Βενιζελικὲς μυστικὲς «φιλοξενίες» (ἀρχαιοκαπήλων) Ἄγγλων!!!

1916: Ἄγγλοι ἀρχαιοκάπηλοι στὴν Ἀμφίπολη

Συνέχεια

Φιλελληνισμὸς ἔμπρακτος

Καὶ φιλανθρωπισμός, θὰ προσέθετα.
Καὶ κοινὴ λογική.
Καὶ στοιχειώδης ἀξιοπρέπεια…
Αὐτὰ ὅμως ἀπὸ Ἰαπωνία μεριά, καθὼς καὶ λίγο ἀπὸ κάποιους Ἀμερικανούς.
(Καὶ τὸ ἐννοῶ… Διότι ἂν καὶ μόνον ἕνας Ἰάπων εὑρέθη ἐκεῖ, τὶς ἡμέρες ποὺ τὸ αἷμα ἔῤῥεε στὴν θάλασσα, ἔπραξε τὸ αὐτονόητον. Ἀντιθέτως δὲν ἦσαν ὅλοι οἱ Ἀμερικανοὶ ποὺ τὸν ἐμιμήθησαν!!! Τμῆμα τους καὶ μόνον!!!)

Μά, παραλλήλως σαπροφυτισμός, παρασιτισμὸς καὶ ἀνθελληνισμὸς ποὺ κορυφώνετο σὲ κάθε ἐπίπεδον!!!
Συνέχεια

Βενιζελικὸ Ἀνάθεμα

Σὰν σήμερα τὸ 1916 ἔγινε τὸ «Ἀνάθεμα» τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως:

Βενιζελικὸ Ἀνάθεμα

Ὀγκώδης ἀντιβενιζελικὴ πορεία μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο κατευθύνεται στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως γιὰ νὰ ἀναθεματίσῃ τὸν «ὁλετῆρα» τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου Ἐλευθέριο Βενιζέλο. Ἐκεῖ ὁ κάθε διαδηλωτὴς ἔριχνε μία πέτρα καὶ ἐπανελάμβανε τὴν κατάρα τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Θεοκλήτου κατὰ τοῦ Βενιζέλου. «Κατὰ Ἐλευθερίου Βενιζέλου φυλακίσαντος ἀρχιερεῖς καὶ ἐπιβουλευθέντος τὴν βασιλείαν καὶ τὴν πατρίδαν, ἀνάθεμα ἔστω». Συνέχεια

Μὴν ἐγγίζεται τοὺς …«ἐθνάρχες»!!!

Η σημερινή Βουλή δεν είναι παρά μία θεατρική παράσταση, μία οπερέτα, εἰκονικῆς διακυβερνήσεως των γόνων της συμμορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Μὴν ἐγγίζεται τοὺς ...«ἐθνάρχες»!!!2 Συνέχεια

Οἱ συνέπειες τοῦ Διχασμοῦ

Οἱ συνέπειες τοῦ ΔιχασμοῦΟ Δ. Μιχαλόπουλος γράφει για την ελληνική εμπλοκή στον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο εξετάζοντας τον ρόλο του Ι. Μεταξά, την αλήθεια και τις απλουστεύσεις για τα αγγλικά συμφέροντα, την αποδυνάμωση του πολεμικού μας στόλου και το ζήτημα της Θεσσαλονίκης Συνέχεια

Ἦταν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος Ἕλλην;

Ἦταν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος Ἕλλην;2Πολλὲς φορές, ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, «σκοντάφτω» σὲ διάφορα στοιχεῖα ἤ τοποθετήσεις, ποὺ φέρουν τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο ὡς …«περιούσιο» σιωνιστή, ἀπολύτως ἀνθέλληνα καὶ ὁπωσδήποτε οὐδόλως Ἕλληνα.
Οἱ θαυμαστές του, ἀπὸ τὴν ἄλλην, εἶναι πολλοί, γιὰ νὰ τοὺς ἀγνοήσουμε, καθὼς πολλὰ εἶναι κι ἐκεῖνα τὰ διφορούμενα στοιχεῖα, ποὺ ἀπὸ μίαν ὀπτικὴ θὰ μποροῦσαν νὰ τὸν ἐντάξουν ἁπλῶς στὴν κατηγορία ἐκείνων τῶν πολιτικῶν ποὺ κατὰ καιροὺς κάνουν καὶ κάποια  …λαθάκια, ποὺ …«ὅλως συμπτωματικῶς» χρειάζονται γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν σιωνιστικὰ συμφέροντα!!! Συνέχεια