Ξεκίνησε ἡ διάλυσις τῆς Τουρκίας

Κατόπιν τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων ποὺ ἔγιναν γνωστὰ τὴν 1η Ἀπριλίου, ἡ Κρατικὴ Ἐπιτροπὴ Ἐκλογῶν τῆς Τουρκίας, ἀνεκοίνωσε, ἐπισήμως καὶ ὁρισιτκῶς, τὴν ἧττα τοῦ Ἐρντογὰν καὶ στὴν Κωνστναντινούπολη!!!
Τὸ ἐν λόγῳ ἀποτέλεσμα μετέδωσαν καὶ οἱ Ῥῶσσοι, ἂν καὶ τὸ κόμμα τοῦ Ἐρντογᾶν τὸ ἀμφισβητοῦσε, ὑποστηρίζοντας πὼς ὑπῆρξε νοθεία μὲ τὰ ἄκυρα ψηφοδέλτια.
Συνέχεια

Ὁ «Νονὸς» καὶ ἡ Συρία

Ἐὰν προεκάλεσε μίαν φορὰ παγκόσμιο ἔκλπληξη ἡ ἀπόφασις Τρὰμπ νὰ ἀποσύρῃ τὰ ἀμερικανικὰ στρατεύματα ἀπὸ τὴν Συρία, μὲ σκοπὸ ἡ Τουρκία νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν ῥόλο τῶν ΗΠΑ στὴν περιοχή, προεκάλεσε δύο φορὲς ἔκπληξη τὸ πόσο γρήγορα ἀπήντησε ὁ ῥωσσικὸς παράγων, σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Ἄσαντ. Συνέχεια

Βλέπεις τόσην ἀγάπη κι ἀναρωτιέσαι…

…γιὰ τὸ ποῦ τὴν ἔκρυβαν!!!

Βλέπεις καὶ μίαν ἀποφασιστικότητα στὰ μάτια τους…
…καὶ μεγαλώνουν οἱ ἀπορίες σου… Εἶναι ἀποφασισμένοι ὅλοι αὐτοὶ γιὰ τὸν ἴδιο σκοπὸ ἢ γιὰ διαφορετικούς…;;;
Συνέχεια

Δὲν ἔχει «μπέσα» ὁ Τοῦρκος

Σχετικὰ μὲ τὴν Τουρκία καὶ τὴν διαφαινομένη ἀλλαγὴ πλεύσεώς της, τὸ σημαντικότερο ἴσως θέμα τῶν ἡμερῶν.

Εἶναι πιὰ προφανὲς πὼς πίσω ἀπὸ τὸν τουρκικὸ «τσαμπουκά» πρὸς τοὺς Ἀμερικανούς,κρύβεται κάτι βαθύτερο.
Ὅλα δείχνουν πὼς ὑπάρχει «πλάνο Β» καὶ μάλιστα καλὰ προσχεδιασμένο. Συνέχεια

Φοβοῦνται οἱ Τοῦρκοι τό μένος τῶν Η.Π.Α.;

Πρέπει νὰ ἔχουν …«κλάση πολὺ μαλλί» οἱ Μογγόλοι τὶς τελευταῖες ἡμέρες…

Δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί εντελώς σχετική νύξη να έχει γίνει και από αμερικανικής πλευράς (Βαθὺ κωλ@δακτυλάκι), ή απλά, η ανάγκη για εξεύρεση συμμάχων στην πιο δύσκολη στιγμή της Τουρκίας τις τελευταίες δεκαετίες, να έκανε τον Ερντογάν να προβλέψει ότι θα μπορούσε να βρει την υπόθεση μπροστά του και να προχώρησε σε προληπτικό μέτρο αποφορτίσεως της καταστάσεως. Συνέχεια

Ὥρα πληρωμῆς γιὰ τὴν Τουρκία

Σὲ μία τελεία καταιγίδα ἐξελίσσεται ἡ κρίσις στὴν Τουρκία.

Ὅσο καὶ νὰ προσπάθῃ ὁ Ἐρντογαν νὰ ἀναφέρεται στὴν δύναμη τοῦ «Ἀλλᾶχ», ὡς ἀνωτ;ρα τοῦ ἀμερικανικοῦ δολλαρίου, προσπαθώντας νὰ τονώσῃ τὸ ἐθνικὸ φρόνημα, ἡ πραγματικότης εἶναι ἀμείλικτος.
Τὰ χρόνια τῆς «τρελλῆς» ἀναπτύξεως τελειώνουν ἀπότομα. Συνέχεια