Γενικὴ εἰκόνα γιὰ τὶς ὁλλανδικὲς ἐκλογὲς

Περιφερειακὲς ἐκλογὲς ἐχθὲς στὴν Ὀλλανδια καὶ τὰ ἀποτελέσματα δείχνουν τὸν ῥόλο ποὺ διεδραμάτισε ἡ πρόσφατος ἐπίθεσις μὲ νεκροὺς στὴν Οὐτρέχτη.

Ὕπηρξε μεγάλη προσέλευσις ψηφοφόρων καὶ πολλοὶ ψῆφοι διαμαρτυρίας. Συνέχεια

Φανατισμὸς ποὺ τροφοδοτοῦν οἱ …ἀνόητοι!!!

Εἰκόνα ἀπὸ Νῖκο Ῥούσση

Πιστεύω, χρόνια τώρα, πὼς ἐὰν δὲν μάθουμε νὰ ἑστιάζουμε στὰ ἀναγκαία καὶ στὰ χρήσιμα, προκοπὴ δὲν θὰ δοῦμε.
Πιστεύω ἐπίσης πὼς ἐὰν δὲν ξεπεράσουμε κάθε εἴδους προσκολλήσεις μας, ποὺ μᾶς κρατοῦν δεσμίους σὲ καθεστὼς ἐξαρτήσεως, ἐπίσης δὲν πρόκειται νὰ διαφύγουμε τῶν κακῶν ποὺ μᾶς ἐπιφυλάσσουν (;;;) ἢ ποὺ μᾶς …«ἀναλογοῦν».
Μά, ἐπίσης, πιστεύω πὼς τὸ μεγαλύτερό μας ἀγκάθι, ποὺ ὅλοι μας, μὲ τὸν δικό μας τρόπο, πρέπει νὰ ξεφορτωθοῦμε, εἶναι ὁ κάθε λογῆς φανατισμός. Κάθε λογῆς, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προέρχεται. Κι αὐτὸ διότι ὁ φανατισμὸς θολώνει τὸ μυαλό, περιορίζει τὶς σκέψεις καὶ μηδενίζει σχεδὸν τὴν ἀντιληπτικότητα. Συνέχεια

Γιατί μᾶς θέλει ψηφοφόρους ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη;

Γιὰ τὸ καλὸ μας βρὲ κουτά… Ἤ μήπως ὄχι;

Μήπως γιά νά μᾶς μετατρέπῃ, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, σέ συνεργούς κάθε της ἐγκλήματος;
Δὲν ξέρω… Ἐσεῖς θὰ μοῦ ἀπαντήσετε…

Στὸ ἐρώτημα λοιπὸν αὐτὸ θὰ πρέπη ὁ καθεὶς νὰ ἀπαντήσῃ μόνος του. 

Συνέχεια

Ὥρα νὰ χρηματοδοτηθοῦν (ἀκόμη μίαν φορὰ) τὰ κόμματα

Λίγο πρὸ τῶν ἐκλογῶν καὶ ἐνᾦ εἶναι σὲ δικαστικὴ ἐκκρεμότητα ἡ δανειοδότησις τῶν πολιτικῶν κομμάτων, ἔρχεται, μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ ἐσωτερικῶν Ἀλέξη Χαρίτση, ἀπόφασις ποὺ κατανέμει 15 ἑκατομμύρια εὐρῶ στὰ πολιτικὰ κόμματα.  

Συνέχεια

Θὰ παύση ἡ (σιωπηλὴ) γενοκτονία μας ὅταν …κατεδαφισθῇ τὸ «εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο»

500.000 νέοι Ἕλληνες, κατὰ τεκμήριον οἱ πλέον ταλαντοῦχοι καὶ οἱ πλέον ἀποφασιστικοί, ἔχουν μεταναστεύση τὰ χρόνια τῶν μνημονίων.
Αὐτὸ εἶναι περίπου τὸ 5% τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἴσως τὸ 15% τοῦ ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ. Συνέχεια

Ψηφοφόροι «ὑπνοβάτες» ἤ «ἀφυπνισμένοι»;

Τὴν τετραετία 2014-2018 κυκλοφόρησε πλειάδα βιβλίων στὸ ἐξωτερικὸ μὲ ἀφορμὴ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη-λήξη τοῦ μεγάλου πολέμου.

Ἀπὸ αὐτὰ ξεχώρισε καὶ ἐν πολλοῖς καθῴρισε τὴν συζήτηση τὸ βιβλίο τοῦ Κριστοφερ Κλάρκ, «the sleepwalkers….». Οἱ ὑπνοβάτες δηλαδή.

Ἔτσι προσφάτως ὁ ἀγαπητὸς στὸ ἑλληνικὸ πολιτικὸ σύστημα Γιῶργος Σόρος, χαρεκτήρισε τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη ὡς «ὑπνοβάτες» ποὺ ὁδεύουν στὴν καταστροφή. Συνέχεια