Ψηφίζοντας μόνον …σιωνιστο-ὑποτεταγμένους «ἡγέτες» (ε)

Καὶ ὁ κούλης θέλει νὰ μᾶς κάνῃ τὴν σούφρα νααααά…!!!

Καὶ ἡ Ντόρα Μπακογιάννη στοὺς Ῥόταρυ… Συνέχεια

Δάκτυλος Τούρκων ἤ ΝΑΤΟϊκῶν ἡ σύλληψις τῶν στρατιωτικῶν μας;

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν στὸ ἱστολόγιον «ἀσυμπίεστος» διαβάσαμε κάποιαν πληροφορία, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ποῦ, χρονικῶς, κρύβονται τὰ αἴτια τῆς συλλήψεως τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν στὸν Ἕβρο. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἀναφέρεται πὼς ἡ ἀλήθεια γιὰ τὰ αἴτια τῆς συλλήψεώς τους κρύβει τὶς ῥίζες της στὴν περίοδο τοῦ 2010, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ τότε Α/ΓΕΣ φραγκούλης παρέδωσε χάρτες μὲ τὰ μυστικὰ περάσματα τοῦ Ἕβρου στὸ τουρκικὸ ἐπιτελεῖον. Συνέχεια

Βασίλω-μίκυς…!!!

…κι ἄλλα χαριτωμένα!

Ἔχω λοιπὸν ἕναν ἐξάδελφο τῆς μητέρας μου ποὺ τὸν ἀποκαλοῦμε «Βασίλω», ξεχνώντας συχνὰ πυκνὰ τὸ πραγματικό του ὄνομα.
Τὸ «Βασίλω» τοῦ θείου μου προέρχεται ἀπὸ τὴν συμπεριφορά του καὶ βασίζεται στὸ «ὅπου γάμος καὶ χαρὰ ἡ Βασίλω πρώτη». Κοινῶς, ὅπου γάμος, γλέντι, διασκέδασις, παρέα, χορός, κρασοκατάνυξις, οὐζοκατάνυξις, τσιπουροκατάνυξις, γκομενοκατάνυξις ἡ …«Βασίλω» μας πρώτη καὶ μὲ διαφορά. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἁπλῶς ἀκολουθοῦν τὴν …«Βασίλω» μας, ἐὰν θέλουν νὰ περάσουν καλά. Συνέχεια

Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ ὁμιλητές!!!

Οὔτε φυσικὰ καὶ οἱ (ἐπίσημοι) διοργανωτές…

Ὁ ἐπίσημος κατάλογος τῶν ὁμιλητῶν ἀναφέρεται σὲ ἄλλους, τελείως διαφορετικοὺς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς …ἐπισήμους. Ἀναφέρεται ἡ Νίνα Γκατζούλη (συντονίστρια Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων Ὑφηλίου), ὁ Γεώργιος Τάτσιος (Πρόεδρος Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Μακεδόνων) καὶ ὁ Μιχάλης Πατσίκας (συντονιστής).
Ἔως ἐδῶ καλῶς.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὅμως, ἔως τὸ νὰ μᾶς φορτώσουν τὸ κάθε «εἰδωλο» ἔχουμε πολλὲς ἀποστάσεις…
Συνέχεια

Δὲν χαρίζουμε τὴν Μακεδονία μας!!!

Δὲν κατεβαίνουμε γιὰ κάποιον π@ύστη παιδιά…!!!

Κατεβαίνουμε μόνον γιὰ τὴν Μακεδονία μας. Γιὰ οὐδὲ ἕναν ἄλλον λόγο!!!

Εἶναι πολὺ βαθύτερο τὸ ζήτημα, ἀπὸ ὅσο φαντάζεσθε, ἐὰν χαθῇ ἡ Ἑλληνικότης τῆς Μακεδονικῆς γῆς. Συνέχεια

Γιατί δέν εἴχαμε σοβαρά ἐπεισόδια στό συλλαλητήριο;

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν παρέκαμψα (συνειδητῶς) τὸ εἶδος καὶ τὶς ὁποίες …«ἐξαρτήσεις» τῶν κεντρικῶν ὁμιλητῶν στὸ συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης γιὰ τὴν Μακεδονία μας. Παρέκαμψα ἐπίσης καὶ τὶς καταγγελίες μελῶν τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς, γιὰ τὶς ἀνατροπὲς ποὺ συνέβησαν, σχετικὰ μὲ τὸ πῶς αὐτὰ τὰ πρόσωπα ἐπροτάθησαν καί, τελικῶς, ἐπεβλήθησαν, ἀλλὰ καὶ προεβλήθησαν, ὡς …ἀδιαπραγμάτευτα, ἀλλὰ καὶ ὡς τὰ πλέον ἐνδεδειγμένα. 
Καὶ τὰ παρέκαμψα ὅλα αὐτὰ διότι στόχος μας, αὐτὴν τὴν περίοδο, δὲν γίνεται νὰ εἶναι ἡ διχόνοια ἀλλὰ ἡ ἑνότης.
Κατὰ κοινὴ ὁμολογία τῶν πολιτικῶν ἀναλυτῶν δὲ ἀναγνωρίζεται εὔκολα ἡ -ἔμμεσος ἀλλὰ πασιφανής- ἐμφάνισις τοῦ Φραγκούλη ὡς …ἐλπιδοφόρου κομματάρχου. Ἑνὸς …ἐλπιδοφόρου κομματάρχου ποὺ διετέλεσε μνημονιακὸς ὑπουργός, σὲ ὑπηρεσιακὴ μνημονιακὴ κυβέρνησιν. Κοινῶς ὁ ἐν ἀποστρατίᾳ στρατηγὸς Φράγκος Φραγκούλης θεωρεῖ (καὶ ὀρθῶς) ἐθνικὴ ἀπειλὴ τὴν σκοπιανὴ παραφιλολογία, ἀλλὰ συμφωνεῖ μὲ τὰ μνημόνια ποὺ δουλοποιοῦν ὅλους τοὺς Ἕλληνες.
Τί νά πῶ; Συνέχεια