Δόξα καὶ τιμὴ στοὺς Σαουδάραβες φονιάδες!!!

Ἐλικόπτερο Ἀπάτσι τῆς Σαουδαραβικῆς Συμμαχίας ἐπετέθη κατὰ βάρκας προσφύγων, ποὺ κατευθύνοντο ἀπὸ τὴν Ὑεμένη πρὸς τὸ Σουδάν, στὸ στενὸ Bab al-Mandeb, προκαλώντας τὸν θάνατο 42 (πραγματικῶν) προσφύγων….. Συνέχεια

Θυμάτων βασικὴ ἐκπαίδευσις…

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ κεντρικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως (Hot Spot τὰ λέμε …«νεοελληνικά!!!), κάποιος Ἕλλην, ἄνεργος γιὰ μῆνες, ποὺ προσελήφθη ἐκεῖ ὡς συμβασιοῦχος γιὰ τὴν καθαριότητα, ἐκκλήθη  ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνο τοῦ στρατοπέδου γιὰ νὰ δεχθῇ ἔντονες παρατηρήσεις, ἐπεὶ δὴ τὰ ἀποχωρητήρια τοῦ στρατοπέδου ἦσαν πολὺ βρώμικα.
Τὰ ἀποχωρητήρια αὐτά, μετὰ δεκαώρου συνεχοῦς ἐνασχολήσεως, ὁ ἐν λόγῳ συμπατριώτης μας, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου καὶ μέτρου ἐπανάληψιν τῆς διαδικασίας, ἠρνήθη νὰ τὰ ξανα-καθαρίσῃ, ἐφ΄ ὄσον «οἱ μουσουλμᾶνοι δὲν σταματοῦν νὰ βρωμίζουν».
Ἡ ὑπεύθυνος τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μία βαθύτατα «ἀλληλέγγυα» καὶ «ἀνθρωπίστρια» μανδάμ, μὴ ἀνεχομένη τὸν …«ῥατσισμό» τοῦ συμπατριώτου μας, τὸν ἀπέλυσε. Συνέχεια

«Ἡ δημοκρατία καὶ ἡ ἐλευθερία στὸ μονοπάτι τοῦ θανάτου! Τὸ Ἰσλὰμ ἔρχεται!»

Πῶς μπορεῖ μία ταινία νά γίνῃ ἀφορμή γιά τόσα ἐγκλήματα καί τόσες διαδηλώσεις κι ἐκφράσεις βίας ἀνά τόν πλανήτη; 
Πῶς δικαιολογεῖται μία τέτοια ἀντίδρασις ἀπό τόσες χιλιάδες φανατικῶν (καὶ μή) ἰσλαμιστῶν, κατά ΕὐρωπΕων κυρίως;
Πῶς ἐξηγεῖται ἡ ὕπαρξις ἐνός θέματος τέχνης νά ἐγείρῃ τόσες ἀντιπαραθέσεις;

Συνέχεια

Μουσουλμανικό μένος ἐναντίον τοῦ Δυτικοῦ κόσμου

Οἱ ὑποκινούμενες ἐξεγέρσεις σέ ὅλο τόν ἀραβικό κόσμο ἔχουν φθάσει σέ ἐπικίνδυνο σημεῖο. Αὐτό πού γίνεται στίς χῶρες τῆς «Ἀραβικῆς Ἀνοίξεως», δέν ἔχει προηγούμενο. 

Βία, αἷμα, θάνατος, μουσουλμανικό μένος ἐναντίον τοῦ δυτικοῦ κόσμου….Ὅλα εἶναι, ἕτοιμα καί στημένα γιά νά ἀρχίσῃ τό «πανηγύρι»….

Τύνιδα, Σουδάν, Νιγηρία, Αἴγυπτος, Λιβύη, Λίβανος, ἀκόμα καί στήν Ἰνδία οἱ διαδηλωτές συγκρούονται μέ τήν ἀστυνομία, εἰσβάλλουν στίς πρεσβεῖες καί ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ κατάστασις σέ λίγο θά εἶναι ἐκτός ἐλέγχου. 

Αὐτοί εἶναι ἄγριοι. Δέν καταλαβαίνουν παρά μόνο Συνέχεια

Ἔρχεται καί ὁ ἑπόμενος πόλεμος;

Τήν παρακάτω εἴδησι μᾶς τήν ἔστειλε ἡ καλή φίλη Ἑλένη. Θά κάνω μιά «μετάφρασι» τῶν λεγομένων στό ταινιάκι. Ζητῶ συγγνώμη ἐκ τῶν προτέρων γιά τά Ἀγγλικά μου….Λοιπόν: Συνέχεια

Πλήρης ἀλλαγή συνόρων, ὑποδεικνύεται ἀπό τήν ΠΡΑΒΝΤΑ;

Τό σενάριο (φέρνει καί λίγο σὲ ἐπιστημονική φαντασία) λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του πολλές παραμέτρους, παρουσιάζοντας ὅμως τὰ πράγματα κάπως πιό …ἁπλᾶ ἀπό ὅσο πραγματικά εἶναι!

Θὰ ἦταν πολύ εὐχάριστο γιὰ ἐμᾶς νὰ πετούσαμε διά παντός τούς Τούρκους ἐκτός Κύπρου καὶ νὰ ἡσύχαζε τό κεφάλι μας ἀπό τὸν ἀχόρταγό τους ἐπεκτατισμό! Ἐὰν  ὅμως δὲν συντρέξουν ταὐτοχρόνως πολλὲς “συμπτώσεις” τότε, παραμένουμε στὰ σεναριακά ἐπίπεδα!

Ἐκτός φυσικά ὅλων ὅσων πιστεύω γιὰ τὸ ἐὰν μποροῦμε καὶ τί μποροῦμε, γιὰ τὸ ποιοὶ εἲμαστε καὶ ποιοὶ θὰ μπορούσαμε νὰ εἲμαστε… Ὅπως καὶ γιὰ τὸ τί θέλουμε ἢ τί θὰ ἔπρεπε νὰ θέλουμε… Ἄς εἴμαστε,  συνειδητοποιημένοι, προσγειωμένοι καὶ  ἕτοιμοι γιὰ ὅσα ἀπαιτηθοῦν!

Συνέχεια