρης υἱὸς τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ Ἄρεως ἀλλὰ μία ἀρχέγονη θεότης τὴν ὁποία οἱ Θεσπιεῖς ἐλάτρευαν ἀπὸ τοὺς παναρχαίους χρόνου,ς ἐφ’ ὅσον στὸ πρόσωπό Του ἀνεγνώριζαν τὸ στοιχεῖο τῆς πρωταρχικῆς γενεσιουργοῦ Αἰτίας. Συνέχεια

Ἀλκυόνη

ἈλκυόνηἩ Ἀλκυόνη στὴν Ἑλληνικὴ Μυθολογία ἦταν σύζυγος τοῦ Κύηκος καὶ κόρη τοῦ Αἰόλου. Μὲ τὸν Κύηκα ζοῦσε πολὺ εὐτυχισμένη καὶ ἡ ἀγάπη τους ἦταν πρότυπο γιὰ ὅλους.

Μίαν ἡμέρα, ὁ Κύηκας βγῆκε στὸ πέλαγος γιὰ ψάρεμα. Παρὰ τὰ παρακάλια τῆς Ἀλκυόνης νὰ μὴ πάῃ, γιατὶ εἶχε ἕνα ἄσχημο προαίσθημα. Ἐκεῖνος πῆγε καὶ οἱ δυνατοὶ ἄνεμοι ποὺ σηκώθηκαν, βύθισαν τὸ πλοῖο του. Ἡ Ἀλκυόνη μέσα στὴν ἀπελπισία της, ἔπεσε ἀπὸ ἕναν βράχο καὶ σκοτώθηκε. Συνέχεια

Ἡ διαδρομὴ τῶν Ἑλληνικῶν Μύθων. Αἴας

Ἡ διαδρομὴ τῶν Ἑλληνικῶν Μύθων. ΑἴαςἩ διαδρομὴ τῶν Ἑλληνικῶν Μύθων στὴν Δυτικὴ Μεσόγειο.

   Ἀπὸ τὸν 7ο αἰ. π.Χ. οἱ Ἕλληνες ἐγκαταστάθηκαν στὴν Νότιο Ἰταλία καὶ τὴν Σικελία. Μαζύ τους ἔφεραν τοὺς μύθους τῶν θεῶν καὶ τῶν ἡρώων τους.

Συνέχεια

Γαία καὶ Ὕδωρ…

Τὴν ἰδέα μοῦ τὴν ἔδωσε ὁ φίλος Γιῶργος, ὅταν ἀναζητοῦσε διάφορες ἐρμηνεῖες λέξεων ποὺ συναντοῦσε στὸν Ἡσίοδο.
Τὸ ἀπόσπασμα ποὺ ἤθελε νὰ διαβάσῃ καὶ νὰ κατανοήσῃ εἶναι αὐτό:

«…Αὐτίκα δ᾽ ἀντὶ πυρὸς τεῦξεν κακὸν ἀνθρώποισιν·
γαίης γὰρ σύμπλασσε περικλυτὸς Ἀμφιγυήεις
παρθένῳ αἰδοίῃ ἴκελον Κρονίδεω διὰ βουλάς.
Ζῶσε δὲ καὶ κόσμησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη
ἀργυφέη ἐσθῆτι· κατὰ κρῆθεν δὲ καλύπτρην….»

Συνέχεια

Ὁ μῦθος γιὰ τὰ τζιτζίκια.

Ο ΜΥΘΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ

Σωκράτης

Καί ὅσον ἀφορᾶ στόν χρόνον, ἔχομεν ἀρκετόν. Ἄλλωστε τὰ τζιτζίκια ποὺ κατὰ τὴν συνήθειάν των μέσα εἰς τὸν καύσωνα τραγουδοῦν, καὶ συνομιλοῦν ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι μας, ἔχω τὴν ἐντύπωσιν ὅτι μᾶς βλέπουν. Ἐὰν λοιπὸν μᾶς ἔβλεπον κι᾿ἐμᾶς τοὺς δύο, ὅπως τὸν πολὺν κόσμον, τὸ μεσημέρι νὰ μὴν συνομιλοῦμε ἀλλὰ νὰ εἴμαστε νυσταγμένοι, καὶ μ Συνέχεια

Συνέχεια τῆς ζωῆς τῆς Ἀρτέμιδος καί τοῦ Ἀπόλλωνος.

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ:
Συνέχεια τῆς ζωῆς τῆς Ἀρτέμιδος καί τοῦ Ἀπόλλωνος.
Ἄρτεμις κτείνει δέ μετ᾿ οὐ πολύ καί Ττυόν, ὅς ἦν Διός υἱός καί τῆς Ὀρχομενοῦ θυγατρός Ἐλάρης, ἥν Ζεύς, ἐπειδή συνῆλθε, δείσας Ἥραν ὑπό γῆν ἔκρυψε, καί τόν κυοφορηθέντα παῖδα Τιτυόν ὑπερμεγέθη εἰς τό φῶς ἀνήγαγεν. Οὗτος ἐρχομένην εἰς Πυθώ Λητῶ θεωρήσας, πόθῳ κατασχεθείς ἐπισπᾶται· ἡ δέ τούς παῖδας ἐπικα

Συνέχεια