Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλᾷ ἀπὸ τοὺς συντρόφους μας…

Ὁ Κολοκοτρώνης στὴν ἀρχὴ τοῦ Εἰκοσιένα, στὸ τραπέζι ἐπάνω, ὅταν ἤθελε νὰ πιῇ κρασί, ἔλεγε συχνά: 

Συνέχεια

Ἱερὸς τοῦ Κλέπτου Ἀγὼν

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ ἀπομνημονεύματα τοῦ Κολοκοτρώνη

«Τὸ «κλέπτης» ἦτον καύχημα. Ἔλεγε «εἶμαι κλέπτης» καὶ ἡ εὐχὴ τῶν πατέρων ἑνὸς παιδιοῦ ἦτον νὰ γίνη κλέπτης. Συνέχεια

Ἡ δίκη τοῦ Κολοκοτρώνη

5 Ἰανουαρίου 1825 παραπέμπεται σὲ δίκη ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Ἡ ἀναίτια σύλληψις τοῦ Κολοκοτρώνη χωρὶς νὰ τηρηθῇ κανενὸς εἴδους δικονομικῆς διαδικασίας (κατηγορητήριο-δίκη-καταδίκη) καὶ ἡ φυλάκισὴ του στὴν Ἱ.Μ. Προφήτη Ἡλία στὴν Ὕδρα, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὁ Αἰγύπτιος Ἱμπραῆμ ἔκανε ἀπόβαση στὴν Συνέχεια

Ὁ Κολοκοτρώνης ἀπαντᾶ! (ἀναδημοσίευσις)

Ἀναδημοσιεύω μερικὰ ἀφιερώματα γιὰ τὸ …«ἀγαπημένο μας ΕΛΙΑΜΕΠ» καὶ τὴν «ἱστορία τοῦ ΣΚΑΙ(γάιδαρο)» πρὸ κειμένου νὰ …φρεσκάρουμε τὴν μνήμη μας.

Κύριε («ἱστορικέ») Βερέμη. Κι ἐσεὶς οἱ σύμβουλοί του καὶ συνεργᾶτες του. Ἐὰν πράγματι γνωρίζετε γράμματα, διαβᾶστε τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα. Πιστεύω ὅτι θ σς βοηθήσῃ διαιτέρως.

Ἴσως ὅμως νὰ σᾶς δυσκολεύῃἡ γλώσσα τοῦ Γέρου κάπως….

Νὰ βοηθήσω λοιπόν λίγο. Ἔχουμε καὶ λέμε:

1ον . Τὴν λέξι  «μπέσα» τὴν ἔχετε ἀκούσει ποτέ; Εἶναι μία συνήθεια ποὺ εἶχαν ( κι εὐτυχῶς ἀκόμη ἔχουν) κάποιοι ἄνθρωποι,  κυρίως ἄντρες, καὶ φορ στν τήρησι το λόγου ποὺ  Συνέχεια

Γιατί οἱ Ἥρωες τῆς Ἑλλάδος, ἔχουν καί συνέχεια…

«Εἰς τὸν τόπο τοῦτο, ὁποὺ ἐγὼ πατῶ σήμερα, ἐπατοῦσαν καὶ ἐδημηγοροῦσαν τὸν παλαιὸ καιρὸ ἄνδρες σοφοί, καὶ ἄνδρες μὲ τοὺς ὁποίους δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ συγκριθῶ καὶ οὔτε νὰ φθάσω τὰ ἴχνη των.
 
Ἐγὼ ἐπιθυμοῦσα νὰ σᾶς ἰδῶ, παιδιά μου, εἰς τὴν μεγάλη δόξα τῶν προπατόρων μας, καὶ ἔρχομαι νὰ σᾶς εἰπῶ, ὅσα εἰς τὸν καιρὸ τοῦ ἀγῶνος καὶ πρὸ αὐτοῦ καὶ ὕστερα ἀπ᾿ αὐτὸν ὁ ἴδιος ἐπαρατήρησα, καὶ ἀπ᾿ αὐτὰ νὰ κάμωμε συμπερασμοὺς καὶ διὰ τὴν μέλλουσαν εὐτυχίαν σας, μολονότι ὁ Θεὸς μόνος ἠξεύρει τὰ μέλλοντα.
 
Σιγὰ διαβάτη…

Στάσου μίαν στιγμή…
Κῦττα! Κῦττα καλά! Ἀναγνώρισε!!!
Ἐδῶ κοιμᾶται ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ!
Ὁ Γέρος μας.
Αὐτὸς ποὺ ἐὰν δὲν ὑπῆρχε, σήμερα θὰ ἤσουν ἀκόμη ῥαγιᾶς…
Στάσου μία στιγμή… Σκέψου… Θυμήσου…
Συνέχεια