Τίς ἠμύνθη περί Πάτρης;

Οὔτε ἀπὸ συνήθεια οὔτε ἀπὸ ὑποχρέωση,…

…μὲ τὴν σειρά μου καὶ ἐγὼ καταθέτω μία ἐγκαρδία εὐχή…
…ἐνθυμούμενος καὶ ἀποτυπώνοντας τὸν θειότατο Παπαδιαμάντη καὶ τὸν …«Οἰωνόν» του.. 
Συνέχεια

Διείσδυσις Παπαδιαμάντου στὸ σκεπτικὸ τοῦ Πλήθωνος

Φόρος τιμῆς στὸν μεγάλο λογοτέχνη πού, σὰν σήμερα, πρὶν 109 χρόνια ἔφυγε ἀπὸ τὴν ζωή…

Συνέχεια

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Σὰν σήμερα…
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης (Σκιάθος, 4 Μαρτίου 1851 – Σκιάθος, 3 Ἰανουαρίου 1911)

Συνέχεια

Ἡ περὶ Πάτρης Ἄμυνα

Ἡ περὶ Πάτρης Ἄμυνα

«Ἄμυνα περὶ Πάτρης θὰ ἦτο ἡ καταπολέμησις τοῦ ξένου ὑλισμοῦ καὶ πιθηκισμοῦ, τοῦ διαφθείροντος τὸ φρόνημα καὶ ἐκφυλίσαντος σήμερον τὸ ἔθνος.» Συνέχεια

Ἡ γυφτοπούλα

«Ὑπάγωμεν, Ἀϊμᾶ», ἐψιθύριζεν εἰς τὸ οὖς τῆς νέας, ἀποτυπὼν ἕνα φλογερὸν φίλημα ἐπὶ τῆς παρειᾶς αὐτῆς. […]

O Μάχτος ἔκλεπτε τὰς περιπτύξεις, ἔκλεπτε τὰς θωπείας, ἔκλεπτε τὰ φιλήματα. […] Συνέχεια

Τὸ εἶδος τῶν σημερινῶν «ἐθνοπατέρων».

«Ἡ ἀργία ἐγέννησε τὴν πενίαν.
Ἡ πενία ἔτεκεν την πεῖναν.
Ἡ πεῖνα παρήγαγε τὴν ὄρεξιν.
Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τὴν αὐθαιρεσίαν. Συνέχεια