Ἰρλανδικό θαῦμα;

Χιλιάδες στὶς οὐρὲς γιὰ …πακέτα τροφίμων, στὸ κέντρο τοῦ Δουβλίνου τῆς Ἰρλανδίας: Συνέχεια

Τὸ Brexit ἦταν …προσχεδιασμένο!!!

Τὸ Brexit ἦταν ...προσχεδιασμένο!!!6

Γράφαμε πρὸ χθές:

Ἡ βασίλισσα στηρίζει Brexit;

Ὄχι φυσικά. Τί λόγος τῆς πέφτει;
Εἴπαμε… Θέλουν τὴν Εὐρώπη ἐλεγχομένη μέν, μὲ νομομαγειρεύματα, ἀλλὰ καὶ μὲ …ἀέρα αὐτοδιαχειρίσεως. Συνέχεια

Πορεία ὑπέρ τῶν ἀμβλώσεων;

Στο Δουβλίνο πραγματοποιήθηκε πορεία υπέρ των αμβλώσεων.

Πορεία ὑπέρ τῶν ἀμβλώσεων;3

Σε μία χώρα με το 84% των πολιτών να δηλώνουν Καθολικοί … κσι γνωρίζοντας πόσο σοβαρό παράπτωμα είναι η άμβλωση για τον Καθολικισμό, δεν θέλει μυαλό να καταλάβουμε ότι οργανώθηκε από τα γνωστά κέντρα, που στήνουν δίκτυα διαδηλωτών και κτυπούν τις κατά τόπους κοινωνίες εκεί που πονούν περισσότερο.
Συνέχεια

Ἡ μέθοδος ἐκφοβισμοῦ πάντα πιάνει!!!

Ὅταν γιὰ μερικὰ εὐρόπουλα σὲ χώνουν στὴν φυλακή, ἰδίως ὅταν ἀποδεδειγμένα ἀδυνατῇς νὰ τὰ ἀποπληρώσῃς, τότε δὲν συζητᾶμε γιὰ ἀνάλγητο κράτος ἀλλὰ γιὰ τὴν πανάρχαια μέθοδο τοῦ ἐκφοβισμοῦ. Αὐτὴν ποὺ χρησιμοποιήθηκε περισσότερο γιὰ νὰ προειδοποιήσῃ παρὰ γιὰ νὰ τιμωρήσῃ. (Δικαίως ἤ ἀδίκως…)
Εἶναι ἡ ἰδία μέθοδος ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ἐκπαιδευθῇ ὁ ἐλέφας καὶ νὰ μὴν ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸ πασαλάκι του, ἄν καὶ ἡ δύναμίς του εἶναι τέτοια, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἰσοπεδώσῃ καὶ τοὺς ἐκπαιδευτές του, ἀλλὰ καὶ ὅλους ὅσους κρύβονται πίσω τους. Μὲ ἕνα χονδρὸ σκοινὶ δένουν τὸ πόδι τοῦ μικροῦ ἐλέφαντος κι ἐκεῖνος καταγράφει, διὰ παντός, στὴν ἀντίληψίν του, πὼς ἀδυνατεῖ νὰ ξεφύγῃ. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, ὅσο μεγαλώνῃ ὁ ἐλέφας, τόσο μικραίνει τὸ πάχος τῶν ἁλυσίδων του…Ἡ μέθοδος ἐκφοβισμοῦ πάντα πιάνει!!!2
Συνέχεια

Ἐντελῶς …«συμπτωματικῶς» ΜΟΝΟΝ περιουσίες πολιτῶν ἀπειλοῦνται!

Μὰ τὶ σύμπτωση αὐτὴ βρὲ παιδί μου…
Παντοῦ νὰ γίνεται θέμα μὲ τὴν ἀκίνητη περιουσία τῶν πολιτῶν, σπίτια καὶ γῆ. Ἐντελῶς ...«συμπτωματικῶς» ΜΟΝΟΝ περιουσίες πολιτῶν ἀπειλοῦνται!

Ὅλως …«συμπτωματικῶς», μὲ τὴν ἴδια συνταγή, ἐπιβολὴ παρανόμων φόρων (ἀπὸ ἀγορασμένους πολιτικάντηδες) πρὸς ὑφαρπαγή. Καὶ πάντα ἀπὸ τράπεζες, ποὺ ἔχουν πάρει ἕναν σκασμὸ λεφτὰ γιὰ «ἀνακεφαλαιοποίηση»…. Συνέχεια

Περὶ …«ἰρλανδικοῦ» τσαμπουκᾶ κι ἄλλα …μπαρμπούτσαλα!

ΟΥΔΕΠΟΤΕ Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΕΚΟΨΕ ἣ «ΕΚΟΨΕ» ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΤΥΠΗΣ ἢ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΥΡΑ ΕΝΕΚΑ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΥ… ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ

Τὰ ἰσχύοντα γιὰ τὴν περιλάλητη χρηματικὴ ῥευστότητα, ποὺ καὶ οἱ ἄσχετοι μὲ τὴν περὶ Χρήματος Θεωρία ἀρέσκονται νὰ ἀποκαλοῦν (Emergency Liquidity Assistance – ELA), ἐμπεριέχονται στὸ παρακάτω ἔγγραφο (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ – ΔΙΟΤΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ).
Διαβάστε το καὶ ΕΛΠΙΖΩ νὰ ἀντιλαμβάνεστε, ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τυπώσουμε οὔτε «νὰ τυπώσουμε»  ἔντυπο ἢ ἠλεκτρονικὸ χρῆμα ἐντὸς τῆς εὐρωζώνης, χωρὶς γραπτὴ ἔγκριση τῆς ΕΚΤ. Συνέχεια