Δυστυχῶς τὸ κακὸ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ …1821!!!

Δυστυχῶς τὸ 1821 δὲν εἴχαμε τὴν κατάλληλο ἡγεσία. Εἴχαμε τὸν Μαυροκορδάτο καὶ τὸν Κωλέττη. Συνέχεια

Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλᾷ ἀπὸ τοὺς συντρόφους μας…

Ὁ Κολοκοτρώνης στὴν ἀρχὴ τοῦ Εἰκοσιένα, στὸ τραπέζι ἐπάνω, ὅταν ἤθελε νὰ πιῇ κρασί, ἔλεγε συχνά: 

Συνέχεια

Ἐνθυμούμενοι τοὺς λεβέντες Κολοκοτρωναίους…

Ἐπεὶ δὴ τὸ ζήτημα τῆς  μνήμης μας εἶναι κάπως …ἀπροσδιόριστον…
Κι ἐπεὶ δὴ κάποιοι, κάποτε, μὲ ἐντολὲς ΕΛΙΑΜΕΠ (βλέπε καὶ βερέμη, τατσόπουλο καὶ ΣΚΑεΙ-γάιδαρο-  ἐπεχείρησαν νὰ μᾶς
ἀλλοιώσουν τὸ ἱστορικὸ καὶ τὸ ἀντιληπτικόν μας ἐπίπεδον…
Κι ἐπεὶ δὴ βασικός σκοπός τους, κατὰ κύριον λόγο, ἦταν νὰ ἀποδομηθῇ ὁ Γέρος μας στὶς συνειδήσεις μας…
…εἴπαμε νὰ ἀναδημοσιεύσουμε ἕνα κείμενον ποὺ ἀπεδείκνυε τὶς μεθοδεύσεις τους μὰ καὶ  τὸ …ἦθος (;;;) τους.
Συνέχεια

Ἱερὸς τοῦ Κλέπτου Ἀγὼν

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ ἀπομνημονεύματα τοῦ Κολοκοτρώνη

«Τὸ «κλέπτης» ἦτον καύχημα. Ἔλεγε «εἶμαι κλέπτης» καὶ ἡ εὐχὴ τῶν πατέρων ἑνὸς παιδιοῦ ἦτον νὰ γίνη κλέπτης. Συνέχεια

Ὧρες ἐθνικῆς ντροπῆς…

26 Μαΐου 1834. Ἡμέρα Ντροπῆς γιὰ τὸν Ἑλληνισμό.
Καταδίκη εἰς θάνατον τοῦ Κολοκοτρώνη, μὲ δάκτυλο τῶν Γερμανῶν!

Ὁ Κολοκοτρώνης, ὅταν ἄκουσε κάποιον νὰ τοῦ λέῃ: «ἄδικα σὲ σκοτώνουν, στρατηγέ», ἀπήντησε: «Γι’ αὐτό λυπᾶσαι; Καλλίτερα ποὺ μὲ σκοτώνουν ἄδικα, παρὰ δίκαια!».

Συνέχεια

Ὅταν οἱ ἡγέτες ἔχουν τὸ ἀνάστημα νὰ ποῦν ΟΧΙ!

Όταν οι ηγέτες έχουν το ανάστημα να πουν ΟΧΙ. Στον λαό.

______________________________

Όταν έφθασε ο Δημήτριος Υψηλάντης στην επαναστατημένη Ελλάδα, ο λαός τον υπεδέχθη με ενθουσιασμό. Του ανεγνώρισε αμέσως όλες τις αρετές του λαοπρόβλητου αρχηγού. Στο πρόσωπό του είδαν τον ηγέτη που θα έφερνε την ελευθερία στο Γένος. «Καλώς ήρθες αφεντικό!» του φώναζαν όπου πήγαινε.
Υπήρχε όμως ένα σοβαρό πρόβλημα: Οι πρόκριτοι και οι κοτζαμπάσηδες. Αμέσως αντιλήφθηκαν ότι ο πρίγκιπας συνιστούσε απειλή για την δύναμη και τα προνόμιά τους. Επιχείρησαν να κάνουν διαπραγμάτευση μαζί του. Εκείνος αρνήθηκε.
Ο λαός και ο στρατός, μπροστά στον φόβο να φύγει ο Υψηλάντης και να τους εγκαταλείψει, εξαγριώθηκαν.

Συνέχεια