Βουλγαρικὲς κτηνωδίες στὰ Κομνηνὰ Ξάνθης

 Κτηνωδίες τῶν Βουλγάρων τῆς περιόδου 1940-1944.

Ὃ Βουλγαρικὸς στρατὸς κατοχῆς στὶς 12 Ἰουνίου 1944 συγκέντρωσε 800 ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῶν Κομνηνῶν Ξάνθης στὴν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ, γιὰ νὰ τοὺς ἐκτελέσῃ. Συνέχεια

Χαρὲς ΠαΣοΚικοῦ τύπου γιὰ τὸν Τσίπρα στὴν Ξάνθη

Μνῆμες «σοσιαλισμοῦ» καὶ ΠΑΣΟΚ στὸ Ἐράσμιο Ξάνθης!

Μνῆμες καὶ εἰκόνες τοῦ 1980 καὶ περιόδου ΠαΣοΚ μᾶς θύμισε ὁ Τσίπρας μὲ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ χωριὸ Ἐράσμιο τῆς Ξάνθης, μὲ σκηνικὰ Χαβάης, ὅπου οἱ κάτοικοι περίμεναν νὰ τὸν ἐστολίσουν μὲ …λουλούδια κι ἀνοικτὲς ἀγκαλιές!

Συνέχεια

Διότι ὁ Μᾶνος ἦταν πρῶτα πρῶτα στοχαστής…

Μὲ ἔνα τυχαῖο κείμενο τοῦ Μάνου Χατζηδάκι ἄρχισε ἡ ἡμέρα σήμερα!
Ἀπὸ τὶς πρῶτες ἀκόμη γραμμὲς μὲ συνεπῆρε ὁ λόγος καὶ τὸ ὕφος τοῦ μεγάλου αὐτοῦ μουσικοῦ καὶ στοχαστοῦ μας.

Θυμήθηκα τὴν πρώτη φορά, ποὺ τὸν συνήντησα, ἐπάνω στὰ βουνὰ τῆς Κρήτης, στὰ Ἀνώγια, ὅπου ἄκουσα ζωντανὰ τὴν μουσική του νὰ ξεχύνεται στὸν οὐρανὸ καὶ νὰ μὲ σημαδεύῃ γιὰ πάντα. Συνέχεια

Ἡ χαμένη ἀξιοπρέπεια τῶν δημοσίων νοσοκομείων

Γιὰ οἰκογενειακοὺς λόγους, βρέθηκα στὸ γενικὸ νοσοκομεῖο Ξάνθης.
Μιὰ σύγχρονη μονάδα, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1990, ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ δομὴ παροχῆς Β’ βαθμίας περιθάλψεως στὸν νομὸ Ξανθῆς, 111.000 κατοίκων.

Θὰ ἀποφύγω τὶς εὔκολες, ἀλλὰ ὑπαρκτὲς συγκρίσεις, μὲ ὁλλανδικὰ ἢ ἄλλα εὐρωπαϊκὰ νοσοκομεῖα, γιατὶ πολὺ ἁπλᾶ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ κάποια σύγκρισις. Οἱ διαφορὲς τεράστιες.
Θὰ σταθῶ μόνον σὲ πράγματα ποὺ πλέον θεωροῦνται αὐτονόητα καὶ Συνέχεια

Ἐκλεκτικιστικὴ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ ἐκλεκτικιστικὰ ἀρχοντικά

Ἰδιάζουσα ὑπερκατασκευή μέ νεοκλασσικά καί ἐκλεκτικιστικά στοιχεῖα
στό κονάκι τοῦ Χαμδῆ Μπέη στήν ὁδό 4ης Ὀκτωβρίου.
(Φωτογραφία τοῦ 2003)

Μέ τήν παγκόσμια ἐπέκταση τῶν εὐρωπαϊκῶν αὐτοκρατοριῶν ἐμφανίζεται ἀπό τά μέσα τοῦ 19ου αἰώνα στήν εὐρωπαϊκή ἀρχιτεκτονική ὁ ἐκλεκτικισμός. Μέ τόν ὅρο αὐτό χαρακτηρίζουμε τόν ρυθμό πού δανείζεται στοιχεῖα καί ὕφος ἀπό διάφορες ἱστορικές περιόδους καί ποικίλες τεχνοτροπίες γιά νά τά συνδυάσει αἰσθητικά στήν ἀρχιτεκτονική δημιουργία, ὥστε νά συνυπάρχουν μέ ἐπιτυχία σέ ἕνα κτίριο. Πρόκειται γιά αἰσθητική ἀντίληψη πού ἔχει διεθνιστικό χαρακτῆρα καί ἱστορικιστικές διαστάσεις, ἐνῶ ἱκανοποιεῖ τήν τάση τοῦ 19ου αἰώνα γιά τόν ἐξωτισμό. Ὁ νεοκλασσικισμός δέν εἶναι πλέον παρά ἕνα στοιχεῖο ἀπό αὐτά πού ἐπιστρατεύει ὁ ἐκλεκτικισμός. Ἡ χρήση ρυθμῶν καί στοιχείων ἀπό διάφορες ἐποχές καί τεχνοτροπίες εὔκολα μεταλλάσσεται σέ ὑπερβολές, ὅπου ἡ ἔλλειψη λιτότητας καί μέτρου ἀφαιρεῖ ἀπό τό τελικό ἀποτέλεσμα τήν ἐσωτερική ἁρμονία.

Νεοκλασσικά φουρούσια καί γαλλικές σιδεριές στό ἀρχοντικό Ἰσαάκ Δανιήλ
στήν ὁδό Ἐλευθερίου Βενιζέλου.
(Φωτογραφία τοῦ 2005)

Συνέχεια

Α΄ Ἀπελευθέρωσις τῆς Ξάνθης – 13 Ἰουλίου 1913

     Στὶς 11 Ἰουλίου τὸ πρωί, ἡ 8η Μεραρχία κινήθηκε ἀπὸ τὴν Καβάλα γιὰ νὰ καταλάβῃ τὴν Ξάνθη, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι διέτρεχαν σοβαρὸ κίνδυνο ἀπὸ τοὺς βούλγαρους. Στὶς 14:00 περίπου ἔφθασε στὴν Χρυσούπολη, χωρὶς νὰ συναντήσῃ ἐχθρικὴ ἀντίσταση, ὅπου διανυκτέρευσε. Τὴν ἐπομένη, 12 Ἰουλίου, προήλασε ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωὶ ἀπὸ τὴν Χρυσούπολη πρὸς τὴν Ξάνθη καὶ μέχρι τὶς 13:00 εἶχε διαβῆ τὸν ποταμὸ Νέστο καὶ ἄρχισε νὰ κινεῖται πρὸς τὴν Ξάνθη. Συνέχεια