Ὁ Αὐτομέδων καὶ τὰ ἄλογα τοῦ Ἀχιλλέως

Automedon with the Horses of Achilles, Henri Regnault,1868

Automedon with the Horses of Achilles, Henri Regnault,1868

    Ἡ Ποδάγρη ἦταν μία ἀπὸ τὶς Ἄρπυιες.
Ἀπὸ τὴν ἕνωσή της μὲ τὸν Ζέφυρο, ἔφερε στὸν κόσμο τὸν Ξάνθο καὶ τὸν Βάλιο, τὰ δύο ἀθάνατα ἄλογα τοῦ Ἀχιλλέως.

«τῷ δὲ καὶ Αὐτομέδων ὕπαγε ζυγὸν ὠκέας ἵππους  Ξάνθον καὶ Βαλίαν, τὼ ἄμα πνοιῇσι πετέσθην,  τοὺς ἔτεκε Ζεφύρῳ ἀνέμῳ Ἄρπυια Ποδάγρη  βοσκομένη λειμῶνι παρὰ ῥόον Ὠκεανοῖο» Ἰλ. 16, 150 Συνέχεια

Ὁ Πλάτων στὸ Σούνιο

Ὁ Πλάτων στὸ Ἀκρωτήριο τοῦ Σουνίου, ἀνάμεσα στοὺς μαθητές του.

Platon sur le Cap Sunium au milieu de ses disciples.
Plato on Cape Sunium among his disciples.

Πρῶτος ἀναφέρεται στὸ Σούνιο ὁ Ὅμηρος (Ὀδύσσεια, γ΄ 278), περιγράφοντάς το ὡς τὸ «ἱερὸ ἀκρωτήριο τῶν Ἀθηναίων». Ὁ Ἡρόδοτος (6,87) μᾶς πληροφορεῖ ὅτι κάθε τέσσερα χρόνια οἱ Ἀθηναῖοι ὀργάνωναν ἐκεῖ μεγάλη γιορτή. Τὸ ἱερὸ τοῦ Ποσειδῶνος μνημονεύουν οἱ τραγικοὶ ποιητὲς Εὐρυπίδης καὶ Σοφοκλῆς καὶ ὁ κωμικὸς Ἀριστοφάνης.

Συνέχεια

Δίας καὶ Θέτις

Πίνακας τοῦ J.A.D. Ingres: 1811.
Musée Granet, Aix-en-Provence, France.


καί ῥα πάροιθ’ αὐτοῖο καθέζετο, καὶ λάβε γούνων
σκαιῇ, δεξιτερῇ δ’ ἄρ’ ὑπ’ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα

Συνέχεια

Ὁ Πολύφημος δέν ἦταν μονόφθαλμος!!! (ἀναδημοσίευσις)

Μήπως τελικῶς μᾶς προκύψῃ κάπως ἔτσι ὁ Πολύφημος; Λέτε νά ξέχασε καί τό κέρατο ὁ Ὅμηρος;

Μήπως τελικῶς μᾶς προκύψῃ κάπως ἔτσι ὁ Πολύφημος; Λέτε νά ξέχασε καί τό κέρατο ὁ Ὅμηρος;

Ἔχω μάθει ὅταν ἰσχυρίζομαι κάτι νὰ μπορῶ νὰ τὸ ἀποδείξω καὶ νὰ τὸ τεκμηριώσω.
Σήμερα λοιπὸν ἀπεφάσισα νὰ σας παρουσιάσω τὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν Ὀδύσσεια τοῦ Ὁμήρου, ποὺ οὐσιαστικῶς καταῤῥίπτουν τὸν μῦθο περὶ μονοφθαλμίας τοῦ Κύκλωπος Πολυφήμου.

Κατ’ ἀρχὰς ὁ Κύκλωψ εἶναι αὐτὸς ποὺ διαθέτει κύκλο+ὀπὴ ἢ ποὺ κυκλικῶς ὀρᾶ (ἐποπτεύει). Δῆλα δή, αὐτὸς ποὺ ἢ διαθέτει ὀφθαλμοὺς κυκλικούς, (πόσοι ἄρα γέ ἀπό ἐμᾶς διαθέτουν κυκλικούς ὀφθαλμούς;) στρογγυλούς ἢ αὐτὸς ποὺ μπορεῖ καὶ κυκλικῶς βλέπει. Δῆλα δή, σὲ καμμίαν περίπτωσιν τὸ ὄνομά του δὲν δηλώνει μονοφθαλμία!
Ἀπό ποῦ μᾶς προέκυψε αὐτή ἡ ἐκδοχή;
Χάνεται κάπου στὰ βάθη τῶν …συμφορῶν καὶ τῶν καταστροφῶν τῆς Ἑλληνικῆς γραμματείας. Κάποιος, κάπου, κάποτε τὸ ἔγραψε κι ἀπὸ τότε, ἀντὶ νὰ ἀνατρέχουμε στὸν Ὅμηρο οἱ μελετητές, παπαγαλίζουμε αὐτὴν τὴν βλακεία.
Συνέχεια

Βατραχομυομαχία-Μυοβατραχομαχία-Μυομαχία

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

 

ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑ/ΜΥΟΒΑΤΡΑΧΟΜΑΧΙΑ/ΜΥΟΜΑΧΙΑ

Τὸ ἔργον, συγκείμενον ἀπὸ 303 στίχους, εἶναι παρῳδία σκηνῶν τῆς Ἰλιάδος τοῦ Ὁμήρου.
Μέχρι καὶ τὸν 2ο π.Χ., αἰῶνα ἐθεωρεῖτο ἔργον τοῦ Ὁμήρου, ὡρισμέναι ὅμως πηγαὶ μνημονεύουν ὡς δημιουργὸν τὸν Πίγρητα τὸν Ἁλικαρνασσέα. Ὡστόσον ἡ πρώτη ἐκδοχὴ δὲν εἶναι ὀρθή. Τὸ ὑλικὸν εἶναι εἰλημμένον ἀπό τινος Αἰσώπείου μύθου.
Συνεπῶς εἶναι σύνθεσις μεθομηρικὴ τοῦ 6ου ἢ τοῦ 5ου π.Χ., αἰῶνος ἢ καὶ μεταγενεστέρα.
Ἡ δευτέρα ἐκδοχὴ ἦτο γνωστὴ εἰς Ῥωμαίους συγγραφεῖς (Martialis, Statius).
Τὸ ἔργον ἀπετέλεσε πρότυπον μιμήσεως εἰς τὸν Θεόδωρον Πρόδρομον (Φτωχοπρόδρομον), τὸν συνθέσαντα τὸ ἔργον Γαλεομυομαχία ἢ Κατομυομαχία.
Συνέχεια

Νὰ τὸ προσέξουμε αὐτὸ μὲ τὶς καύσεις τῶν νεκρῶν!!!

Νὰ τὸ προσέξουμε πολύ!
Διότι οἱ πεποιθήσεις μας ἀφοροῦν ΜΟΝΟΝ σὲ ἐμᾶς κι ὄχι στὸ σύνολον τῆς κοινωνίας.
Διότι ἐγὼ ψηφίζω τὸν Ἄλφα, ἐσὺ τὸν Βῆτα κι ὁ ἄλλος τὸν Γάμα.
Διότι μεγαλώσαμε σὲ διαφορετικὰ περιβάλλοντα καὶ μὲ διαφορετικὲς ἀνάγκες.
Διότι ἀλλοιῶς ἐγὼ ἀντιλαμβάνομαι τοὺς Νόμους τῆς Φύσεως κι ἀλλοιῶς ἐσύ.
Διότι τὰ δικά μου «πιστεύω» εἶναι τελείως διαφορετικὰ ἀπὸ τὰ δικά σου!!!
Διότι τὰ ἔθιμά μου καὶ τὰ δικά σου εἶναι σὲ ἄλλες βάσεις δομημένα. Συνέχεια