Ξετρυπώνοντας ἱστορικὲς λεπτομέρειες (πίσω ἀπὸ τὰ γεγονότα)

Ὅταν ἡ RyanAir ξεφορτώνῃ (καὶ ξεφορτώνεται)
συμπατριῶτες μας στὴν ῥουμανικὴ Τιμισοάρα
εὐκαιρία νὰ θυμηθοῦμε καὶ λίγη Ἱστορία… 

Γιὰ ἱστορικοὺς λόγους νὰ σᾶς θυμήσω ὅτι ἡ Τιμισοάρα ἦταν κάποτε μία ὄμορφη πόλις τῆς Ῥουμανίας, τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Τσαουσέσκου, ὑποβάλλοντας σὲ βασανιστικὴ λιτότητα τοὺς κατοίκους τῆς χώρας, κατάφερε νὰ μηδενίσῃ ἐντελῶς τὸ ἐξωτερικό της χρέος! Συνέχεια

Ἡ ἐν ψυχρῷ ἐκτέλεσις ἑνὸς πατριώτου ἡγέτου

Κάποιες σκέψεις μὲ ἀφορμὴ τὰ «ἐπετειακὰ» δημοσιεύματα δεξιοφιλελέδων γιὰ τὴν ἐκτέλεση τοῦ ζεύγους Τσαουσέσκου.

Ὁ τρόπος θανάτου ἑνὸς ἀνθρώπου παίζει μεγάλο -πλὴν ἀνομολόγητο τὶς περισσότερες φορὲς- ῥόλο στὴν ὑστεροφημία του. Ὁ Τσαουσέσκου ἦ ταν ὁ μόνος ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τοῦ καταῤῥεύσαντος Ἀνατολικοῦ Μπλὸκ ποὺ ηὗρε βίαιο τέλος, προσῆκον περισσότερο στὰ τριτοκοσμικὰ ἤθη ἑνὸς regime change στὴν Ἀσία ἢ τὴν Ἀφρική. Συνέχεια

Φάκα μᾶς στήνουν; (β)

Τί ἑτοιμάζουν;
Τὰ εἴπαμε ἤδη…

Συνέχεια

Θρῆνοι καὶ ἐθνικὲς ἑορτὲς στὰ στρατόπεδα τῆς Ῥουμανίας

Ῥουμανία 1948.
Ἑλληνόπουλα ξυπόλητα σὲ στρατόπεδον «φιλοξενίας» τοῦ ΚΚΕ, φωτογραφίζονται ἀπὸ Γάλλο φωτογράφο

Ἡ 25η  Μαρτίου, ὁ Μπελογιάννης, ὁ Στάλιν καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ Παιδομαζώματος!

Στὸ μικρὸ ἀπόσπασμα ποὺ ἀκολουθεῖ, ἡ μικρὴ Εἰρήνη Δαμοπούλου ἀπὸ τὸν Ἅγιο Δημήτριο Καστοριᾶς, ὅμηρος τῶν κομμουνιστῶν (μαζὺ μὲ τὴν μητέρα της καὶ τὸν ἀκόμη μικρότερο ἀδελφό της) στὴν Κοινότητα τοῦ ΚΚΕ, ὑπὸ τὸν Κώώστα Λουλέ, στὴν Φλωρίκα τῆς Ῥουμανίας, ἐξιστορεῖ πότε ἐγίνετο ὁ ἐορτασμὸς τῆς 25ης Μαρτίου καὶ πῶς τοὺς προέβαλαν τὸν θάνατο τοῦ Στάλιν καὶ τοῦ Νίκου Μπελογιάννη.
Συνέχεια

Ῥουμανική ἐπανάστασις;

Πρέπει νὰ εἴμαστε λίγο …ἐπιφυλακτικοὶ μὲ τὸ τὶ συμβαίνει στὴν Ῥουμανία, καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τὸ ποιοὶ τὸ ὀργανώνουν, ὅλο αὐτό, πρὶν ἀρχίσουμε τοὺς διθυράμβους γιὰ τὸν λαὸ τῶν Ῥουμάνων.

Συνέχεια

Δημοκρατίας μαθήματα ἀπὸ Ἕλληνες καὶ Ῥουμάνους

Ἕλληνες καὶ Ῥουμάνοι, σὲ κοινὰ μαθήματα Δημοκρατίας, στὸ Ἄμστερνταμ τῆς Ὁλλανδίας

Μία ἰδιαιτέρα εἰκόνα παρουσιάζει ἡ πόλις τοῦ Ἄμστερνταμ τὸν τελευταῖο καιρό.
Ἐδῶ κι ἀρκετὲς ἡμέρες, κάθε βράδυ, μαζεύονται στὴν πλατεία τοῦ Dam ἑκατοντάδες Ῥουμάνοι μὲ σημαῖες, συνθήματα καὶ τραγούδια! Ἔρχονται κάθε βράδυ, μετὰ ἀπὸ τὶς δουλειές του, γιὰ νὰ συμπαρασταθοῦν στοὺς συμπατριῶτες τους, ποὺ διαδηλώνουν στὸ Βουκουρέστι ἐνάντια στὴν διαφθορά!

Συνέχεια